Slide background
Biology

Biology

         Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı  yürütülmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren II. Öğretim programı uygulanmaktadır. Biyoloji Bölümün&uuuuml;n amacı, hem teorik, hem de  uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir.     Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    

        Biyoloji lisans mezunları, formasyon eğitiminden sonra  Orta öğretim kurumlarında  Biyoloji Öğretmeni olarak,  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Gıda  ve ilaç sanayi, Milli Parklar, Su Ürünleri ve Zirai mücadele hizmetlerinde, Kalite kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler. Ayrıca 6331sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun değişen bentleri ile artık Biyologlar da İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedirler.