Slide background
Kimya Bölümü

Kimya Bölümü

Kimya çevremizde meydana gelen olayları anlamada bize yardımcı olan ve önemli bir bilim dalıdır.  Bir disiplin olarak kimya, maddenin yeni formlarını oluşturmak, yapısı, özellikleri, bileşimi, tepkimelerini araştırmak, atomik ve moleküler davranışını denetlemek için yeni deneysel yöntemler ve teorik yaklaşımlar geliştirmeye odaklanır. Kimya bölümü, Fen Edebiyat Fakültesinin Bölümlerinden biri olarak 1992 yılında kurulmuş, 1997-1998 akademik yılında ise eğitim-öğretim faaliyetlerine öğrenci alarak başlamıştır. Bölümümüzde dört yıllık lisan programının yanında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Şu anda 7 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve bir sekreter görev yapmaktadır. Öğretim üyeleri doktoralarını Almanya, İngiltere ve Türkiye’deki üniversitelerde tamamlamıştır. Bölüm elemanları bölüm derslerinin tamamını verebilmekte ve laboratuarları yürütebilmektedir. Bölümümüz 15 Ekim 2014 tarihinden geçerli olmak üzere FEDEK tarafından akredite edilmiştir.  2013-2014 yılında itibaren birinci sınıftan başlayarak hazırlık sınıfına eşdeğer İngilizce dersleri dört yıla dağıtılarak okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler isteğe bağlı olarak 4. Sınıfta Petrokimya, Kozmetik Kimyası, Biyokimya ve Aletli Analiz Teknikleri modüllerinden birini seçerek o dalda kısmen uzmanmış olarak mezun olabilmektedir.   Bölümde Fizikokimya, Analitik Kimya, İnorganik Kimya, Biyokimya ve Organik Kimya Anabilim dallarında araştırma laboratuarları mevcuttur. Araştırma laboratuarlarında bulunan cihazlardan bazıları GC, GC/MS, FTIR, UV/VIS spektrofotometre, HPLC, TG/TGA, mikrodalga ekstraksiyon sistemi, basınçlı sıvı ekstraksiyon sistemi, elektrokimyasal çalışma üniteleri, potansiyostatlardır. Mevcut olanaklar dahilinde çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışma; Ulusal ve Uluslar arası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğ vardır. Bilmesel araştırmalarımız DPT, TUBİTAK ve Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi (BAP) tarafından desteklenmektedir.  Alanında deneyimli ve dinamik akademisyenler ile ulusal ve uluslar arası platformlarda diğer üniversiteler ile yarışır düzeydeki bölümümüz, lisans ve lisansüstü eğitime verdiği önemin yanında Araştırma-Geliştirme ve Endüstriyel Uygulama faaliyetleri konularında yeni girişimlere açık olup, her tür ortak çalışmaya hazır durumdadır.  Kimya bölümü olarak hedefimiz, hem teorik hem de uygulamalı kimya alanlarında görev yapabilecek, çağın gereksinimlerine uygun düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış kimyagerler yetiştirmektir. Öğrencilerimize kimya bilimini öğretebilmenin yanı sıra; disiplinler arası çalışabilme ve kolektif düşünebilme becerilerini de kazandırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bölümüz; ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
30. Yabalak, E.; Yilmaz, . Eco-friendly approach to mineralise 2-nitroaniline using subcritical water oxidation method: use of ANN and RSM in the optimisation and modeling of the process. SPRINGER NATURE AMERICA, INC, 2019, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s13738-018-1487-8
29. Keleş, M.; Keleş, H.; Yılmaz, M. Synthesis and electrochemical characterization of iminophosphine-based ruthenium(II) complexes and application in asymmetric transfer hydrogenation reaction as catalysts. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 16, 1-7.
10.1007/s1373
28. Yabalak, E.; Yılmaz, . Eco-friendly approach to mineralise 2-nitroaniline using subcritical water oxidation method: use of ANN and RSM in the optimisation and modeling of the process. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 16, 117-126.
10.1007/s13738-018-1487-8
27. Gumus, I.; Solmaz, U.; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Supramolecular self-assembly of new thiourea derivatives directed by intermolecular hydrogen bonds and weak interactions: crystal structures and Hirshfeld surface analysis. RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES, 2019, 45, 169-198.
http://dx.doi.org/10.1007/s11164-018-3596-5
26. Yabalak, E.; Dal, H.; Arslan, H. The molecular structure and vibrational spectra of 4-bromo-2-(((5-methylpyridin-2-yl)imino)methyl)phenol by density functional method. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2019, 1179, 540-548.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.10.079
25. Bozkurt, S.; Gumus, I.; Arslan, H. Dinuclear and mononuclear oxorhenium(V) complexes chelated with the S,O bidentate thiourea ligand: Synthesis, crystal structure and catalytic activity. JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2019, 884, 66-76.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2019.01.015
2018
24. Gök, Y.; Gök, H.; Yılmaz, M.; Farsak, M.; Karayiğit, . Novel peripherally and non-peripherally hydrobenzoin substituted optically active phthalocyanines: Synthesis, characterization, aggregation, electrochemical properties and catalytic applications. POLYHEDRON, 2018, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2018.06.053
23. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 1-6.
