Slide background
Kimya Bölümü

Kimya Bölümü

Kimya çevremizde meydana gelen olayları anlamada bize yardımcı olan ve önemli bir bilim dalıdır.  Bir disiplin olarak kimya, maddenin yeni formlarını oluşturmak, yapısı, özellikleri, bileşimi, tepkimelerini araştırmak, atomik ve moleküler davranışını denetlemek için yeni deneysel yöntemler ve teorik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanır. Kimya bölümü, Fen Edebiyat Fakültesinin Bölümlerinden biri olarak 1992 yılında kurulmuş, 1997-1998 akademik yılında ise eğitim-öğretim faaliyetlerine öğrenci alarak başlamıştır. Bölümümüzde dört yıllık lisan programının yanında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Şu anda 7 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve bir sekreter görev yapmaktadır. Öğretim üyeleri doktoralarını Almanya, İngiltere ve Türkiye’deki üniversitelerde tamamlamıştır. Bölüm elemanları bölüm derslerinin tamamını verebilmekte ve laboratuarları yürütebilmektedir. Bölümümüz 15 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere FEDEK tarafından akredite edilmiştir.  2013-2014 yılında itibaren birinci sınıftan başlayarak hazırlık sınıfına eşdeğer İngilizce dersleri dört yıla dağıtılarak okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler isteğe bağlı olarak 4. Sınıfta Petrokimya, Kozmetik Kimyası, Biyokimya ve Aletli Analiz Teknikleri modüllerinden birini seçerek o dalda kısmen uzmanmış olarak mezun olabilmektedir.   Bölümde Fizikokimya, Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Biyokimya ve Organik Kimya Anabilim dallarında araştırma laboratuarları mevcuttur. Araştırma laboratuarlarında bulunan cihazlardan bazıları GC, GC/MS, FTIR, UV/VIS spektrofotometre, HPLC, TG/TGA, mikrodalga ekstraksiyon sistemi, basınçlı sıvı ekstraksiyon sistemi, elektrokimyasal çalışma üniteleri, potansiyostatlardır. Mevcut olanaklar dahilinde çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışma; Ulusal ve Uluslar arası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğ vardır. Bilmesel araştırmalarımız DPT, TUBİTAK ve Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi (BAP) tarafından desteklenmektedir.  Alanında deneyimli ve dinamik akademisyenler ile ulusal ve uluslar arası platformlarda diğer üniversiteler ile yarışır düzeydeki bölümümüz, lisans ve lisansüstü eğitime verdiği önemin yanında Araştırma-Geliştirme ve Endüstriyel Uygulama faaliyetleri konularında yeni girişimlere açık olup, her tür ortak çalışmaya hazır durumdadır.  Kimya bölümü olarak hedefimiz, hem teorik hem de uygulamalı kimya alanlarında görev yapabilecek, çağın gereksinimlerine uygun düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmektir. Öğrencilerimize kimya bilimini öğretebilmenin yanı sıra; disiplinler arası çalışabilme ve kolektif düşünebilme becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bölümüz; ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018
33. Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; Coen, L.; Ulger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 2018, ---.
http://dx.doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.573
32. Yabalak, E. Degradation of ticarcillin by subcritical water oxidation method: Application of response surface methodology and artificial neural network modeling. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2018, 53, ---.
31. Gök, Y.; Gök, H.; Yılmaz, M.; Farsak, M.; Karayiğit, . Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically active phthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemical properties and catalytic applications. POLYHEDRON, 2018, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2018.06.053
30. Solmaz, U.; Gumus, I.; Binzet, G.; Celik, O.; Balci, G.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, crystal structure and antimicrobial studies of novel thiourea derivative ligands and their platinum complexes. INFORMA UK LIMITED, 2018, 1-33.
http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2018.1427233
29. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 1-6.
28. Binzet, G.; Turunc, E.; Flörke, U.; Külcü, N.; Arslan, H. Crystal Structure and Cyclic Voltammetric Studies on the Metal Complexes of N-(Dimethylcarbamothioyl)-4-fluorobenzamide. JOURNAL OF CHEMISTRY, 2018, 2018, 1-8.
http://dx.doi.org/10.1155/2018/6108242
27. Yılmaz, M.; Keleş, H.; Ince, S.; Keleş, M. Iminophosphine palladium catalysts for Suzuki carbonylative coupling reaction. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 32, 1-8.
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.4002
26. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 111-119.
