Slide background
Öğretim Elemanları

  Doktor Öğretim Üyesi Pelin Eroğlu
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4560 .
Oluşturma
:
2015-06-02 11:43:09 .
Düzenleme
:
2018-01-04 13:58:38 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS BİYOLOJİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2003
YÜKSEK LİSANS ECZACILIK BİYOKİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2007
DOKTORA ECZACILIK BİYOKİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013
Doktora Tezi

1. Meme kanserinde tamoksifenin potasyum kanal gen ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması Danışman: Dr. Serap Yalın, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2013.

Yüksek Lisans Tezi

1. Non-Hodgkin Lenfomalı olgularda P15INK4B geninin promotor bölgesindeki metilasyonun araştırılması Danışman: Dr. Serap yalın, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, mersin, Türkiye, 2007.

Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 2410
2012
7. Yalin, S.; Sagir, O.; Comelekoglu, U.; Berkoz, M.; Eroglu, P. Strontium ranelate treatment improves oxidative damage in osteoporotic rat model. PHARMACOLOGICAL REPORTS, 2012, 64, 396-402. 500 + 10

Alıntılanma Sayısı: 2
6. Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Mazmanci, B.; Balli, E.; Eroglu, P.; Sogut, F.; Berkoz, M.; Mazmanci, M.; Yalin, E.; Unyayar, A. Effect of Funalia trogii in heart tissue of rats exposed to deltamethrin. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 2012, 37, 239-244. 250 + 0
https://dx.doi.org/10.5505/tjb.2012.52724

2011
5. Guler, V.; Yalin, S.; Berkoz, M.; Cimen, O.; Yalin, E.; Eroglu, P.; Kanik, A. The association between cyclooxygenase-2 (COX-2/PTGS2) gene polymorphism and osteoarthritis. EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, 2011, 22, 22-27. 300 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2010
4. Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Bagis, S.; Berkoz, M.; Eroglu, P. Effects of alendronate and risedronate therapy on hepatic antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in ovariectomized rats. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2010, 40, 613-618. 500 + 5
https://dx.doi.org/10.3906/sag-0904-15


Alıntılanma Sayısı: 1
2007
3. Culha, G.; Yalin, E.; Yalin, S.; Eroglu, P.; Berkoz, M. Oxidative stress and antioxidant enzyme activities in patients with cutaneous leishmaniasis in endemic region of Hatay (Antioch). ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2007, 19, 3113-3118. 600 + 5

Alıntılanma Sayısı: 1
2006
2. Hatungil, R.; Yalin, S.; Comelekoglu, U.; Bagis, S.; Sahin, N.; Arslan, H.; Eroglu, P.; Berkoz, M. Cadmium induced changes in lipid peroxidation and antioxidant status in brain of ovariectomized rats. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2006, 18, 1467-1473. 160 + 0
1. Yalin, S.; Yilmaz, N.; Aslantas, S.; Comelekoglu, U.; Berkoz, M.; Guler, V.; Eroglu, P.; Oztuna, S.; Coskun, B.; Oguz, I. Effect of Co-60 gamma irradiation on the lipid peroxidation and ultrastructure of rat gastrocnemius muscle. FEBS JOURNAL, 2006, 273, 162-162. 100 + 0
Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 20
2016
1. Ballı, E.; çömelekoğlu, .; Yalın, S.; Battal, D.; ocakoğlu, .; Söğüt, .; Yaman, S.; Türkseven, .; Eroğlu, P.; Karagül, . Kalp üzerine silika nanopartiküllerin toksik etkileri: Elektrofizyolojik, biyokimyasal, histolojik ve genotoksik çalışmalar. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2016, 25, 312-322. 20 + 0
Publications_001.pdf

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 300
2017
4. çömelekoğlu, .; Ballı, E.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Eroğlu, P.; Berköz, M. İndoksakarb’ın İzole Kurbağa İskelet Kası Üzerine Etkisi. TURKİYE KLİNİKLERİ JOURNAL OF LABORATORY ANİMALS, 2017, 1, 13-19. 60 + 0
3. Berköz, M.; Sağır, .; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; Eroğlu, P. Effect of postmenopausal strontium ranelate treatment on oxidative stress in rat skin tissue. EASTERN JOURNAL OF MEDİCİNE, 2017, 22, 162-166. 80 + 0
2. Berköz, M.; Sağır, .; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; Eroğlu, P. Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması. VAN TIP DERGİSİ, 2017, 24, 12-18. 80 + 0
2016
1. berköz, M.; Sağır, .; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Söğüt, F.; eroğlu, P. Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması. VAN TIP DERGİSİ, 2016, 0-0. 80 + 0
Publications_002.pdf

