Slide background
Biyoloji

Biyoloji

         Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı  yürütülmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren II. Öğretim programı uygulanmaktadır. Biyoloji Bölümün&uuuuml;n amacı, hem teorik, hem de  uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    Biyoloji lisans mezunları, formasyon eğitiminden sonra  Orta öğretim kurumlarında  Biyoloji Öğretmeni olarak,  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Gıda  ve ilaç sanayi, Milli Parklar, Su Ürünleri ve Zirai mücadele hizmetlerinde, Kalite kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler. Ayrıca 6331sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun değişen bentleri ile artık Biyologlar da İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedirler.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
20. Turgut, C.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Yalçın, M.; Karakuş, P.; Atatanir, L.; Keski, M.; Henkelmann, B.; Pfister, G. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) determined by pine needles and semipermeable membrane devices along an altitude profile in Taurus Mountains, Turkey. SPRİNGER NATURE, 2017, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-8363-4
19. Karaytuğ, S.; Koçak, C. Faunistic assessment of the marine Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) fauna of Turkey with remarks on harpacticoid diversity in the eastern Mediterranean Sea. SPRİNGER NATURE, 2017, 1, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s12526-017-0669-4
18. Alpdogan, S.; Adıgüzel, A.; Sahan, B.; Tunçer, M.; Metin, H. Effects of bacteria on CdS thin films used in technological devices. MATER. RES. EXPRESS , 2017, 4, 046402-046402.
10.1088/2053-1591/aa6919
17. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Production, purification, characterization and usage of a detergent additive of endoglucanase from isolated halotolerant Amycolatopsis cihanbeyliensis mutated strain Mut43. BİOCATALYSİS AND BİOTRANSFORMATİON. HTTP://DX.DOİ.ORG/10.1080/ 10242422.2017.1315106, 2017, http://dx.doi.org/10.1080/10242422.2017.1315106, 1315106-1315106.
http://http://dx.doi.org/10.1080/ 10242422.2017.1315106
16. çamlıca, Y.; Bediz, S.; Yalın, S. Asetamiprid ve d-Tübokürarin’in Kurbağa Sinir Dokusu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (I: Oksidatif Potansiyel) . MARMARA PHARMACEUTİCAL JOURNAL (MPJ), 2017, 21, 149-155.
http://e-dergi.marmara.edu.tr/marupj/article/view/5000194076
15. Yabalak, E.; Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ergene, R.; Tunçer, M.; Gizir, A. Application of response surface methodology for the optimization of oxacillin degradation by subcritical water oxidation using H2O2: genotoxicity and antimicrobial activity . DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
http://http://www.deswater.com/home.php
14. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Production and characterization of partially purified thermostable endoxylanase and endoglucanase from novel Actinomadura geliboluensis and the biotechnological applications in the saccharification of lignocellulosic biomass. BİORESOURCES, 2017, 12, 2528-2547.
10.15376/biores
13. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, .; Binzet, G.; Hakan, A. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. MATERİALS CHEMİSTRY AND PHYSİCS, 2017, 202, 310-319.
http://file:///C:/Users/Oem/Downloads/1-s2.0-S0254058417307216-main.pdf
12. Yarsi, G.; Sıvacı, A.; Dasgan, H.; Altuntas, .; Binzet, R.; Akhoundnejad, Y. EFFECTS OF SALINITY STRESS ON CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENTS AND STOMATA SIZE OF GRAFTED AND UNGRAFTED GALIA C8 MELON CULTIVAR. PAKİSTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 421-426.
11. Eke, D.; çelik, A.; Yilmaz, M.; Aras, N.; Kocatürk sel, S.; Alptekin, D. Apoptotic gene expression profiles and DNA damage levels in rat liver treated with perfluorooctane sulfonate and protective role of curcumin. INTERNATİONAL JOURNAL OF BİOLOGİCAL MACROMOLECULES, 2017, 104, 515-520.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.06.075
10. Teke, H.; Binzet, R. ANATOMICAL, MORPHOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL STUDIES OF SOME ONOSMA L. (BORAGINACEAE) TAXA ENDEMIC TO ANATOLIA . PAKİSTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 579-588.
9. Laçin, N.; Kaplan, E.; Demirbilek, M.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Cavaş, T. In Vitro Evaluation of Biocompatibility and Immunocompatibility of 2,3 Dialdehyde Cellulose Hydrogel Membranes for Wound Healing. AMERİCAN SCİENTİFİC PUBLİSHERS, 2017, 7, 822-828.
http://dx.doi.org/10.1166/jbt.2017.1649
2016
8. Yıldız, N.; Sørensen, M.; Karaytuğ, S. A new species of Cephalorhyncha Adrianov, 1999 (Kinorhyncha: Cyclorhagida) from the Aegean Coast of Turkey. SPRİNGER NATURE, 2016, 70, 1-13.
http://dx.doi.org/10.1186/s10152-016-0476-5
7. Sönmez, S.; Sak, S.; Karaytuğ, S. A new species of Arenosetella Wilson, 1932 from Turkey with notes on the genus (Copepoda, Harpacticoida, Ectinosomatidae). PENSOFT PUBLİSHERS, 2016, 92, 119-129.
http://dx.doi.org/10.3897/zse.92.7003
6. Adıgüzel, A.; Tuncer, M. Production, characterization and application of a novel xylanase from Streptomyces sp. AOA40 in fruit juice and bakery industries. FOOD BİOTECHNOLOGY, 2016, 30, 189-0.
Publications_027.pdf
5. Binzet, R. A new species of Onosma L. (Boraginaceae) from Anatolia. TURKİSH JOURNAL OF BOTANY, 2016, 40, 194-200.
http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-16-40-2/bot-40-2-7-1410-23.pdf
4. Veyisoglu, A.; Tatar, D.; Saygin, H.; ınan, K.; Cetin, D.; Guven, K.; Tuncer, M.; Sahin, N. Microvirga makkahensis sp. nov., and Microvirga arabica sp. nov., isolated from sandy arid soil. ANTONİE VAN LEEUWENHOEK, 2016, 109, 287-296.
http://dx.doi.org/10.1007/s10482-015-0631-z
3. Binzet, R. Onosma anatolica, a new species of Boraginaceae from Turkey. PHYTOKEYS, 2016, 69, 39-49.
http://http://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=8360
2. Eke, D.; çelik, A. Curcumin prevents perfluorooctane sulfonate-induced genotoxicity and oxidative DNA damage in rat peripheral blood. DRUG AND CHEMİCAL TOXİCOLOGY, 2016, 39, 97-103.
http://dx.doi.org/10.3109/01480545.2015.1041601
1. Durmaz, M.; Hüseyinoğlu, Y. Faunistic Study of the Papilionoidea and Hesperioidea (Lepidoptera) from the Amanos Mountains in İslahiye, Turkey. JOURNAL OF THE KANSAS ENTOMOLOGICAL SOCIETY, 2016, 89, 99-112.
http://dx.doi.org/10.2317/JKES131204.1