22. Binzet, G.; Turunc, E.; Flörke, U.; Külcü, N.; Arslan, H. Crystal Structure and Cyclic Voltammetric Studies on the Metal Complexes of N-(Dimethylcarbamothioyl)-4-fluorobenzamide. JOURNAL OF CHEMISTRY, 2018, 2018, 1-8.
http://dx.doi.org/10.1155/2018/6108242
21. Yılmaz, M.; Keleş, H.; Ince, S.; Keleş, M. Iminophosphine palladium catalysts for Suzuki carbonylative coupling reaction. APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 32, 1-8.
http://dx.doi.org/10.1002/aoc.4002
Alıntılanma Sayısı: 1
20. Yılmaz, .; Oderinde, M.; Emmert, M. Photoredox-Catalyzed C –H Cyanation of Unactivated Secondary and Tertiary Aliphatic Amines: Late-Stage Functionalization and Mechanistic Studies. THE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018, 83, 11089-11100.
10.1021/acs.joc.8b01700
19. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 111-119.
18. Kahraman, O.; Binzet, R.; Turunc, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, antimicrobial and electrochemical activities of zinc oxide nanoparticles obtained from sarcopoterium spinosum (L.) spach leaf extract. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115017-115017.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aad953
17. Sönmez, .; Yıldız, .; çakır, M.; Gözmen sönmez, B.; Giray, E. Influence of the addition of various ionic liquids on coal extraction with NMP. FUEL, 2018, 212, 12-18.
16. Solmaz, U.; Gumus, I.; Binzet, G.; Celik, O.; Balci, G.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, crystal structure, and antimicrobial studies of novel thiourea derivative ligands and their platinum complexes. JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 2018, 71, 200-218.
http://dx.doi.org/10.1080/00958972.2018.1427233
15. Yılmaz, M. Palladium(II) complexes with new bidentate phosphine-imine ligands for the Suzuki C C coupling reactions in supercritical carbon dioxide. THE JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, 2018, 138, 221-227.
http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2018.04.022
14. Yılmaz, M.; Ince, S.; Yılmaz, S.; Keleş, M. Palladium(II) catalyzed Suzuki C-C coupling reactions with imino- and amino-phosphine ligands. INORGANICA CHIMICA ACTA, 2018, 482, 252-258.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2018.06.013
13. Altan, O.; Yılmaz, M. New phosphine-amino-alcohol tridentate ligands for ruthenium catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones. JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, 2018, 861, 252-262.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2018.02.046
12. Yılmaz, M.; Keleş, M. 3-Aminoquinazolinone–phosphine ligands and their ruthenium(II) complexes: application in catalytic hydrogenation and transfer hydrogenation reactions. TRANSITION METAL CHEMISTRY, 2018, 43, 293-293.
http://dx.doi.org/10.1007/s11243-018-0218-4
11. Yabalak, E.; Görmez, .; Gizir, A. Subcritical water oxidation of propham by H2O2 using response surface methodology (RSM). JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART B, 2018, 53, 334-339.
https://doi.org/10.1080/03601234.2018.1431468
10. Cimen, E.; Gumus, I.; Arslan, H. The role of intermolecular interactions in the assembly of Zinc(II) and Lead(II) complexes containing carboxylate ligand and their conversion to metal oxides. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1166, 397-406.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.04.024
9. Demirdöğen, R.; Emen, F.; Ocakoğlu, K.; Murugan, P.; Sudesh, K.; Avşar, G. Green Nanotechnology for Synthesis and characterization of poly(3-hydroxybutyrate- co -3-hydroxyhexanoate) nanoparticles for sustained bortezomib release using supercritical CO 2 assisted particle formation combined with electrodeposition. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, 107, 436-445.
Publications_008.pdf
8. Yabalak, E.; Görmez, .; Gözmen sönmez, B. Degradation, dephenolisation and dearomatisation of olive mill wastewater by subcritical water oxidation method using hydrogen peroxide: Application of multi-response central composite design. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 489-502.
7. Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; Coen, L.; Ulger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 5, 51-64.
http://dx.doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.573
6. Binzet, G.; Gumus, I.; Dogen, A.; Flörke, U.; Kulcu, N.; Arslan, H. Nickel(II) and copper(II) complexes of N,N-dialkyl- N ′-3-chlorobenzoylthiourea: Synthesis, characterization, crystal structures, Hirshfeld surfaces and antimicrobial activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1161, 519-529.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.02.073
5. Kaloğlu, N.; özdemir, .; Gürbüz, N.; Arslan, H.; Dixneuf, P. Ruthenium(η6,η1-arene-CH2-NHC) Catalysts for Direct Arylation of 2-Phenylpyridine with (Hetero)Aryl Chlorides in Water. MOLECULES, 2018, 23, 647-647.
http://dx.doi.org/10.3390/molecules23030647
4. Yabalak, E. An Approach to Apply Eco-friendly Subcritical Water Oxidation Method in the Mineralization of the Antibiotic Ampicillin. ELSEVIER BV, 2018, 6, 7132-7137.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2018.10.010
3. Gumus, I.; Solmaz, U.; Binzet, G.; Keskin, E.; Arslan, B.; Arslan, H. Hirshfeld surface analyses and crystal structures of supramolecular self-assembly thiourea derivatives directed by non-covalent interactions. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1157, 78-88.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.12.017
2. Gözmen sönmez, B.; Sönmez, .; Sözütek, A. Comparative mineralization of Basic Red 18 with electrochemical advanced oxidation processes. JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 2018, 83, 93-105.
1. Yabalak, E. Degradation of ticarcillin by subcritical water oxidation method: Application of response surface methodology and artificial neural network modeling. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH, PART A, 2018, 53, 975-985.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.2018.1471023