Ulusal - Diğer 40
2014
2. Ballı, E.; Yalın, S.; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P.; Yetkin, D.; Yaman, S.; çömelekoğlu, . Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarı Üzerine E Vitaminin Etkisinin Araştırılması. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2014, 7, 17-23. 20 + 0
2010
1. Berköz, M.; Yalın, S.; çömelekoğlu, .; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; ünyayar, A.; Eroğlu, P. Deltametrinin Beyinde Oluşturduğu Oktidatif Hasarın Önlenmesinde Funalia Trogii'nin Rolü . MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2010, 3, 1-8. 20 + 0
Uluslararası - Özet - Sözlü 170

2. Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S., Farklı Boyutlardaki Silisyum Dioksit Nanoparçacıklarının Karaciğer ve Böbrek Üzerine Etkileri. 3. Akdeniz Eczacılık Kongresi (MEDPHACON 2017), 2017-04-21, 2017-04-23, Mersin, Türkiye, 2017. 90

1. Eroğlu, P.; Yalin, S.; Çömelekoğlu , Ü.; Söğüt , F.; Yılmaz, N.; Yetkin, D.; Yalın, A., Meme kanserinde potasyum kanal gen ekspresyonu üzerine tamoksifenin etkisinin araştırılması . 41. FEBS kongresi, 2016-10-03, 2016-10-08, Aydın-Kuşadası, Türkiye, 2016. 80

Uluslararası - Özet - Poster 388

20. Avşar, G.; Adıgüzel, A.; Eroğlu, P.; Emen, F.; Yüksel, D.; Gül, Ç.; Demirdöğen, R., Extraction of Lavender (Lavandula Offıcınalıs), Centaury (Hyperıcum Perforatum) and Stıngıng Nettle (Urtıca Dıoıca) Plants Grown in Mersin Region and Investigation of The Antioxidant and Antibacterial Activity of Their Extracts. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-12, Konya, Türkiye, 2017. 27

19. Eroğlu, P.; Avşar, G.; Adıgüzel, A.; Demirdöğen, R.; Emen, F.; Yeşilkaynak, T.; Yüksel, D., Determınatıon Of Antıoxıdant Content Of Turkısh Pıne (Pınus Brutıa Ten.) Peel Extract. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 2017-05-10, 2017-05-12, Konya, Türkiye, 2017. 37

18. Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Söğüt, F.; Yaman, S.; Yalın, A., SiO2 Nanoparçacıkların Beyin ve Periferik Sinirlerde Antioksidan Sisteme Etkisi. III. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 2017-04-26, 2017-04-29, İstanbul, Türkiye, 2017. 42

17. Türkseven, Ç.; Korkutan, S.; Söğüt, F.; Aktaş, A.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Battal, D., Genotoxic effects f different size of silica nanoparticules in rat lymphocyte cells. FEBS EMBO 2014 Conference, 2014-08-30, 2014-09-04, Paris, Fransa, 2014. 15

16. Yıldırım, M.; Karataş, İ.; Yalın, S.; Berköz, M.; Eroğlu, P.; Çömelekoğlu, Ü., Antioxidant effect of hypericum perforatum on sciatic nevre damage. International Student Conferance of Medical Sciences, 2014-04-10, 2014-04-12, Krakow, Polonya, 2014. 22

15. Ozguven, M.; Soltanbeigi , A.; Yalın, S.; Caliskan , T.; , Eroglu , P.; Yaldız , G.; Sekeroglu , N., The study of the various rosemary varieties volatile oil amounts and antioxidant activities in different harvests on fertile and marginal lands. 1st Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2013-04-17, 2013-04-20, Kıbrıs, Türkiye, 2013. 0

14. Uygut , M.; Sahan, C.; Berköz, M.; Yalın, S.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu , Ü.; Şahin, N., Influence of menopause & immobilizatin stress on oxıdatıve stress. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, , 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Türkiye, 2012. 5