25. Yabalak, E.; Görmez, .; Sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: application of multi-response central composite design. J. SERB. CHEM. SOC., 2018, 113-113.
http://dx.doi.org/10.2298/JSC170909113Y
24. Sonmez, O.; Yildiz, O.; Cakır, M.; Gözmen, B.; Giray, E. Influence of the addition of various ionic liquids on coal extraction with NMP. FUEL, 2018, 212, 12-18.
http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.10.017
23. Solmaz, U.; Gumus, I.; Binzet, G.; Celik, O.; Balci, G.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, crystal structure, and antimicrobial studies of novel thiourea derivative ligands and their platinum complexes. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 2018, 71, 200-218.
http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2018.1427233
22. Yilmaz, M. Palladium(II) complexes with new bidentate phosphine-imine ligands for the Suzuki C C coupling reactions in supercritical carbon dioxide. THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 2018, 138, 221-227.
http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2018.04.022
21. Yılmaz, M.; Ince, S.; Yılmaz, S.; Keleş, M. Palladium(II) catalyzed Suzuki C C coupling reactions with imino- and amino-phosphine ligands. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2018, 482, 252-258.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.013
20. Altan, O.; Yılmaz, M. New phosphine-amino-alcohol tridentate ligands for ruthenium catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones. JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 861, 252-262.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.046
19. Yılmaz, M.; Keleş, M. 3-Aminoquinazolinone–phosphine ligands and their ruthenium(II) complexes: application in catalytic hydrogenation and transfer hydrogenation reactions. TRANSITION METAL CHEMISTRY, 2018, 43, 293-293.
http://dx.doi.org/10.1007/s11243-018-0218-4
18. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2 using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 334-339.
https://doi.org/10.1080/03601234.2018.1431468
17. Cimen, E.; Gumus, I.; Arslan, H. The role of intermolecular interactions in the assembly of Zinc(II) and Lead(II) complexes containing carboxylate ligand and their conversion to metal oxides. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1166, 397-406.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.04.024
16. Demirdögen, R.; Emen, F.; Ocakoğlu, K.; Murugan, P.; Sudesh, K.; Avsar, G. Green Nanotechnology for Synthesis and characterization ofpoly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) nanoparticles forsustained bortezomib release using supercritical CO2assisted particleformation combined with electrodeposition. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, 107, 436-445.
Publications_007.pdf
15. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 489-502.
14. Binzet, G.; Gumus, I.; Dogen, A.; Flörke, U.; Kulcu, N.; Arslan, H. Nickel(II) and copper(II) complexes of N,N-dialkyl- N ′-3-chlorobenzoylthiourea: Synthesis, characterization, crystal structures, Hirshfeld surfaces and antimicrobial activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1161, 519-529.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.02.073
13. Kaloğlu, N.; özdemir, .; Gürbüz, N.; Arslan, H.; Dixneuf, P. Ruthenium(η6,η1-arene-CH2-NHC) Catalysts for Direct Arylation of 2-Phenylpyridine with (Hetero)Aryl Chlorides in Water. MOLECULES, 2018, 23, 647-647.
http://dx.doi.org/10.3390/molecules23030647
12. Gumus, I.; Solmaz, U.; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1157, 78-88.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.12.017
11. Gozmen, B.; Sonmez, O.; Sozutek, A. Comparative mineralization of Basic Red 18 with electrochemical advanced oxidation processes. NATIONAL LIBRARY OF SERBIA, 2018, 83, 93-105.
http://dx.doi.org/10.2298/JSC170227095G
2017
10. Emgili, H.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Degradation of Maxilon Blue GRL Dye Using Subcritical Water and Ultrasonic Assisted Oxidation Methods. GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE , 2017, 30, 140-150.
9. Yabalak, E.; Könen adigüzel, S.; Adigüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, .; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity analysis of treated samples. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
http://www.deswater.com/home.php
8. Yabalak, E.; Döndaş, H.; Gizir, A. Subcritical water oxidation of 6-aminopenicillanic acid and cloxacillin using H2O2, K2S2O8, and O2. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2017, 52, 210-220.
http://dx.doi.org/10.1080/10934529.2016.1246935
7. Kalderis, D.; Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B. Adsorption of 2,4-dichlorophenol on paper sludge/wheat husk biochar: Process optimization and comparison with biochars prepared from wood chips, sewage sludge and hog fuel/demolition waste. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING, 2017, 5, 2222-2231.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2017.04.039
6. Kayan, B.; Akay, S.; Gözmen, B.; Gizir, A.; Demirel, M.; Kalderis, D. Degradation of nitroaromatic compounds in subcritical water: application of response surface methodology. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 77, 237-246.
10.5004/dwt.2017.20778
5. Kayan, B.; Akay, S.; Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kalderis, D. Acid Red 1 and Acid Red 114 decolorization in H2O2 -modified subcritical water: process optimization and application on a textile wastewater . DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 59, 248-261.
Publications_006.pdf
4. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, I.; Binzet, G.; Arslan, H. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. ELSEVIER BV, 2017, 202, 310-319.
http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.09.032
3. Kulaksız, E.; Gözmen, B.; Kayan, B.; dimitrios kalderis, . Adsorption of Malachite Green on Fe-modified biochar: influencing factors and process optimization. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 74, 383-394.
Publications_008.pdf
2. Yılmaz, .; Bekfelavi, E.; şimşek kuş, N.; Tunç, T.; şahin, E. Synthesis of tricyclic ring systems: [2+2] ketene addition reaction for preparation of tricyclic ketone, alcohol, and lactone derivatives. CHEMICAL PAPERS, 2017, 71, 929-938.
Publications_003.pdf
1. Emire, Z.; Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Solubility and degradation of paracetamol in subcritical water. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2017, 82, 99-106.
http://www.shd-pub.org.rs/index.php/JSCS/article/view/3018