Slide background
Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

     Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Biyoloji bölümünün amacı, hem teorik, hem de uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji bölümü öğrencileri, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilirler. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bu program mezunları KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından biyoloji öğretmeni olarak atanabilirler. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi, Milli Parklar, su ürünleri ve zirai mücadele hizmetlerinde, kalite kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler. Biyoloji bölümünde 9 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde Bitki fizyolojisi, Hayvan fizyolojisi, Moleküler biyoloji, Mikrobiyoloji, Hayvan genetiği, Zooloji ve Genetik ve Sistematik Zooloji araştırma laboratuarları mevcuttur. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017
22. Turgut, C.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Yalçın, M.; Karakuş, P.; Atatanir, L.; Keski, M.; Henkelmann, B.; Pfister, G. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) determined by pine needles and semipermeable membrane devices along an altitude profile in Taurus Mountains, Turkey. SPRINGER NATURE, 2017, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-8363-4
21. Karaytuğ, S.; Koçak, C. Faunistic assessment of the marine Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) fauna of Turkey with remarks on harpacticoid diversity in the eastern Mediterranean Sea. SPRINGER NATURE, 2017, 1, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s12526-017-0669-4
20. Alpdogan, S.; Adıgüzel, A.; Sahan, B.; Tunçer, M.; Metin, H. Effects of bacteria on CdS thin films used in technological devices. MATER. RES. EXPRESS , 2017, 4, 046402-046402.
10.1088/2053-1591/aa6919
19. Adıgüzel, A.; Keselik, E.; Tunçer, M. Decolourisation process of Drimaren blue CL-BR by using Aspergillus oryzae biomass and the toxicity assessment of the final product. ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, 2017, 22, 12876-12887.
18. çamlıca, Y.; Bediz, S.; Yalın, S. Asetamiprid ve d-Tübokürarin’in Kurbağa Sinir Dokusu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (I: Oksidatif Potansiyel) . MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL (MPJ), 2017, 21, 149-155.
http://e-dergi.marmara.edu.tr/marupj/article/view/5000194076
17. Yabalak , E.; Adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ergene, S.; Tunçer, M.; Gizir , A. Application of Response Surface Methodology for the Optimization of Oxacillin Degradation by Subcritical Water Oxidation Using H2O2: Genotoxicity and Antimicrobial Activity Analysis of Treated Samples. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
10.5004/dwt.2017.21089
16. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Production, purification, characterization and usage of a detergent additive of endoglucanase from isolated halotolerant Amycolatopsis cihanbeyliensis mutated strain Mut43. BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION, 2017, 35, 197-204.
10.1080/10242422.2017.1315106
15. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Production and characterization of partially purified thermostable endoxylanase and endoglucanase from novel Actinomadura geliboluensis and the biotechnological applications in the saccharification of lignocellulosic biomass. BIORESOURCES, 2017, 12, 2528-2547.
10.15376/biores
14. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, .; Binzet, G.; Hakan, A. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, 202, 310-319.
http://file:///C:/Users/Oem/Downloads/1-s2.0-S0254058417307216-main.pdf
13. Yarsi, G.; Sıvacı, A.; Dasgan, H.; Altuntas, .; Binzet, R.; Akhoundnejad, Y. EFFECTS OF SALINITY STRESS ON CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENTS AND STOMATA SIZE OF GRAFTED AND UNGRAFTED GALIA C8 MELON CULTIVAR. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 421-426.
12. Eke, D.; çelik, A.; Yilmaz, M.; Aras, N.; Kocatürk sel, S.; Alptekin, D. Apoptotic gene expression profiles and DNA damage levels in rat liver treated with perfluorooctane sulfonate and protective role of curcumin. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2017, 104, 515-520.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.06.075
11. Teke, H.; Binzet, R. ANATOMICAL, MORPHOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL STUDIES OF SOME ONOSMA L. (BORAGINACEAE) TAXA ENDEMIC TO ANATOLIA . PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 579-588.
10. Laçin, N.; Kaplan, E.; Demirbilek, M.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Cavaş, T. In Vitro Evaluation of Biocompatibility and Immunocompatibility of 2,3 Dialdehyde Cellulose Hydrogel Membranes for Wound Healing. AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2017, 7, 822-828.
http://dx.doi.org/10.1166/jbt.2017.1649
9. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Purification and characterization of cutinase from Bacillus sp. KY0701 isolated from plastic wastes.. PREP BIOCHEM BIOTECHNOL. , 2017, 47, 925-933.
10.1080/10826068.2017.1365245
2016
8. Yıldız, N.; Sørensen, M.; Karaytuğ, S. A new species of Cephalorhyncha Adrianov, 1999 (Kinorhyncha: Cyclorhagida) from the Aegean Coast of Turkey. SPRINGER NATURE, 2016, 70, 1-13.
http://dx.doi.org/10.1186/s10152-016-0476-5
7. Sönmez, S.; Sak, S.; Karaytuğ, S. A new species of Arenosetella Wilson, 1932 from Turkey with notes on the genus (Copepoda, Harpacticoida, Ectinosomatidae). PENSOFT PUBLISHERS, 2016, 92, 119-129.
http://dx.doi.org/10.3897/zse.92.7003
6. Adıgüzel, A.; Tuncer, M. Production, characterization and application of a novel xylanase from Streptomyces sp. AOA40 in fruit juice and bakery industries. FOOD BIOTECHNOLOGY, 2016, 30, 189-0.
Publications_027.pdf
5. Binzet, R. A new species of Onosma L. (Boraginaceae) from Anatolia. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 2016, 40, 194-200.
http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-16-40-2/bot-40-2-7-1410-23.pdf
4. Veyisoglu, A.; Tatar, D.; Saygin, H.; ınan, K.; Cetin, D.; Guven, K.; Tuncer, M.; Sahin, N. Microvirga makkahensis sp. nov., and Microvirga arabica sp. nov., isolated from sandy arid soil. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK, 2016, 109, 287-296.
http://dx.doi.org/10.1007/s10482-015-0631-z
3. Binzet, R. Onosma anatolica, a new species of Boraginaceae from Turkey. PHYTOKEYS, 2016, 69, 39-49.
http://http://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=8360
2. Eke, D.; çelik, A. Curcumin prevents perfluorooctane sulfonate-induced genotoxicity and oxidative DNA damage in rat peripheral blood. DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2016, 39, 97-103.
http://dx.doi.org/10.3109/01480545.2015.1041601
1. Durmaz, M.; Hüseyinoğlu, Y. Faunistic Study of the Papilionoidea and Hesperioidea (Lepidoptera) from the Amanos Mountains in İslahiye, Turkey. JOURNAL OF THE KANSAS ENTOMOLOGICAL SOCIETY, 2016, 89, 99-112.
http://dx.doi.org/10.2317/JKES131204.1