13. Yalın S, , S.; Reşitoğlu, B.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu, Ü.; Şahin, N.; Berköz, M.; Eroğlu, P., Does ovariectomy have any impact on spatial memory performance in morris water maze?. 4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, 2012-06-26, 2016-06-29, Isparta, Türkiye, 2012. 8

12. Eroğlu , P.; Yalın, S.; Deniz, M.; Eke, D.; Çömelekoğlu, Ü.; Çelik , A., “Effect of curcumin on oxidative stres in rat brain and liver. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences., 2012-06-26, 2012-06-29, Ankara, Türkiye, 2012. 42

11. Yalın, S.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu , Ü.; Eroğlu , P., Effect of chronic cadmium exposure on oxidative stress in nerve tissue of ovariectomized rats . Cadmium Symposium, 2012-06-08, 2012-06-09, sassari, İtalya, 2012. 32

10. Yalın , S.; Hatungil , R.; Büyükbozat , K.; Berköz M,, M.; Çömelekoğlu, Ü.; Eroğlu , P., Antioxidant statues in Senile Macular degeneration. Turkish FEPS Physiology Congress,, 2011-09-03, 2011-09-07, 1, Türkiye, 2011. 20

9. Yalin, S.; Hatungil, R.; Çömelekoğlu , Ü.; Sağir , Ö.; Berköz , M.; Eroğlu, P., Preventive Role of Strontium Ranelate Against to Oxidative Stress in Brain . 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals in Medicine and Biology, 2010-06-09, 2010-06-12, St. Petersburg,, Rusya, 2010. 20

8. Berköz , M.; Yalin, S.; Çömelekoğlu , Ü.; Mazmanci , B.; Mazmanci, M.; Eroğlu, P.; Ünyayar, A., Funalia Trogii Application on Preventing Oxidative Damage in Brain Produced by Deltamethrin Exposure. 3th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2010-06-01, 2010-06-03, ısparta, Türkiye, 2010. 15

7. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; Mazmancı, B.; Mazmancı, M.; Eroğlu, P.; Ünyayar, A., The effect of strontium ranelate treatment on skin biomechanic and biochemical properties in experimental osteoporosis model. FEPS 2009, 2009-11-12, 2009-11-15, Ljubljana, Slovenya, 2009. 15

6. Eroğlu, P.; Yalın, S.; Çöelekoğlu, Ü.; Söğüt, F.; Berköz, M.; Mazmancı, B.; Ünyayar, A., Deltamethrin-induced damage in rat heart and its attenuation by funalia trogii”,. The 9th International Symposium on Pharmaceutıcal Sciences, 2009-06-23, 2009-06-26, Ankara, Türkiye, 2009. 35

5. Berköz, M.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, ü.; Sağır, Ö.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Is there a role of postmenopausal strontium ranelate therapy on the paraoxanase and aryl esterase activities in the rat heart tissue?. 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels. , 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Türkiye, 2008. 20

4. Korkutan, S.; Sağır, Ö.; Yalın, S.; Çömelekoğlu, Ü.; berköz, M.; Söğüt, F.; Eroğlu, P., Effect of strontium ranelate treatment on oxidative stress in ovariectomized rat liver. 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Türkiye, 2008. 8

3. Korkutan , S.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın, S.; Berköz, M.; Eroğlu, P.; Söğüt, F., Investigation of lipid peroxidation in isolated muscle tissue following in vitro application of indoxacarb. ”, 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2008-06-25, 2008-06-28, Isparta, Türkiye, 2008. 22

2. Çömelekoğlu, Ü., Effect on 60Co gamma irradidiation on the nevre conduction, lipid peroxidation and ultrastrucructure of rat sciatic. Pathophysiology Congress, 2006-06-13, 2006-06-15, x, Çin, 2006. 0

1. Yalın, S., Does risedronate cause oxidative stres in the ovariectomized rats. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences., 2006-06-13, 2006-06-16, Ankara, Türkiye, 2006. 0

Ulusal - Özet - Sözlü 78

4. Yaman, S.; Söğüt , F.; Türkseven , Ç.; Eroğlu , P.; Aktaş, A.; Yalın , S.; Battal , D., Silisyumdioksit Nanoparçacıklarının Kalbin Elektriksel ve Mekanik Aktivitesi ile Antioksidan Enzim Sistemi Üzerine Etkisi. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Türkiye, 2014. 20

