Slide background
Dersler

Dersler

Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020002 FBE 502 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020003 FBE 503 FEN BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 2 3 6
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020010 FBE 506 BİLİMSEL ETİK 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020011 FBE 507 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 0 2
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020020 FBE 504 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3 0 0 3
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020021 FBE 505 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 2 0 4
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020051 SEM YL SEMİNER ( YL ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
020072 SEM DR SEMİNER ( DR ) 0 0 0
02020026 BİY 501 HAYVANSAL İSİMLENDİRME İLKELERİ 3 0 3 6
02020026 BİY 501 HAYVANSAL İSİMLENDİRME İLKELERİ 3 0 3 6
02020030 BİY 505 TÜRKİYE BALIKLARI 2 2 3 6
02020031 BİY 509 HÜCRE ZARI BİYOLOJİSİ VE ELEKTROFİZYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020031 BİY 509 HÜCRE ZARI BİYOLOJİSİ VE ELEKTROFİZYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020032 BİY 510 KASLARIN YAPISI VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 6
02020032 BİY 510 KASLARIN YAPISI VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİ 3 0 3 6
02020034 BİY 512 BOTANİKTE TERMİNOLOJİ 2 2 3 6
02020039 BİY 517 SİSTEMATİK ZOOLOJİNİN PRENSİPLERİ 3 0 3 6
02020039 BİY 517 SİSTEMATİK ZOOLOJİNİN PRENSİPLERİ 3 0 3 6
02020043 BİY 520 İHTİYOLOJİ 3 0 3 6
02020044 BİY 521 ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI 3 0 3 6
02020044 BİY 521 ENZİMLERİN ETKİ MEKANİZMASI 3 0 3 6
02020047 BİY 524 BİTKİ BİYOKİMYASI 3 0 3 6
02020047 BİY 524 BİTKİ BİYOKİMYASI 3 0 3 6
02020048 BİY 525 STRES FİZYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020048 BİY 525 STRES FİZYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020052 BİY 529 FİZYOLOJİDE TEMEL İLKELER 3 0 3 6
02020052 BİY 529 FİZYOLOJİDE TEMEL İLKELER 3 0 3 6
02020053 BİY 530 HERBARYUM TEKNİĞİ 3 0 3 6
02020054 BİY 531 BİTKİ TAYİNİ ESASLARI 2 2 3 6
02020054 BİY 531 BİTKİ TAYİNİ ESASLARI 2 2 3 6
02020060 BİY 537 KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ 2 2 3 6
02020063 BİY 540 BALIKLARDA KARYOTİP ANALİZ YÖNTEMLERİ 2 2 3 6
02020065 BİY 542 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİLER 3 0 3 6
02020066 BİY 543 ÖZEL MİKROBİYOLOJİ 3 0 3 6
02020067 BİY 544 SUCUL ADAPTASYONLAR 3 0 3 6
02020067 BİY 544 SUCUL ADAPTASYONLAR 3 0 3 6
02020073 BİY 548 KARŞILAŞTIRMALI BİTKİ ANATOMİSİ 2 2 3 6
02020078 BİY 552 PROTEİN SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 2 3 6
02020078 BİY 552 PROTEİN SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 2 3 6
02020084 BİY 558 ICHTHYOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02020084 BİY 558 ICHTHYOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02020086 BİY 560 MOTOR VE ENTEGRATİF NÖROFİZYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020086 BİY 560 MOTOR VE ENTEGRATİF NÖROFİZYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020088 BİY 561 HÜCRESEL SİNYAL İLETİMİ 3 0 3 6
02020088 BİY 561 HÜCRESEL SİNYAL İLETİMİ 3 0 3 6
02020089 BİY 562 İMMOBİLİZASYON TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02020089 BİY 562 İMMOBİLİZASYON TEKNİKLERİ 3 0 3 6
