Slide background
Öğretim Elemanları

  Araştırma Görevlisi Rukan Suna Karatekin
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fizikokimya Anabilim Dalı .
DOĞUM TARİHİ
:
12 Mart 1986 .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
GSM
:
+90-546-4722158 .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4518 .
Faks
:
+90-324-3610046 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-28 12:58:12 .
Düzenleme
:
2017-07-12 16:17:09 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE ADNAN ÖZÇELİK ANADOLU LİSESİ 2004
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
Yüksek Lisans Tezi

1. Polimer elektrotlarda hidrojen çıkışının incelenmesi Danışman: Dr. FATİH KÖLELİ, Mersin Üniversitesi, Diğer, Diğer Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, .

http://mersin.mitosweb.com/browse/80827/">http://mersin.mitosweb.com/browse/80827/

Uluslararası - Özet - Sözlü 180

2. SUNA KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Platin İçermeyen Elektrotlar II: Polimer Kaplı Karbon Kâğıtta CO2 İndirgenmesi. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİM VE MÜHENDİSLİK KONGESİ, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 95

1. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F., Destek Materyalİ İçermeyen Polİpİrol Elektrot Üzerİnde Hİdrojen Çıkışının İncelenmesİ. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ BİLİM VE MÜHENDİSLİK KONGESİ, 2017-10-24, 2017-12-27, ADANA, Türkiye, 2017. 85

Uluslararası - Özet - Poster 97

2. SUNA KARATEKİN, R.; ÇİRMİ, D.; KÖLELİ, F.; AYDIN, R., Platinsiz elektrotlar:Kontrollü hidrojen oluşumu için polyanilin elektotların hazırlanması ve geliştirilmesi. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilim Kongresi, 2016-08-22, 2016-08-26, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 47

1. ÇİRMİ, D.; SUNA KARATEKİN, R., Platinsiz polirol elektrotların hazırlanması ve karakterizasyonu. Uluslararası TemeL ve Uygulamalı Bilim Kongresi, 2016-08-22, 2016-08-26, İSTANBUL, Türkiye, 2016. 50

Ulusal - Özet - Poster 0

4. ÇİRMİ, D.; AYDIN, R.; KÖLELİ, F.; SUNA, R., Nitrat İyonunun Cu ve Cu‐PPy Elektrotlarda Elektrokimyasal İndirgenme Mekanizması. 5. FİZİKSEL KİİMYA KONGRESİ, 2015-05-16, 2015-05-19, KONYA, Türkiye, 2015. 0

3. SUNA, R.; KÖLELİ, F.; ÇİRMİ, D., Karbondioksit ve Azotun İndirgenmesinde Polimer Elektrodun Fonksiyonu. 5. FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ, 2015-05-16, 2015-05-19, KONYA, Türkiye, 2015. 0

2. SUNA, R.; KÖLELİ, F., Polimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkışının İncelenmesi. III. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir, 2012-07-12, 2012-07-15, Balıkesir, Türkiye, 2012. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

1. SUNA, R.; KÖLELİ, F., İletken Kopolimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkış Kinetiğinin İncelenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011-06-27, 2011-07-02, ERZURUM, Türkiye, 2011. 0

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Farklı metal atomlarıyla modifiye edilmiş polimer elektrotların hidrojenasyon tepkimelerindeki etkinliğinin termodinamik ve kinetik incelenmesi, BAP, Proje No: 2015-TP3-1083, 15000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Polimer elektrotlarda hidrojen çıkışının incelenmesi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (RS) 2010-6 YL, 10 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50