3. Söğüt, F.; Çömelekoğlu, Ü.; Yalın , S.; Yılmaz, N.; Erdoğan, S.; Yalın, E.; Eroğlu, P., İmipraminin Prostat Kanserinde EAG 1 Kanalı Üzerine Etkisi”. . 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, , 2014-09-09, 2014-09-12, Tokat, Türkiye, 2014. 8

2. Yalın, S., Urtica Dioica (Isırgan Otu)’nın Farklı Organlar Üzerine Muhtemel Toksik Etkileri. 34. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 2012-10-10, 2012-10-14, 1111, Türkiye, 2012. 0

1. Eroğlu, P., Overektomi uygulanmış sıçanlarda strontium ranelat tedavisinin antioksidan sistemler üzerine etkisi. XX. Ulusal Biofizik Kongresi, 2008-10-22, 2015-07-25, mersin, Türkiye, 2008. 50

Ulusal - Özet - Poster 190

27. Eroğlu, P.; Adıgüzel, A.; Ateş, S.; Kaya, Y.; Salık, Y.; Yüksel, Z.; Muştu, S., Extraction of Some Medicinal Aromatic Plants Used As Raw MaterIals; Investigation of Anti-bacterial and Antioxidant Properties. . 28. Ulusal Kimya Kongresi, 2016-08-15, 2016-08-21, Mersin, Türkiye, 2016. 17

26. Türkseven, Ç.; Korkutan , S.; Söğüt, F.; Aktaş, A.; Eroğlu, P.; Yalın, S.; Battal , D., Silisyumdioksitin Sıçan İskelet Kası Biyoelektrik Özellikleri, Antioksidan Enzim Aktivitesi ve DNA’sı Üzerine Etkileri. 12. Ulusal sinir Bilimleri Kongresi, 2014-05-28, 2014-05-31, istanbul, Türkiye, 2014. 7

25. Arpacı, A.; Yalın, S.; Taşkın, D.; Fakıoğlu, F.; Eroğlu , P.; Çömelekoğlu, Ü., “Adıyaman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanelerine Başvuran KOAH Hastalarında Antioksidan Sistem Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi”. I. Biyokimya Günleri, 2013-11-07, 2013-11-09, Kahramanmaraş, Türkiye, 2013. 11

24. Bilen , M.; Eroğlu , P.; Yalın , E.; Çalıkuşu , Z.; Berköz, M.; Yeşiltepe , Y.; Çömelekoğlu, Ü., “PALB2 Genindeki Üç Polimorfik Varyasyonun Meme Kanser Riski İle İlişkisi”. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,, 2013-10-27, 2015-12-30, Aydın, Türkiye, 2013. 15

23. Yetkin, D., Deltametrinin Oluşturduğu Periferik Sinir Hasarında E vitaminin Koruyucu Rolünün Araştırılması. 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 2013-05-28, 2013-05-31, Mersin, Türkiye, 2013. 0

22. Arpacı, A., Adıyaman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanelerine Başvuran KOAH Hastalarında Antioksidan Enzimlerinin Genetik Polimorfizminin Araştırılması. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2013-04-25, 2013-04-27, İzmir, Türkiye, 2013. 0

21. söğüt, f., Lambda Cyhalotrin İnsektisitinin Sıçanların Bellek Performansı Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi , 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

20. Korkutan, S., Hypericum Perforatumun Sıçan Zedelenmiş Periferik Sinir Modelinde Sinir Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. 24. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2012-09-25, 2012-09-28, İstanbul, Türkiye, 2012. 0

19. Eroğlu, P., Rat Böbreğinde Oksidatif Strese Karşı Kurkuminin Koruyucu Etkisi. 23.Ulusal Biyokimya Kongres, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Türkiye, 2011. 25

18. Reşitoğlu, B., Stres açık alan düzeneğinde katedilen mesafeyi etkiler mi?. 23.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2011-11-29, 2011-12-02, Adana, Türkiye, 2011. 0

17. Yünlüel, D., Stres, Morris Su Tankında Spasyal Bellek Performansına Etkili mi?. 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2011-04-09, 2011-04-12, İstanbul, Türkiye, 2011. 0

16. Eroğlu, P., CYP2E1 ( Sitokrom P450 2E1) Gen Polimorfizminin Lenfoma Vakalarında Araştırılmas. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişehir, Türkiye, 2010. 25

