Slide background
Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

     Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Biyoloji bölümünün amacı, hem teorik, hem de uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji bölümü öğrencileri, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilirler. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bu program mezunları KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından biyoloji öğretmeni olarak atanabilirler. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi, Milli Parklar, su ürünleri ve zirai mücadele hizmetlerinde, kalite kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler. Biyoloji bölümünde 9 Profesör, 3 Doçent, 1 Arş. Görev. Dr. ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde Bitki fizyolojisi, Hayvan fizyolojisi, Moleküler biyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hayvan genetiği, Zooloji ve Genetik ve Sistematik Zooloji araştırma laboratuarları mevcuttur. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
20. Başer, B.; Fırat, M.; Binzet, R. ULTRASTRUCTURE AND POLLEN MICROMORPHOLOGY OF THREE ENDEMIC BELLEVALIA (ASPARAGACEAE) SPECIES IN TURKEY . FRESSENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2019, 28, 1065-1069.
https://www.prt-parlar.de/
19. Güzel, S.; özay, Y.; Kumaş, M.; Uzun, C.; özkorkmaz, E.; Yıldırım, Z.; ülger, M.; Güler, G.; çelik, A. Wound healing properties, antimicrobial and antioxidant activities of Salvia kronenburgii Rech. f. and Salvia euphratica Montbret, Aucher & Rech. f. var. euphratica on excision and incision wound models in diabetic rats. BIOMEDICINE&PHARMACOTHERAPY, 2019, 111, 1260-1276.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2019.01.038
2018
18. Sönmez, S.; Karaytuğ, S. Morphological and molecular contribution to the A. (A.) crassa (Sars G.O., 1863) (Harpacticoida, Canthocamptidae) complex. Acta Zoologica Bulgarica. Basımda. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 2018, ---.
17. Sönmez, S.; Yıldız, I.; Karaytuğ, S. A new species of n unusual Enhydrosoma Boeck, 1872 (Copepoda: Harpacticoida: Cletodidae) species from the Black Sea Coast of Turkey with some remarks on the taxonomic status of E. wellsi Bodin, 1968. Turk. . URK. J. FISH & AQUAT. SCI, 2018, 19, ---.
Publications_023.pdf
16. Könen adıgüzel, S.; Ergene, S. In vitro evaluation of the genotoxicity of CeO2 nanoparticles in human peripheral blood lymphocytes using cytokinesis-block micronucleus test, comet assay, and gamma H2AX. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2018, 0, 0-0.
15. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 0-0.
10.3906/zoo-1708-4
14. Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdogan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin, H.; Tuncer, M. Genotoxic, cytotoxic, antimicrobial and antioxidant properties of gold nanoparticles synthesized by Nocardia sp. GTS18 using response surface methodology. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 1, 1-1.
DOI: 10.1088/2053-1591/aadcc4
13. çamlıca, Y.; Bediz, S.; çömelekoğlu, .; Yilmaz, . Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential). DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018, 1, 1-6.
http://dx.doi.org/10.1080/01480545.2018.1442475
Alıntılanma Sayısı: 2
12. Adıgüzel, a, A.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, B.; Tuncer, M.; Mazmancı, M. “Silver nanoparticle biosynthesis from newly isolated Streptomyces genus from soil”. MATERIALS RESEARCH EXPRESS,. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, , 1;, 1-7.
Publications_001.pdf
11. Kahraman, O.; Binzet, R.; Turunc, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, antimicrobial and electrochemical activities of zinc oxide nanoparticles obtained from sarcopoterium spinosum (L.) spach leaf extract. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115017-115017.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aad953
10. Binzet, R.; Eren, . Onosma erzincanica (Boraginaceae: Lithospermeae), a new scree species from Turkey. PHYTOTAXA, 2018, 356, 117-130.
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.356.2.2
9. Yıldızlı, A.; çevik, S.; ünyayar, S. Effects of exogenous myo-inositol on leaf water status and oxidative stress of Capsicum annuum under drought stress. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2018, 40, 122-122.
https://doi.org/10.1007/s11738-018-2690-z
8. Yıldızlı, A.; çevik, S.; ünyayar, S. CAPSİCUM ANNUUM L. (BİBER) BİTKİLERİNE DIŞSAL UYGULANAN SENTETİK MYO- İNOSİTOL’ÜN KURAKLIK TOLERANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2018, 40, 122-132.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11738-018-2690-z
7. Everest, Z.; Erdoğan eliuz, E.; De martino, L.; Mancini, E.; Festa, M.; De feo, V. Chemical Composition and In vitro Cytotoxic Activity of the Essential Oils of Stachys rupestris Montbret et Aucher ex Benth. and Salvia heldreichiana Boiss. ex Benth., Two Endemic Plants of Turkey. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2018, 8, 1637-1640.
6. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 29-45.
10.3906/zoo-1708-4
5. Karaytuğ, S.; Bozkurt, A.; Sönmez, S. title A new hyporheic iMonchenkocyclops/i Karanovic, Yoo amp Lee, 2012 (Crustacea: Copepoda) from Turkey with special emphasis on antennulary homology/title. ZOOSYSTEMA, 2018, 40, 43-58.
10.5252/zoosystema2018v40a2
4. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gülşen, E.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2018, 21, 52-60.
3. Binzet, R.; Kandemir, .; Orcan, N. NUMERICAL TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS ONOSMA L. (BORAGINACEAE) FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2018, 50, 561-573.
https://www.pakbs.org/pjbot/papers/1518733663.pdf
2. Türkozan, O.; Yılmaz, C.; Uçar, A.; Carreras, C.; Ergene, S.; Aymak, C.; Karaman, S. Local differentiation in the origin of stranded loggerhead turtles, Caretta caretta, within an eastern Turkey foraging area. OCEAN AND COASTAL MANAGEMENT, 2018, 153, 70-75.
Publications_001.pdf
1. Atalay, H.; çeli̇k, A.; Ayaz, F. Investigation of genotoxic and apoptotic effects of zirconium oxide nanoparticles (20 nm) on L929 mouse fibroblast cell line. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 2018, 296, 98-104.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2018.09.017