Slide background
Almanca Mütercim - Tercümanlık

Almanca Mütercim - Tercümanlık

Çeviri Bölümü, 1996-97 eğitim-öğretim yılında açılan Mütercim Tercümanlık (Almanca) ve 1997-98 eğitim-öğretim yılında açılan Mütercim Tercümanlık (Fransızca) bölümlerinin birleştirilmesiyle, 2000-2001 yılında itibaren Çeviri Bölüm altında  lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliğini sürdürmektedir.

Çeviri Bölümünün temel hedefi,  yabancı dil becerileri gelişmiş, dilin kültürel işlevlerini tanıyan, çeviri yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olan, çeviri edinci kazanmış nitelikli çevirmen yetiştirmektir. Eğitim–öğretim programında bu amaca yönelik yazılı ve sözlü yabancı dil becerilerini geliştirici derslere ve uygulamalara yer verilmiştir. Bunun yanında dilbilim, tarih, edebiyat, felsefe, ekonomi vb. alanlarda öğrencilerin genel kültür bilgilerini zenginleştirecek dersler de programda yer almaktadır. Ayrıca  çeviri kuramı, çeviri teknik ve yöntemleri gibi dersler ile öğrencilerin kuramsal bilgi edinmeleri ve bunları uygulamada kullanabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Eğitim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl) olan çeviri bölümünde bir yıl süreli hazırlık sınıfı zorunludur. Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlarlar. Hazırlık sınıfında başarsız olan öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadır. Hazırlık  sınıfında geçirilen  süre, azami eğitim-öğretim sürecine dahil değildir.

Çeviri Bölümü mezunları, değişik kurum ve kuruluşlarda, bakanlıklarda, turizm alanında, yayın evlerinde çevirmen, editör veya rehber olarak görev alabilirler, ayrıca sözlü ve konferans çevirmenliği  de yapabilirler. Bunun yanında çeviri bürolarında çevirmen veya tercüman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik formasyon alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlğına bağlı resmi veya özel öğretim kurumlarında  Yabancı Dil Öğretmeni olarak görevlendirilebilir