15. Yalın, S., Radyoterapinin İskelet Kasında Kasılma Mekaniği ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2010-10-27, 2010-10-30, Eskişehir, Türkiye, 2010. 0

14. Berköz, M., Radyoterapinin Periferik Sinirde Aksiyon Potansiyeli, Oksidatif Stres ve İnce Yapı Üzerine Kronik Etkisi. Biyokimyada Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2010-05-21, 2015-05-22, Mersin, Türkiye, 2010. 0

13. Yalın S, , S.; Güler VG, , V.; Çimen , Ö.; Berköz , M.; Eroğlu , P., Osteoartritli olgularda COX-2 gen polimorfizminin değerlendirilmesi. XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2009-10-28, 2009-10-31, İstanbul, Türkiye, 2009. 12

12. Berköz , M.; Yalın S, , S.; Eroğlu P., P., Akut lösemili hastalarda CYP2B6 G15631T Polimorfizminin Araştırılması” . XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevsehir, Türkiye, 2. 0

11. Eroğlu, P., Postmonepozal stronsiyum tedavisinin sıçan böbrek dokusunda paraoksanaz ve aril esteraz enzim aktiviteleri üzerine etkisinin araştırılması" XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım, P85, Nevşehir, 2008.. XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevşehir, Türkiye, 2008. 25

10. Yalın, S., "Deltamethrin İntoksikasyonunda Oksidatif Stres Üzerine Fungus Funalia Trogii’nin Rolü. XX.Ulusal Biyokimya Kongresi, 2008-10-29, 2008-11-01, Nevşehir, Türkiye, 2008. 0

9. Berköz , M.; Yalın , S.; Çömelekoğlu , Ü.; Sağır , Ö.; Eroğlu , P.; Söğüt , F.; Korkutan , S., Stronsiyum ranelat tedavisinin sıçan kas dokusundaki paraoksonaz-aril esteraz enzim aktivitelerine etkisi. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 2008-10-22, 2008-10-25, mersin, Türkiye, 2008. 10

8. Sağır, Ö., Deneysel osteoporoz modeli oluşturulmuş ratlarda stronsiyum ranelat uygulanmasının karaciğer paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerine etkisinin araştırılması. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008-10-06, 2008-10-10, K.K.T.C, Türkiye, 2008. 0

7. Yalın, S., Cuteneous leishmaniasis’li olgularda serum adenozin deaminaz ve deoksiadenozin deaminaz enzim aktivitelerinin incelenmesi. XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008-10-06, 2008-10-10, K.K.T.C., Türkiye, 2008. 0

6. Berköz, M.; Yalın, S.; Ballı, E.; Eroğlu, P., The effect of temperature and duration on protein oxidation in chondrocyte culture. 2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 2008-06-25, 2008-06-28, ısparta, Türkiye, 2008. 16

5. Berköz, M., Akut indoxacarb intoksikasyonunun lipid peroksidasyonu ve antioksidan sistem üzerine etkisi. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, 2008-04-16, 2008-04-20, Adana, Türkiye, 2008. 0

4. Eroğlu, P., Non-Hodgkin lenfomalı olgularda p15INK4B promotör bölgesindeki DNA metilasyonunun araştırılması. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Türkiye, 2007. 25

3. Berköz, M., Türk populasyonunda CYP2B6 gen polimorfizmi. X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2007-09-06, 2007-09-09, Antalya, Türkiye, 2007. 0

2. Yalın, s., Alendronat’ın lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2005-09-27, 2005-09-30, mersin, Türkiye, 2005. 0

1. Yalın, S., Overektomi uygulanmış sıçanlarda beyinde kadmiyumun antioksidan sistemler üzerine etkisi. 4. Sinir Bilimleri Kongresi, 2005-03-29, 2005-04-02, mersin, Türkiye, 2005. 0

Ulusal - Yürütücü 500

5. MCF-7 meme kanseri hücre hattında Fulvestrant'ın sitotoksik etkisinin hERG1 potasyum kanalı gen ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-AP3-2645, 15000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

4. Alyssum floribundum Boiss. & Balansa (Brassicaceae) bitkisinden elde edilen ekstraktların antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2531, 11000 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

