Slide background
Biyoteknoloji Bölümü

Biyoteknoloji Bölümü

Genel Görünüm

Biyoteknoloji hakkında:

Biyoteknoloji “Özel bir kullanıma yönelik olarak ürün veya işlemleri dönüştürmek veya meydana getirmek için biyolojik sistem ve canlı organizmaları veya türevlerini kullanan teknolojik uygulamalar” olarak tanımlanmaktadır.

Biyoteknoloji çok disiplinli (multidisipliner) bir bilim dalıdır. Temel Bilimlerden (Fizik Kimya, Biyoloji) Tıp ve Mühendislik bilimlerine kadar oldukça geniş bir alanı kapsar. Örneğin Nanobiyoteknoloji, Genetik mühendisliği, Biyomedikal mühendislik, Protein mühendisliği gibi alanları altında barındırır. Mikrobiyal ve Enzim Biyoteknolojisi, pek çok organizmalardan elde edilen ve çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılan ekonomik değere sahip enzimlerin üretimi ve modifikasyonu alanlarıyla ilgilenir. Atıkların biyolojik arıtımından, mayalanma (fermentasyon) gerektiren gıda üretimlerine kadar çok farklı biçimlerde uygulama alanı bulan biyoteknoloji, modern biyoteknoloji teknikleri ile, canlıların genetik yapısında geleneksel ıslah metotlarıyla ve doğal üreme-çoğalma süreçleriyle elde edilemeyen değişiklikler yapılmasını da mümkün kılmıştır. 

Biyoteknoloji çeşitli hastalıkların teşhisi ve tedavisinde alternatif kit ve ilaçlar sağlayarak tıp dünyasına girmiştir. Biyoteknolojinin  Genomik ve Proteomik uygulamaları insan hastalıklarının tedavisinde özellikle kanser ve genetik hastalıkların tedavisinde, bu hastalıkların kaynaklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.  Diğer bir kullanım alanı ise Rekombinant DNA teknolojisi ile aşı üretimidir.

Bölüm hakkında:

Biyoteknoloji Bölümü 2016 yılında kurulmuş olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüzün Yüksek Lisans ve Doktora programı da mevcuttur. Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doktor Öğretim üyesi bulunmaktadır.
Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
8. çevik, P.; Eroğlu, A.; Yıldızlı, G.; çoşan, D.; Kantar, .; Coral, G. Isolation and characterization of diethyl phthalate degrading bacteria from crude oil contaminated soil. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 2019, 40, ---.
7. Ayaz, F.; Alaş, M.; Oğuz, M.; Genç altürk, R. Aluminum doped carbon nanodots as potent adjuvants on the mammalian macrophages. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2019, , -.
https://doi.org/10.1007/s11033-019-04701-1
2018
6. Ayaz, F.; Yuzer, A.; ınce, M. From peripherally unsubstituted subphthalocyanines with anti-inflammatory activity on macrophages to tri-iodo derivatives with adjuvant and immunostimulatory functions. JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, 2018, 22, 1-7.
5. Ayaz, F.; Yuzer, A.; ınce, M. Immunostimulatory effect of Zinc Phthalocyanine derivatives on macrophages based on the pro-inflammatory TNF? and IL1? cytokine production levels.. TOXICOLOGY IN VITRO, 2018, 53, 172-177.
4. Ayaz, F. Ruthenium pyridyl thiocyanate complex increased the production of pro-inflammatory TNFα and IL1β cytokines by the LPS stimulated mammalian macrophages in vitro. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2018, 45, 2307-2312.
3. Ayaz, F.; Eker-develi, E.; Sahin, M. First report of Nitzschia navis-varingica in the MediterraneanSea and growth stimulatory effects of Nitzschia navisvaringica, Chrysochromulina alifera and Heterocapsa pygmaea on differentmammalian cell types.. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2018, 45, 571-579.
2. Hande, A.; çelik, A.; Ayaz, F. Investigation of genotoxic and apoptotic effects of zirconium oxide nanoparticles (20 nm) on L929 mouse fibroblast cell line. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 2018, 296, 98-104.
10.1016/j.cbi.2018.09.017
1. Ayaz, F. Ruthenium pyridyl thiocyanate complex increased the production of pro-inflammatory TNFα and IL1β cytokines by the LPS stimulated mammalian macrophages in vitro. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2018, , -.
10.1007/s11033-018-4392-4