Slide background
Çeviri Bilimi Bölümü

Çeviri Bilimi Bölümü

Çeviri Bölümü, 1996-97 eğitim-öğretim yılında açılan Mütercim-Tercümanlık (Almanca) ve 1997-98 eğitim-öğretim yılında açılan Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) bölümlerinin birleştirilmesiyle, 2000-2001 yılından beri Çeviri Bölümü adı altında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliğini sürdürmektedir.

Çeviri Bölümünün temel hedefi,  yabancı dil becerileri gelişmiş, dilin kültürel işlevlerini tanıyan, çeviri yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olan ve çeviri edinci kazanmış nitelikli çevirmenler yetiştirmektir. Eğitim–öğretim programında bu amaca yönelik yazılı ve sözlü yabancı dil becerilerini geliştirici derslere ve uygulamalara yer verilmiştir. Bunun yanında dilbilim, tarih, edebiyat, felsefe, ekonomi vb. alanlarda öğrencilerin genel kültür bilgilerini zenginleştirecek dersler de programda yer almaktadır. Ayrıca çeviri kuramı, çeviri teknik ve yöntemleri gibi dersler ile öğrencilerin kuramsal bilgi edinmeleri ve bunları uygulamada kullanabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. 

Eğitim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl) olan çeviri bölümünde bir yıl süreli hazırlık sınıfı zorunludur. Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlarlar. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler bir yıl daha hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadır. Hazırlık  sınıfında geçirilen süre, azami eğitim-öğretim sürecine dâhil değildir.

Çeviri Bölümü mezunları, değişik kurum ve kuruluşlarda, bakanlıklarda, turizm alanında, yayınevlerinde çevirmen, editör veya rehber olarak görev alabilirler, ayrıca sözlü çevirmenlik ve konferans çevirmenliği de yapabilirler. Bunun yanında çeviri bürolarında çevirmen veya tercüman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik formasyon alan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel öğretim kurumlarında Yabancı Dil Öğretmeni olarak görevlendirilebilir.


Akademik Takvimler

2017-2018 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi için tıklayınız.


2017-2018 Bahar Dönemi Haftalık Ders Programları

2017-2018 Bahar AMT programı haftalık ders programı için tıklayınız.

2017-2018 Bahar FMT programı haftalık ders programı için tıklayınız. 

2017-2018 Bahar Çeviri Yüksek Lisans programı haftalık ders programı için tıklayınız. 

2017-2018 Bahar Çeviri Doktora Programı haftalık ders programı için tıklayınız. 


Ders İzlenceleri (Müfredatlar)

AMT programı ders izlencesi için tıklayınız. 

Çeviri Yüksek Lisans Programı ders izlencesi için tıklayınız.

Çeviri Doktora Programı ders izlencesi için tıklayınız.


Mevzuat


10 Eylül 2016 tarihli "Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğtim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" için tıklayınız.


11 Ekim 2016 tarihli "Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" için tıklayınız.


Çeviri Bölümü Ders Katalogları (Bilgi Paketi)

Bölümümüz Almanca Mütercim-Tercümanlık Programı Ders Kataloğu (Bilgi Paketi) için tıklayınız.

Bölümümüz Fransızca Mütercim-Tercümanlık Programı Ders Kataloğu (Bilgi Paketi) için tıklayınız.

Çeviri Anabilim Dalı, Çeviri Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu (Bilgi Paketi) için tıklayınız.

Çeviri Anabilim Dalı, Çeviri Doktora Programı Ders Kataloğu (Bilgi Paketi) için tıklayınız.


Çeviri Bölümü Google Classroom Öğrenme Yönetim Sistemi

Google Classroom Öğrenme Yönetim Sistemi Videolu Kullanım Kılavuzu için tıklayınız. 

Google Classroom Öğrenme Yönetim Sistemi için tıklayınız. (Sadece "mersin.edu.tr" uzantılı kullanıcılar giriş yapabilmektedir).

Google Classroom Platformu sınıf giriş kodları için tıklayınız.