3. Herediter Sferositoz Tanısında Flow Sitometrik Ozmotik Frajilite ve Eozin-5-Maleimid Bağlanma Testlerinin Kullanımı, BAP, Proje No: 2017-2-TP2-2549, 6994 EUR, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

2. Onosma mutabilis boiss. (Boraginaceae) Bitkisinden Elde Edilen Ekstraktların DU-145 Prostat Kanseri Hücre Hattı Üzerine Biyolojik Etkisinin Araştırılması , BAP, Proje No: 2017-1-TP2-2265, 6902 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

1. Mersin bölgesinde yetişen karahindiba, at kestanesi ve defne bitkilerinin ekstraksiyonu ve elde edilen özütlerin antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2016-2-TP2-1936, 8000 TL, Yürütücü, 2017,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Siklitollerin Sentezi, stereokimyasının NMR spektroskopisi ile belirlenmesi, bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi, BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2502, 225000 TL, Araştırmacı, 2019, Devam ediyor... 50

1. Piretroid İnsektisitlerin Vasküler Düz Kaslarda ATP-Duyarlı Potasyum Kanalı Üzerine Etkileri, BAP, Proje No: 2016-2-AP1-1948, 32075 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 1
1. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , [ 2017 : 1 ] . 1
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM1120 Meslek Etiği ve İlkeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 1-0-1
Bahar KM1110 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Bahar KM3308 Biyokimya Laboratuarı II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-3-2
Bahar KM3306 Biyokimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 565 Biyokimya Teknikleri ve Uygula Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2-2-3
Güz KM3307 Biyokimya Laboratuarı I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-3-2
Güz KM3305 Biyokimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Güz KM1109 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KİM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz KİM 564 İleri Biyokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM1120 Meslek Etiği ve İlkeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 1-0-1
Bahar KM4436 Moleküler Biyolojik Teknikler Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KM1110 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Bahar KM4442 Endokrin Sistemleri ( Teknik S Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KM4402 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Bahar KIM124 Kimya Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 0-4-2
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KM1109 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KM4439 Enzimoloji ( Teknik Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4435 Klinik Biyokimya ( Teknik Seçm Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KM4401 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Güz KM3305 Biyokimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Güz KİM 565 Biyokimya Teknikleri ve Uygula Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2-2-3
Güz KİM 564 İleri Biyokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FTK 530 Enzim İçeren Preparatlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-0-2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM124 Kimya Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 0-4-1
Bahar KİM 430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 0-2-1
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KM1120 Meslek Etiği ve İlkeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 1-0-1
Bahar KM1110 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Bahar KM3308 Biyokimya Laboratuarı II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-3-1
Bahar KM3306 Biyokimya II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KİM 564 İleri Biyokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 565 Biyokimya Teknikleri ve Uygula Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar FTK 536 Uygulamalı Moleküler Biyoloji Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 1-2-2
Güz KM3307 Biyokimya Laboratuarı I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-3-1
Güz KIM427 Bitirme Çalışması I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KİM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz KM3305 Biyokimya I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Güz KIM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Güz KM1109 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KİM 564 İleri Biyokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz FTK 530 Enzim İçeren Preparatlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji ( Yükse... 2-0-2
Güz KİM 565 Biyokimya Teknikleri ve Uygula Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2-2-3
Güz KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Güz SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KIM430 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-2-1
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KIM124 Kimya Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 0-4-1
Bahar GMÜ206 Enstrümental Gıda Analizi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KİM 802 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar KİM 801 Uzmanlık Alan Dersi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 4-0-0
Bahar SEM YL Seminer ( Yl ) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü 0-0-0
Bahar KİM 565 Biyokimya Teknikleri ve Uygula Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 2-2-3
Bahar KİM 564 İleri Biyokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Güz TAK183 Kuyumculuk Kimyası 2-0-2
Güz KİM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz KIM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 1-0-1
Güz ÜYG101 Üniversite Yaşamına Giriş Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 1-0-1
Güz KİM-565 Biyokimya Teknikleri ve Uygula Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 2-2-3
Güz KİM-564 İleri Biyokimya Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 3-0-3
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar BİY202 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Bahar KM1120 Meslek Etiği ve İlkeleri Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 1-0-1
Bahar KM1110 Genel Biyoloji II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz KİM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 4-0-4
Güz KM1109 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-2-3
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Güz BİY201 Genel Biyoloji I Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya ( 2. Öğretim ) 2-0-2
Güz KIM425 Biyokimya Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 4-0-4