Slide background
Dersler

Dersler

Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
02060009 FİZ 502 YOĞUN MADDE FİZİĞİ I 3 0 3 6
02060009 FİZ 502 YOĞUN MADDE FİZİĞİ I 3 0 3 6
02060010 FİZ 503 YOĞUN MADDE FİZİĞİ II 3 0 3 6
02060010 FİZ 503 YOĞUN MADDE FİZİĞİ II 3 0 3 6
02060011 FİZ 508 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II 3 0 3 6
02060011 FİZ 508 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II 3 0 3 6
02060013 FİZ 513 KUANTUM MEKANİĞİ II 2 2 3 6
02060014 FİZ 513 KUANTUM MEKANİĞİ II 3 0 3 6
02060016 FİZ 515 GENEL GÖRELİLİK KURAMINA GİRİŞ 2 2 3 6
02060016 FİZ 515 GENEL GÖRELİLİK KURAMINA GİRİŞ 2 2 3 6
02060017 FİZ 516 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I 2 2 3 6
02060018 FİZ 516 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I 2 2 3 6
02060019 FİZ 517 KLASİK MEKANİK 2 2 3 6
02060019 FİZ 517 KLASİK MEKANİK 2 2 3 6
02060021 FİZ 519 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I 3 0 3 6
02060021 FİZ 519 FİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I 3 0 3 6
02060023 FİZ 521 KUANTUM MEKANİĞİ I 2 2 3 6
02060024 FİZ 521 KUANTUM MEKANİĞİ I 2 2 3 6
02060025 FİZ 522 NÜKLEER FİZİK I 3 0 3 6
02060026 FİZ 523 NÜKLEER FİZİK II 3 0 3 6
02060027 FİZ 524 DOĞRUSAL OLMAYAN FİZİK I 3 0 3 6
02060027 FİZ 524 DOĞRUSAL OLMAYAN FİZİK I 3 0 3 6
02060029 FİZ 526 YARIİLETKEN HETEROYAPILAR FİZİĞİ VE UYGULAMALARI 3 0 3 6
02060030 FİZ 527 YARIİLETKEN İNCE FİLMLERDE OPTİKSEL SÜREÇLER 3 0 3 6
02060030 FİZ 527 YARIİLETKEN İNCE FİLMLERDE OPTİKSEL SÜREÇLER 3 0 3 6
02060031 FİZ 528 LAZER KURAMI 3 0 3 6
02060031 FİZ 528 LAZER KURAMI 3 0 3 6
02060032 FİZ 529 KATI YAPILARDA SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI 3 0 3 6
02060032 FİZ 529 KATI YAPILARDA SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI 3 0 3 6
02060033 FİZ 530 KATI YAPILARDA IŞIMA I 3 0 3 6
02060033 FİZ 530 KATI YAPILARDA IŞIMA I 3 0 3 6
02060034 FİZ 531 KATI YAPILARDA IŞINIM ETKİLERİ 3 0 3 6
02060037 FİZ 534 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II 2 2 3 6
02060037 FİZ 534 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II 2 2 3 6
02060038 FİZ 535 İSTATİSTİK MEKANİK 2 2 3 6
02060038 FİZ 535 İSTATİSTİK MEKANİK 2 2 3 6
02060039 FİZ 536 KLASİK ELEKTRODİNAMİK I 2 2 3 6
02060039 FİZ 536 KLASİK ELEKTRODİNAMİK I 2 2 3 6
02060043 FİZ 540 KUANTUM MEKANİĞİ PROBLEMLERİ I 2 2 3 6
02060043 FİZ 540 KUANTUM MEKANİĞİ PROBLEMLERİ I 2 2 3 6
02060044 FİZ 541 KUANTUM MEKANİĞİ PROBLEMLERİ II 2 2 3 6
02060044 FİZ 541 KUANTUM MEKANİĞİ PROBLEMLERİ II 2 2 3 6
02060045 FİZ 542 PARÇACIK FİZİĞİ I 3 0 3 6
02060046 FİZ 543 PARÇACIK FİZİĞİ II 3 0 3 6
02060047 FİZ 544 OPTO - ELEKTRONİK 3 0 3 6
02060047 FİZ 544 OPTO - ELEKTRONİK 3 0 3 6
02060048 FİZ 545 LAZERLE MATERYAL İŞLEME TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02060048 FİZ 545 LAZERLE MATERYAL İŞLEME TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02060053 FİZ 550 SPEKTROSKOPİ I 3 0 3 6
02060053 FİZ 550 SPEKTROSKOPİ I 3 0 3 6
02060054 FİZ 551 SPEKTROSKOPİ II 3 0 3 6
02060054 FİZ 551 SPEKTROSKOPİ II 3 0 3 6
02060055 FİZ 552 YÜZEY FİZİĞİ I 3 0 3 6
02060055 FİZ 552 YÜZEY FİZİĞİ I 3 0 3 6
02060056 FİZ 553 YÜZEY FİZİĞİ II 3 0 3 6
02060056 FİZ 553 YÜZEY FİZİĞİ II 3 0 3 6
02060057 FİZ 554 GRAVİTASYON VE KOZMOLOJİ I 3 0 3 6
02060057 FİZ 554 GRAVİTASYON VE KOZMOLOJİ I 3 0 3 6
02060058 FİZ 555 GRAVİTASYON VE KOZMOLOJİ II 3 0 3 6
02060058 FİZ 555 GRAVİTASYON VE KOZMOLOJİ II 3 0 3 6
02060092 FİZ 556 KATILARIN ELEKTRİK İLETKENLİĞİ KARAKTERİZASYONU 3 0 3 5
02060092 FİZ 556 KATILARIN ELEKTRİK İLETKENLİĞİ KARAKTERİZASYONU 3 0 3 5
Seçmeli Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
02060001 FİZ 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02060001 FİZ 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02060002 FİZ 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02060002 FİZ 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0