Slide background
Fizik Bölümü

Fizik Bölümü

    Bölümümüz 1992-1993 Eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Halen 4 Profesör,  3 Doçent,  4  Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosuyla öğrenimini sürdürmektedir. Fiziki Mekan Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Laboratuvar dersleri Fizik Bölümüne ait Temel Fizik (Mekanik-Elektrik ve Manyetizma), Elektronik, Dalgalar (Optik, Mikrodalga ve Dalga Tankı) ve Çağdaş Fizik Laboratuvarlarında yürütülmektedir. 

    Fizik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz bölümün amacına uygun olarak, isterlerse yüksek lisans programlarına katılarak bilimsel yaşama atılmaktadır.  Ayrıca öğrencilik yıllarında eğitim fakültesinden aldıkları öğretmenlik meslek bilgisi dersleri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilmektedir. Bunların dışında yine başarılı öğrenciler fizikçiye gereksinim duyulan alanlarda, Atom ve Enerji Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, Telekom, Tedaş, Nükleer Araştırma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.

BÖLÜMÜMÜZÜN STRATEJİSİ

Bölümüzde yürütülen çeşitli akademik ve teknolojik faaliyetler şöyle sıralanabilir:

- Lazer laboratuvarında geliştirilen ve tamamı bölüm hocamızın el emeği olan sistem sayesinde tıp alanına önemli katkılar sunulmaktadır. Bu laboratuvarda lazerle gen transferi gibi önemli çalışmalar yapılarak disiplinler arası çalışmalara uygun bir ortam hazırlanmıştır.

- Nanoteknoloji laboratuvarımızda güneş pilleri ve yakıt hücreleri üretimleri ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Çok önemli bir güneş havzası olduğu düşünülen Mersin bölgesinin çeşitli yerlerinde inşa edilen güneş enerjisi istasyonları ile bölüm hocalarımız işbirliği yaparak çalışmalar yürütmektedir.

- Fizik anabilim dalımızda deneysel yüksek enerji fiziği alanında CERN’e üye öğretim üyelerimiz CERN’de çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

- Kuramsal fizik alanında genel görelilik ve kozmolojinin önemli problemlerinden olan evrenin ivmeli genişlemesi, karanlık madde ve enerji, galaktik entropi gibi konularda son yıllarda çok sayıda SCI çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda halen çeşitli projeler yürütülmektedir.

- Ayrıca beyin dalgalarının matematiksel modellemeleri ile ilgili kuramsal çalışmalar yürütülmektedir.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
17. Salti, M.; Aydogdu, O.; Taş, A.; Sogut, K.; Kangal, E. Variable Chaplygin gas in Kaluza-Klein framework. CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS, 2019, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2017-0873
2018
16. Kisoglu, H.; Sogut, K. Condition for a Bounded System of Klein–Gordon Particles in Electric and Magnetic Fields. SPRINGER NATURE, 2018, 59, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s00601-018-1390-y
15. Kandirmaz, N. Coherent states for Kratzer-type potentials. AIP PUBLISHING, 2018, 59, 063510-063510.
http://dx.doi.org/10.1063/1.4999704
14. oikonomou, T.; Bagci, G. Reply to "Comment on 'Route from discreteness to the continuum for the Tsallis q-entropy'. PHYSICAL REVIEW E, 2018, 97, 1-1.
13. Könen-adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdoğan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin gübür, H.; Tunçer, M. Genotoxic, cytotoxic, antimicrobial and antioxidant properties of gold nanoparticles synthesized by Nocardia sp. GTS18 using response surface methodology. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115402-115402.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aadcc4
12. Salti, M.; Aydogdu, O.; Yanar, H.; Sogut, K. Variable generalized Chaplygin gas in a 5D cosmology. ELSEVIER BV, 2018, 390, 131-142.
http://dx.doi.org/10.1016/j.aop.2018.01.007
11. Altunal, V.; Yeğingil, Z.; Kurt, K. Characterization and some fundamental features of Optically Stimulated Luminescence measurements of silver activated lithium tetraborate. JOURNAL OF LUMINESCENCE, 2018, 202, 136-146.
10.1016/j.jlumin.2018.05.054
10. özdemir, A.; Can, N.; Kurt, K.; Yeğingil, Z. Optically Stimulated Luminescence (OSL) dosimetric properties of Li 2 B 4 O 7 :Ag,Gd and its relationship with thermoluminescence (TL) glow-curves. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018, 751, 159-169.
10.1016/j.jallcom.2018.04.078
9. Saltı, M.; Korunur, M.; Açıkgöz, .; Pirinççioğlu, N.; Binbay, F. f(T,R) theory of gravity. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D, 2018, 27, 1850062-.
10.1142/S0218271818500621
8. Siginc, O.; Saltı, M.; Yanar, H.; Aydoğdu, O. Cosmology in scalar–tensor–vector theory via thermodynamics. MODERN PHYSICS LETTERS A, 2018, 33, 1850137-.
10.1142/S0217732318501377
7. Akman, N.; özdoğan, C. Island shape, size and interface dependency on electronic and magnetic properties of graphene hexagonal-boron nitride (h-BN) in-plane hybrids. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 2018, 115, 187-198.
10.1016/j.jpcs.2017.12.025
6. Ocak, Z.; Yanar, H.; Saltı, M.; Aydoğdu, O. Relativistic spinless energies and thermodynamic properties of sodium dimer molecule. CHEMICAL PHYSICS, 2018, 513, 252-257.
10.1016/j.chemphys.2018.08.015
5. Akman, N.; Tomak, M. The Wigner molecule in a 2D quantum dot. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS NANOSTRUCTURES, 2018, 4, 277-285.
4. Akman, N.; Tomak, M. Interacting electrons in a 2D quantum dot. PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 2018, 262, 317-321.
3. Yilmaz, S.; Kavici, B.; Celen, C.; Yildiz, E.; Gurbuz, A. Structure and conductivity characterization of new type ionic conductor stabilized bismuth oxide ternary systems. CHINESE JOURNAL OF PHYSICS, 2018, 56, 362-373.
https://doi.org/10.1016/j.cjph.2017.11.010
2. Yilmaz, S.; Celen, C. Synthesis and microstructural characterization of δ-phase bismuth-based electroceramic systems by double-doping regime. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY, 2018, 15, 391-398.
http://dx.doi.org/10.1111/ijac.12824
1. Altunal, V.; Yeğingil, Z.; Tüken, T.; Depci, T.; özdemir, A.; Güçkan, V.; Nur, N.; Kurt, K.; Bulur, E. Optically stimulated luminescence characteristics of BeO nanoparticles synthesized by sol-gel method. RADIATION MEASUREMENTS, 2018, 118, 54-66.
10.1016/j.radmeas.2018.08.009