Slide background
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Görünüm

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mersin Üniversitesinde eğitim-öğretime başlayan ilk bölümlerden biridir. Bölüm, diğer üniversitelerin aynı addaki bölümleri gibi, kuruluş aşamasında edebiyat ve kültür çalışmalarına dayalı bir program yürütürken, akademik kadrosundaki hızlı gelişme ve değişmeye bağlı olarak 1999-2000 akademik yılından başlayarak, dilbilim programı yürütmeye başlamıştır. Lisansüstü programları başarıyla tamamlayan mezunlara İngiliz Dilbilimi alanında Yüksek Lisans/Doktora diploması verilir.

Yüksek Lisans programının amacı mezun adaylarını dilbilimsel yönteme ilişkin bilgi ve becerilerle kapsamlı biçimde donatmaktır. Program mezunları dilbilimsel bir problem tanımlayarak, bilimsel yöntemlerle probleme ilişkin veri toplayabilirler, uygun çözümleme yöntemini belirleyebilirler ve güvenilir sonuçlara ulaşabilirler.

Doktora programının amacı, özgün dil verisi üzerinde bilimsel bir çalışma yürütebilecek yetkin bireyler yetiştirmektir. Program mezunları dile ilişkin sorunlu durumları belirleyebilir, çözümleyebilir ve varolan bilgiye özgün katkılarda bulunabilir.

Yüksek lisans ve doktora programı mezunları, dilbilim bilgisi gerektiren tüm alanlarda çalışabilmektedir. Konuşma bozuklukları tedavisinden, adli tıp uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede istihdam edilebilirler. Anadili – yabancı dil eğitim-öğretim malzemeleri ve programları geliştirmede ve uygulamada, her türlü dil öğretim programının düzenlenmesinde, anadili-yabancı dil öğretmenleri yetiştirmede, sözlük ve ders kitabı yazımında uzman kişiler olarak görev alabilir, danışmanlık hizmeti verebilirler. Doğal dil işlemleme yazılımlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında görev alırlar.

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar ise, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

Bölümümüzde 2 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 1 okutman olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ana kütüphanede hızla gelişen bir dilbilim bölümüne ek olarak, bölümde kendine ait bir kaynak kütüphanesi vardır. Sekiz dönemlik bölüm programı dilbilimin temel alanlarını kapsayan geniş kapsamlı dilbilim dersleri sunar. Öğrencilerin kullanımına açık bir bölüm kütüphanesinin yanı sıra, TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen Türkçe Ulusal Dil Derlemi oluşturma projesi için kurulan ve 2013 yılında alınan 113K039 TÜBİTAK projesi kapsamında kullanılmaya devam edilen Derlem Laboratuvarı, üç hizmet sunucu, otuz ince istemci ve metin sayısallaştırmada kullanılan gelişmiş beş tarayıcı yer almaktadır.