Slide background
Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

     Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Biyoloji bölümünün amacı, hem teorik, hem de uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji bölümü öğrencileri, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilirler. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bu program mezunları KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından biyoloji öğretmeni olarak atanabilirler. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi, Milli Parklar, su ürünleri ve zirai mücadele hizmetlerinde, kalite kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler. Biyoloji bölümünde 9 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde Bitki fizyolojisi, Hayvan fizyolojisi, Moleküler biyoloji, Mikrobiyoloji, Hayvan genetiği, Zooloji ve Genetik ve Sistematik Zooloji araştırma laboratuarları mevcuttur. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018
19. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 0-0.
10.3906/zoo-1708-4
18. Sönmez, S. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 20-45.
httpS://journals.tubitak.gov.tr/zoology/lastIssue.htm
17. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gülşen, E.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2018, 21, 52-60.
16. Binzet, R.; Kandemir, .; Orcan, N. NUMERICAL TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS ONOSMA L. (BORAGINACEAE) FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2018, 50, 561-573.
https://www.pakbs.org/pjbot/papers/1518733663.pdf
2017
15. Turgut, C.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Yalçın, M.; Karakuş, P.; Atatanir, L.; Keski, M.; Henkelmann, B.; Pfister, G. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) determined by pine needles and semipermeable membrane devices along an altitude profile in Taurus Mountains, Turkey. SPRINGER NATURE, 2017, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-017-8363-4
14. Karaytuğ, S.; Koçak, C. Faunistic assessment of the marine Harpacticoida (Crustacea: Copepoda) fauna of Turkey with remarks on harpacticoid diversity in the eastern Mediterranean Sea. SPRINGER NATURE, 2017, 1, 0-0.
http://dx.doi.org/10.1007/s12526-017-0669-4
13. Alpdogan, S.; Adıgüzel, A.; Sahan, B.; Tunçer, M.; Metin, H. Effects of bacteria on CdS thin films used in technological devices. MATER. RES. EXPRESS , 2017, 4, 046402-046402.
10.1088/2053-1591/aa6919

Alıntılanma Sayısı: 1
12. Adıgüzel, A.; Keselik, E.; Tunçer, M. Decolourisation process of Drimaren blue CL-BR by using Aspergillus oryzae biomass and the toxicity assessment of the final product. ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, 2017, 22, 12876-12887.
11. çamlıca, Y.; Bediz, S.; Yalın, S. Asetamiprid ve d-Tübokürarin’in Kurbağa Sinir Dokusu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (I: Oksidatif Potansiyel) . MARMARA PHARMACEUTICAL JOURNAL (MPJ), 2017, 21, 149-155.
http://e-dergi.marmara.edu.tr/marupj/article/view/5000194076
10. Yabalak , E.; Adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ergene, S.; Tunçer, M.; Gizir , A. Application of Response Surface Methodology for the Optimization of Oxacillin Degradation by Subcritical Water Oxidation Using H2O2: Genotoxicity and Antimicrobial Activity Analysis of Treated Samples. DESALINATION AND WATER TREATMENT, 2017, 81, 186-198.
10.5004/dwt.2017.21089
9. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Production, purification, characterization and usage of a detergent additive of endoglucanase from isolated halotolerant Amycolatopsis cihanbeyliensis mutated strain Mut43. BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION, 2017, 35, 197-204.
10.1080/10242422.2017.1315106
8. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Production and characterization of partially purified thermostable endoxylanase and endoglucanase from novel Actinomadura geliboluensis and the biotechnological applications in the saccharification of lignocellulosic biomass. BIORESOURCES, 2017, 12, 2528-2547.
10.15376/biores
7. Turunc, E.; Binzet, R.; Gumus, .; Binzet, G.; Hakan, A. Green synthesis of silver and palladium nanoparticles using Lithodora hispidula (Sm.) Griseb. (Boraginaceae) and application to the electrocatalytic reduction of hydrogen peroxide. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, 202, 310-319.
http://file:///C:/Users/Oem/Downloads/1-s2.0-S0254058417307216-main.pdf
6. Yarsi, G.; Sıvacı, A.; Dasgan, H.; Altuntas, .; Binzet, R.; Akhoundnejad, Y. EFFECTS OF SALINITY STRESS ON CHLOROPHYLL AND CAROTENOID CONTENTS AND STOMATA SIZE OF GRAFTED AND UNGRAFTED GALIA C8 MELON CULTIVAR. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 421-426.
5. Hüseyinoğlu, Y.; Atay, E. A Faunistic Study of Diurnal and Nocturnal Lepidoptera in Darboğaz, Bolkar Mountains (Niğde, Turkey). JOURNAL OF THE KANSAS ENTOMOLOGICAL SOCIETY, 2017, 90, 44-53.
http://dx.doi.org/10.2317/16-7.1
4. Eke, D.; çelik, A.; Yilmaz, M.; Aras, N.; Kocatürk sel, S.; Alptekin, D. Apoptotic gene expression profiles and DNA damage levels in rat liver treated with perfluorooctane sulfonate and protective role of curcumin. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2017, 104, 515-520.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.06.075
3. Teke, H.; Binzet, R. ANATOMICAL, MORPHOLOGICAL AND PALYNOLOGICAL STUDIES OF SOME ONOSMA L. (BORAGINACEAE) TAXA ENDEMIC TO ANATOLIA . PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2017, 49, 579-588.
2. Laçin, N.; Kaplan, E.; Demirbilek, M.; Mazmanci, M.; Mazmanci, B.; Cavaş, T. In Vitro Evaluation of Biocompatibility and Immunocompatibility of 2,3 Dialdehyde Cellulose Hydrogel Membranes for Wound Healing. AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS, 2017, 7, 822-828.
http://dx.doi.org/10.1166/jbt.2017.1649
1. Adıgüzel, A.; Tunçer, M. Purification and characterization of cutinase from Bacillus sp. KY0701 isolated from plastic wastes.. PREP BIOCHEM BIOTECHNOL. , 2017, 47, 925-933.
10.1080/10826068.2017.1365245