02020090 BİY 563 GENETİK TOKSİKOLOJİ I 3 0 3 6
02020090 BİY 563 GENETİK TOKSİKOLOJİ I 3 0 3 6
02020091 BİY 564 TÜRKİYE’ DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI 3 0 3 6
02020091 BİY 564 TÜRKİYE’ DE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI 3 0 3 6
02020092 BİY 565 BALIK GENETİĞİ 3 0 3 6
02020092 BİY 565 BALIK GENETİĞİ 3 0 3 6
02020093 BİY 566 BİTKİLERDE UYUM MEKANİZMALARI 3 0 3 6
02020095 BİY 568 İNTERMEDİYER METABOLİZMA VE BOZUKLUKLARI 3 0 3 6
02020095 BİY 568 İNTERMEDİYER METABOLİZMA VE BOZUKLUKLARI 3 0 3 6
02020096 BİY 569 NÜKLEİK ASİT BİYOKİMYASI 3 0 3 6
02020096 BİY 569 NÜKLEİK ASİT BİYOKİMYASI 3 0 3 6
02020099 BİY 572 GENETİK TOKSİKOLOJİDE KULLANILAN LABORATUVAR YÖNTEMLERİ 3 0 3 6
02020099 BİY 572 GENETİK TOKSİKOLOJİDE KULLANILAN LABORATUVAR YÖNTEMLERİ 3 0 3 6
02020100 BİY 573 İLERİ TOKSİKOLOJİ 3 0 3 6
02020101 BİY 574 PESTİSİTLERİN ETKİ MEKANİZMASI 3 0 3 6
02020101 BİY 574 PESTİSİTLERİN ETKİ MEKANİZMASI 3 0 3 6
02020102 BİY 575 BİYOLOJİK RADİKALLER 3 0 3 6
02020105 BİY 577 ÇEVRESEL KİRLETİCİLERİN MUTAJENİK ETKİLERİ 3 0 3 6
02020106 BİY 578 ENTOMOLOJİK MÜZE YÖNTEMLERİ 2 2 3 6
02020106 BİY 578 ENTOMOLOJİK MÜZE YÖNTEMLERİ 2 2 3 6
02020107 BİY 579 LEPİDOPTERA BİYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020107 BİY 579 LEPİDOPTERA BİYOLOJİSİ 3 0 3 6
02020108 BİY 580 İLERİ ENTOMOLOJİ I 3 0 3 6
02020109 BİY 581 İLERİ ENTOMOLOJİ II 3 0 3 6
02020109 BİY 581 İLERİ ENTOMOLOJİ II 3 0 3 6
02020116 BİY 587 FİLOGENETİK SİSTEMATİK 3 0 3 6
02020116 BİY 587 FİLOGENETİK SİSTEMATİK 3 0 3 6
02020117 BİY 588 TÜR VE TÜRLEŞME 3 0 3 6
02020121 BİY 592 MOLEKÜLER ONKOLOJİ 3 0 3 6
02020122 BİY 593 PROTEOMİKS 3 0 3 6
02020122 BİY 593 PROTEOMİKS 3 0 3 6
02020123 BİY 594 GEN İFADESİ YÖNTEMLERİ 2 2 3 6
02020124 BİY 595 MOLEKÜLER ONKOLOJİDEKİ GELİŞMELER 3 0 3 6
02020124 BİY 595 MOLEKÜLER ONKOLOJİDEKİ GELİŞMELER 3 0 3 6
02020126 BİY 597 MOLEKÜLER HEMATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 2 2 3 6
02020130 BİY 601 HÜCRE KÜLTÜR TEKNİKLERİ I 2 2 3 6
02020130 BİY 601 HÜCRE KÜLTÜR TEKNİKLERİ I 2 2 3 6
02020132 BİY 603 ÖKARYA VE HAYVANLARIN EVRİMİ 3 0 3 6
02020133 BİY 604 KRUSTASELERİN GÜNCEL SINIFLAMASI 3 0 3 6
02020134 BİY 605 MAYOBENTOLOJİ 3 0 3 6
02020135 BİY 606 NÖROBİYOLOJİ 3 0 3 6
02020135 BİY 606 NÖROBİYOLOJİ 3 0 3 6
02020138 BİY 609 PALİNOLOJİ VE UYGULAMA ALANLARI 2 2 3 6
02020138 BİY 609 PALİNOLOJİ VE UYGULAMA ALANLARI 2 2 3 6
02020140 BİY 611 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER 3 0 3 6
02020140 BİY 611 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER 3 0 3 6
02020141 BİY 612 ANTİOKSİDANLARIN ETKİ MEKANİZMALARI 3 0 3 6
02020141 BİY 612 ANTİOKSİDANLARIN ETKİ MEKANİZMALARI 3 0 3 6
02020142 BİY 613 BİYOLOJİDE ENSTÜMENTAL ANALİZ I 3 0 3 6
02020142 BİY 613 BİYOLOJİDE ENSTÜMENTAL ANALİZ I 3 0 3 6
02020143 BİY 614 BİYOLOJİDE ENSTÜMENTAL ANALİZ II 3 0 3 6
02020143 BİY 614 BİYOLOJİDE ENSTÜMENTAL ANALİZ II 3 0 3 6
02020144 BİY 615 İMMÜNOHİSTOKİMYA 3 0 3
02020144 BİY 615 İMMÜNOHİSTOKİMYA 3 0 3
Seçmeli Dersler
BİMKodu Kodu Adı Teo. Uyg. Kredi AKTS
02020001 BİY 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02020001 BİY 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02020002 BİY 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0
02020002 BİY 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 0 0