Slide background
Biyoloji

Biyoloji

         Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı  yürütülmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim döneminden itibaren II. Öğretim programı uygulanmaktadır. Biyoloji Bölümün&uuuuml;n amacı, hem teorik, hem de  uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    Biyoloji lisans mezunları, formasyon eğitiminden sonra  Orta öğretim kurumlarında  Biyoloji Öğretmeni olarak,  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Gıda  ve ilaç sanayi, Milli Parklar, Su Ürünleri ve Zirai mücadele hizmetlerinde, Kalite kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler. Ayrıca 6331sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun değişen bentleri ile artık Biyologlar da İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedirler.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018
16. Sönmez, S.; Karaytuğ, S. Morphological and molecular contribution to the A. (A.) crassa (Sars G.O., 1863) (Harpacticoida, Canthocamptidae) complex. Acta Zoologica Bulgarica. Basımda. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 2018, ---.
15. Sönmez, S.; Yıldız, I.; Karaytuğ, S. A new species of n unusual Enhydrosoma Boeck, 1872 (Copepoda: Harpacticoida: Cletodidae) species from the Black Sea Coast of Turkey with some remarks on the taxonomic status of E. wellsi Bodin, 1968. Turk. . URK. J. FISH & AQUAT. SCI, 2018, 19, ---.
Publications_023.pdf
14. Könen adıgüzel, S.; Ergene, S. In vitro evaluation of the genotoxicity of CeO2 nanoparticles in human peripheral blood lymphocytes using cytokinesis-block micronucleus test, comet assay, and gamma H2AX. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2018, 0, 0-0.
13. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 0-0.
10.3906/zoo-1708-4
12. Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdogan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin, H.; Tuncer, M. Genotoxic, cytotoxic, antimicrobial and antioxidant properties of gold nanoparticles synthesized by Nocardia sp. GTS18 using response surface methodology. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 1, 1-1.
DOI: 10.1088/2053-1591/aadcc4
11. Adıgüzel, a, A.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, B.; Tuncer, M.; Mazmancı, M. “Silver nanoparticle biosynthesis from newly isolated Streptomyces genus from soil”. MATERIALS RESEARCH EXPRESS,. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, , 1;, 1-7.
Publications_001.pdf
10. Kahraman, O.; Binzet, R.; Turunc, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, antimicrobial and electrochemical activities of zinc oxide nanoparticles obtained from sarcopoterium spinosum (L.) spach leaf extract. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115017-115017.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aad953
9. Binzet, R.; Eren, . Onosma erzincanica (Boraginaceae: Lithospermeae), a new scree species from Turkey. PHYTOTAXA, 2018, 356, 117-130.
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.356.2.2
8. Yıldızlı, A.; çevik, S.; ünyayar, S. Effects of exogenous myo-inositol on leaf water status and oxidative stress of Capsicum annuum under drought stress. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2018, 40, 122-122.
https://doi.org/10.1007/s11738-018-2690-z
7. Everest, Z.; Erdoğan eliuz, E.; De martino, L.; Mancini, E.; Festa, M.; De feo, V. Chemical Composition and In vitro Cytotoxic Activity of the Essential Oils of Stachys rupestris Montbret et Aucher ex Benth. and Salvia heldreichiana Boiss. ex Benth., Two Endemic Plants of Turkey. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2018, 8, 1637-1640.
6. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 29-45.
10.3906/zoo-1708-4
5. Karaytuğ, S.; Bozkurt, A.; Sönmez, S. A new hyporheic Monchenkocyclops Karanovic, Yoo & Lee, 2012 (Crustacea: Copepoda) from Turkey with special emphasis on antennulary homology. MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, PARIS, FRANCE, 2018, 40, 43-58.
http://dx.doi.org/10.5252/zoosystema2018v40a2
4. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gülşen, E.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2018, 21, 52-60.
3. Binzet, R.; Kandemir, .; Orcan, N. NUMERICAL TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS ONOSMA L. (BORAGINACEAE) FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2018, 50, 561-573.
https://www.pakbs.org/pjbot/papers/1518733663.pdf
2. Türkozan, O.; Yılmaz, C.; Uçar, A.; Carreras, C.; Ergene, S.; Aymak, C.; Karaman, S. Local differentiation in the origin of stranded loggerhead turtles, Caretta caretta, within an eastern Turkey foraging area. OCEAN AND COASTAL MANAGEMENT, 2018, 153, 70-75.
Publications_001.pdf
1. Atalay, H.; çeli̇k, A.; Ayaz, F. Investigation of genotoxic and apoptotic effects of zirconium oxide nanoparticles (20 nm) on L929 mouse fibroblast cell line. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 2018, 296, 98-104.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2018.09.017