Slide background
Öğretim Elemanları

  Arş. Gör. Dr. Özkan Görmez
Özgeçmiş
:
Birim
:
Fen - Edebiyat Fakültesi / Analitik Kimya Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Telefon
:
+90-324-3610001 .
Dahili
:
4567 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2015-05-29 12:19:36 .
Düzenleme
:
2018-10-15 13:35:53 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSE SÜPER LİSE REFHAN TÜMER LİSESİ 2003
LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2009
YÜKSEK LİSANS KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2012
DOKTORA KİMYA MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018
Doktora Tezi

1. DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI FTALATLARIN SUBKRİTİK SU OKSİDASYON METODUYLA BOZUNMASININ İNCELENMESİ Danışman: Dr. Ahmet Murat GİZİR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye, 2018.

Yüksek Lisans Tezi

1. SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ORTAMINDA ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM İLE İLETKEN POLİMER SENTEZİ Danışman: Dr. Ahmet Murat GİZİR, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, MERSİN, Türkiye, 2012.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
ARŞ. GÖR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2010-11-29 - 2018-09-07
ARŞ. GÖR. DR. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2018-09-07 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 4350
2018
5. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2 using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVİRONMENTAL SCİENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 334-339. 1000 + 0
https://doi.org/10.1080/03601234.2018.1431468

4. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2018, 83, 111-119. 1000 + 0
2017
3. Emgili, H.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Degradation of Maxilon Blue GRL Dye Using Subcritical Water and Ultrasonic Assisted Oxidation Methods. GAZİ UNİVERSİTY JOURNAL OF SCİENCE, 2017, 30, 140-150. 750 + 0
2016
2. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBİAN CHEMİCAL SOCİETY, 2016, 81, 1-9. 750 + 0
10.2298/JSC160520079E

2015
1. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen, B.; Gizir, A. The solubility of sebacic acid in subcritical water using the response surface methodology. SPRİNGER SCİENCE + BUSİNESS MEDİA, 2015, 6, 23-29. 850 + 0
http://dx.doi.org/10.1007/s40090-014-0028-2

Publications_002.pdf

Uluslararası - Uluslararası Diğer Indexlerde Taranan 200
2018
1. Yabalak, E.; Görmez, .; Nural, Y. Mineralization of Hydrochlorothiazide using Hydrogen Peroxide in Subcritical Water. JOURNAL OF THE TURKİSH CHEMİCAL SOCİETY, SECTİON A: CHEMİSTRY, 2018, 5, 1135-1144. 200 + 0
http://http://dergipark.gov.tr/jotcsa/issue/37193/449979

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 490

3. KÜLEKÇİ, B.; YABALAK, E.; GÖRMEZ, Ö.; GİZİR, A., APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHOD FOR ULTRASONIC DEGRADATION OF PROCION CRIMSON H-EXL. 2.ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 2017-02-13, 2017-02-17, ANTALYA, Türkiye, 2017. 150
http://www.suvesaglik.org

2. GÖRMEZ, Ö.; YABALAK, E.; GİZİR, A., SUBCRITICAL WATER OXIDATION OF DIMETHYL PHTHALATE USING K2S2O8: APPLICATION OF RESPONSE SURFACE METHODOLOGY (RSM). 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ, 2017-02-13, 2017-02-17, ANTALYA, Türkiye, 2017. 200
http://www.suvesaglik.org/

1. EMGİLİ, H.; YABALAK, E.; GÖRMEZ, Ö.; ÇİRMİ, D.; GİZİR, A., MAXILON BLUE GRL BOYASININ BOZUNMASININ SUBKRİTİK SU OKSİDASYONU VE ULTRASONİK OKSİDASYON YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ. 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, 2017-02-13, 2017-02-17, ANTALYA, Türkiye, 2017. 140
http://www.suvesaglik.org

Uluslararası - Özet - Sözlü 480

5. YABALAK, E.; GÖRMEZ, Ö.; GÖZMEN, B., Purification of olive mill wastewater by subcritical water oxidation using hydrogen peroxide: Application of response surface methodology.. 8th Black Sea Conference on Analytical Chemistry, 2018-05-09, 2018-05-11, İSTANBUL, Türkiye, 2018. 100
http://bbcac2018.firat.edu.tr/

4. RAT, M.; GÖRMEZ, Ö.; YABALAK, E.; GİZİR, A., Degradation of Sodium Anthraquinone 2-Sulfonate Using Nano Metal Oxide Catalyst Synthesized in Subcritical Water. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 2018-05-09, 2018-05-12, ANTALYA, Türkiye, 2018. 85
http://www.icanas.net/en/

3. YABALAK, E.; GÖRMEZ, Ö.; GİZİR, A., DEGRADATION OF PROPHAM IN SUBCRITICAL WATER MEDIM: APPLICATION OF BOX-BEHNKEN DESIGN.. Fifth Kuwait Conference of Chemistry, 2018-03-12, 2018-03-14, KUVEYT, Kuveyt, 2018. 100
http://www.kcc2018kw.com/

2. GÖRMEZ, Ö.; YABALAK, E.; GÖZMEN SÖNMEZ, B., Treatment of olive mill wastewater by K2S2O8 in pressurized hot water/subcritical water. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017, 2017-11-16, 2017-11-18, OSMANİYE, Türkiye, 2017. 100
http://iarec.osmaniye.edu.tr/

1. GÖRMEZ, Ö.; YABALAK, E.; KIRMA, F.; GÖZMEN SÖNMEZ, B., Advanced oxidation process to improve the mineralization of olive oil mill effluents. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2017-10-25, 2017-10-27, ADANA, Türkiye, 2017. 95
http://imsec2017.org/

Uluslararası - Özet - Poster 432

10. YABALAK, E.; GÖRMEZ, Ö.; GİZİR, A., TOTAL POLYPHENOL CONTENT OF METHANOLIC EXTRACT FROM ARUM DIOSCORIDIS SM. VAR. DIOSCORIDIS. Uluslararasi Tibbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 2017-05-09, 2017-05-12, KONYA, Türkiye, 2017. 50
http://www.tabkon.org/

9. YABALAK, E.; KÜLEKÇİ, B.; GÖRMEZ, Ö.; GİZİR, A., Subcritical Water Oxidation Of Procion Crimson H-Exl Using Response Surface Methodology (RSM). 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 37
http://imsec2016.org/

8. GÖRMEZ, Ö.; YABALAK, E.; GİZİR, A., Subcritical water degradation Of Dimethyl Phthalate using Response Surface Methodology (RSM). 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 2016-10-26, 2016-10-28, ADANA, Türkiye, 2016. 50
http://imsec2016.org/

7. DEMİR, A.; GÖRMEZ, Ö.; YABALAK, E.; GİZİR, A.; BİNZET, R., Extraction of Onosma Halophila using various extraction methods and comparison of extraction yields. 4th KUWAIT CONFERENCE OF CHEMISTRY, 2016-03-20, 2016-03-22, KUVEYT, Kuveyt, 2016. 40
http://kcc2016kw.com

6. EMİRE, Z.; YABALAK, E.; GÖRMEZ, Ö.; GİZİR, A., DEGRADATION AND SOLUBILITY OF PARACETAMOL IN SUBCRITICAL WATER. 4th KUWAIT CONFERENCE OF CHEMISTRY, 2016-03-20, 2016-03-22, KUVEYT, Kuveyt, 2016. 37
http://kcc2016kw.com

5. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GÜLTEKİN, M., Synthesis of Furan Derivatives; The Antioxidant Properties of Synthesized Furan Derivatives. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (TRAMECH VIII), 2015-11-11, 2015-11-15, ANTALYA, Türkiye, 2015. 42

4. Görmez, Ö.; Gözmen, B.; Yabalak, E.; Gizir, A., Single and combined effect of oxidant on sub-critical water oxidation of Basic Red 18 dye solution. First International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 47
http://gcsti2015.org

3. YILMAZ, Ö.; GÖRMEZ, Ö.; ŞİMŞEK KUŞ, N.; GİZİR, A., Diels-Alder Reactions in Supercritical Carbondioxide. First International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 42
http://gcsti2015.org/

2. Yabalak, E.; Gizir, A.; Görmez, Ö.; Gözmen, B.; Döndaş, H., Investigation of 6-Aminopenicillanic acid and Cloxacillin degradation using subcritical water oxidation by various oxidants. First International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 35
http://gcsti2015.org/

1. Görmez, Ö.; Gözmen, B.; Turabik, M., Mineralization of Basic Red 18 azo dye in aqueous solution by electro-Fenton, electro-activated persulfate and unified electro- Fenton/persulfate systems. First International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, 2015-09-30, 2015-10-03, İZMİR, Türkiye, 2015. 50
http://gcsti2015.org

1. Yabalak, E.; Görmez, Ö.; Bayar, H.; Gözmen, B.; Gizir, A., Basic Red 46 Ve Basic Yellow 28 Boyalarının Subkritik Su İle Oksidasyonu. VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-07, Hatay, Türkiye, 2012. 0

Ulusal - Özet - Poster 108

5. Şensoy, T.; Görmez, Ö.; Yabalak, E.; Gizir, A., Katalitik Islak Hava Oksidasyonunda Katalizör Olarak Kullanılan Nano-Metal Oksitlerinin Süperkritik CO2 Ortamında Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 2015-04-22, 2015-04-25, Mersin, Türkiye, 2015. 21

4. Yabalak, E.; Görmez, Ö.; Gözmen, B.; Gizir, A., Sebasik Asitin Subkritik Sudaki Çözünürlüğünün Cevap Yüzey Yöntemi (RSM) İle Belirlenmesi. VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-07, Hatay, Türkiye, 2012. 21

3. Görmez, Ö.; Yabalak, E.; Gizir, A., Süperkritik Karbondioksit Ortamında Elektrokimyasal Yöntem İle İletken Polimer Sentezi. VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2012-09-03, 2012-09-07, Hatay, Türkiye, 2012. 25

2. Bayar, H.; Görmez, Ö.; Yabalak, E.; Gözmen, B.; Sönmez, Ö., ’Basic Yellow 28 Boyasının Sulu Çözeltisinin Persülfat/Fe2+ Reaktifleri ile Oksidatif Bozunmasının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, Erzurum, Türkiye, 2011. 20

1. Yabalak, E.; Görmez, Ö.; Bayar, H.; Gizir, A., Subkritik ve Süperkritik Akışkanlarla Kum ve Arıtma Çamurundan Ağır Metal Ekstraksiyonu. 25.Ulusal Kimya Kongresi, 2011-06-27, 2011-07-02, ERZURUM, Türkiye, 2011. 21

Ulusal - Araştırmacı 200

4. Zeytin karasuyunun gözenekli MFe2O4 katalizörleri kullanılarak Fenton ve persulfat yöntemleri ile giderilmesi., BAP, Proje No: 2017-1-AP3-2243, 11850 EUR, Araştırmacı, 2019,Tamamlandı. 50

3. Toplam Organik Karbon Analizi ile Endüstriyel Atıksularda Bulunan Organik Kirleticilerin Giderilmesinde İleri Oksidasyon Tekniklerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması. , BAP, Proje No: 2017-2-AP5-2291, 120000 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

2. Islak hava oksidasyonu ile ftalatların degradasyonunun incelenmesi , BAP, Proje No: 2015-TP3-1072, 19909 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

1. Süperkritik karbondioksit ortamında elektrokimyasal yöntemle iletken polimer sentezi, BAP, Proje No: BAP-FBE KB (ÖG) 2010-6 YL, 11998 TL, Araştırmacı, 2012,Tamamlandı. 50

Uluslararası
1. TÜBİTAK 4007 ULUSLARARASI MERSİN BİLİM ŞENLİĞİ, Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenen Sergiler, CNR Expo-Mersin-YENİŞEHİR FUAR MERKEZİ, Europian Commission, EUCINET, TUBİTAK, Mersin Ünivesitesi, ODTU, TRT, Mersin Valiliği, 2016-09-29-2016-09-30, 09:00-17:00, MERSİN, Türkiye
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar KM4500 Adli Kimya ( Teknik Seçmeli ) Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 2-0-2
Bahar KM4402 Bitirme Çalışması II Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya 0-4-2
Bahar GMÜ206 Enstrümental Gıda Analizi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar KIM124 Kimya Laboratuvarı Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 0-4-2
Bahar KIM122 Analitik Kimya Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 2-0-2
Bahar KİM 551 Organik Kirleticilerin Belirle Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3
Bahar KİM 548 İleri Fotokimya ve İleri Oksid Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı 3-0-3