Slide background
Department of Biology

Department of Biology

     Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine 
başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı 
yürütülmektedir.

Biyoloji bölümünün amacı, hem teorik, hem de uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve 
beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji bölümü öğrencileri, gerekli eğitim formasyonunu 
kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilirler. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı 
sıra, seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Bu program mezunları KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından biyoloji öğretmeni 
olarak atanabilirler. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tarım Bakanlığına 
bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi, Milli Parklar, su ürünleri ve zirai mücadele hizmetlerinde, kalite 
kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler.

Biyoloji bölümünde 9 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 
18 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde Bitki fizyolojisi, Hayvan fizyolojisi, Moleküler biyoloji, 
Mikrobiyoloji, Hayvan genetiği, Zooloji ve Genetik ve Sistematik Zooloji araştırma laboratuarları 
mevcuttur. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt 
dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    

Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
25. Binzet, R.; Binzet, G.; Gumus, I.; Turunc, E.; Solmaz, U.; Keskin, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Various Extracts of Onosma sieheana Hayek Roots. JOURNAL OF OLEA SCIENCE AND BEARING PLANTS, 2019, 19, 1-11.
https://www.tandfonline.com/loi/teop20
24. Ozay, Y.; Guzel, S.; Gokalp ozkorkmaz, E.; Kumas, M.; Uzun, C.; Yıldırım, Z.; Celik, A.; Camlıca, Y.; Yumrutas, O. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. & Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. INFORMA UK LIMITED, 2019, 0, 1-13.
http://dx.doi.org/10.1080/08941939.2019.1590483
23. Ozay, Y.; Guzel, S.; Gokalp ozkorkmaz, E.; Kumas, M.; Uzun, C.; Yıldırım, Z.; Celik, A.; Camlıca, Y.; Yumrutas, O. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. & Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. INFORMA UK LIMITED, 2019, 1, 1-13.
http://dx.doi.org/10.1080/08941939.2019.1590483
22. ısik, Z.; Bilici, Z.; Könen adıgüzel, S.; Yatmaz, H.; Dizge, N. Entrapment of TiO2 and ZnO powders in alginate beads: Photocatalytic and reuse efficiencies for dye solutions and toxicity effect for DNA damage. ELSEVIER BV, 2019, 14, 100358-100358.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2019.100358
21. Başer, B.; Fırat, M.; Binzet, R. ULTRASTRUCTURE AND POLLEN MICROMORPHOLOGY OF THREE ENDEMIC BELLEVALIA (ASPARAGACEAE) SPECIES IN TURKEY . FRESSENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2019, 28, 1065-1069.
https://www.prt-parlar.de/
20. Güzel, S.; özay, Y.; Kumaş, M.; Uzun, C.; özkorkmaz, E.; Yıldırım, Z.; ülger, M.; Güler, G.; çelik, A. Wound healing properties, antimicrobial and antioxidant activities of Salvia kronenburgii Rech. f. and Salvia euphratica Montbret, Aucher & Rech. f. var. euphratica on excision and incision wound models in diabetic rats. BIOMEDICINE&PHARMACOTHERAPY, 2019, 111, 1260-1276.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2019.01.038
19. Akçin, .; Binzet, R. ANATOMY OF THREE ONOSMA SPECIES FROM TURKEY. BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, 2019, 48, 329-337.
http://www.bdbotsociety.org/journal_home.php
18. Baser, B.; Fırat, M.; Binzet, R. POLLEN MORPHOLOGICAL STUDY ON SOME RARE ALLIUM L. (AMARYLLIDACEAE) TAXA IN TURKEY . BANGLADESH JOURNAL OF PLANT TAXON, 2019, 26, 47-55.
https://www.banglajol.info/index.php
2018
17. Sönmez, S.; Karaytuğ, S. Morphological and molecular contribution to the A. (A.) crassa (Sars G.O., 1863) (Harpacticoida, Canthocamptidae) complex. Acta Zoologica Bulgarica. Basımda. ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 2018, ---.
16. Sönmez, S.; Yıldız, I.; Karaytuğ, S. A new species of n unusual Enhydrosoma Boeck, 1872 (Copepoda: Harpacticoida: Cletodidae) species from the Black Sea Coast of Turkey with some remarks on the taxonomic status of E. wellsi Bodin, 1968.. URK. J. FISH & AQUAT. SCI, 2018, 19, ---.
Publications_023.pdf
15. Könen adıgüzel, S.; Ergene, S. In vitro evaluation of the genotoxicity of CeO2 nanoparticles in human peripheral blood lymphocytes using cytokinesis-block micronucleus test, comet assay, and gamma H2AX. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2018, 0, 0-0.
14. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. Variations in Afrolaophonte pori Masry, 1970 (Copepoda: Harpacticoida: Laophontidae): a contribution towards the revision of the genus. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 0-0.
10.3906/zoo-1708-4
13. Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdogan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin, H.; Tuncer, M. Genotoxic, cytotoxic, antimicrobial and antioxidant properties of gold nanoparticles synthesized by Nocardia sp. GTS18 using response surface methodology. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 1, 1-1.
DOI: 10.1088/2053-1591/aadcc4
12. çamlıca, Y.; Bediz, S.; çömelekoğlu, .; Yilmaz, . Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential). DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018, 1, 1-6.
http://dx.doi.org/10.1080/01480545.2018.1442475
Alıntılanma Sayısı: 2
11. Adıgüzel, a, A.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, B.; Tuncer, M.; Mazmancı, M. Silver nanoparticle biosynthesis from newly isolated Streptomyces genus from soil. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, , 1;, 1-7.
Publications_001.pdf
10. Kahraman, O.; Binzet, R.; Turunc, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, antimicrobial and electrochemical activities of zinc oxide nanoparticles obtained from sarcopoterium spinosum (L.) spach leaf extract. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115017-115017.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aad953
9. Binzet, R.; Eren, . Onosma erzincanica (Boraginaceae: Lithospermeae), a new scree species from Turkey. PHYTOTAXA, 2018, 356, 117-130.
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.356.2.2
8. Yıldızlı, A.; çevik, S.; ünyayar, S. . ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2018, 40, 122-122.
https://doi.org/10.1007/s11738-018-2690-z
7. Everest, Z.; Erdoğan eliuz, E.; De martino, L.; Mancini, E.; Festa, M.; De feo, V. . NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2018, 8, 1637-1640.
6. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. . TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 29-45.
10.3906/zoo-1708-4
5. Karaytuğ, S.; Bozkurt, A.; Sönmez, S. A new hyporheic Monchenkocyclops Karanovic, Yoo & Lee, 2012 (Crustacea: Copepoda) from Turkey with special emphasis on antennulary homology. MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, PARIS, FRANCE, 2018, 40, 43-58.
http://dx.doi.org/10.5252/zoosystema2018v40a2
4. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gülşen, E.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2018, 21, 52-60.
3. Binzet, R.; Kandemir, .; Orcan, N. NUMERICAL TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS ONOSMA L. (BORAGINACEAE) FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2018, 50, 561-573.
https://www.pakbs.org/pjbot/papers/1518733663.pdf
2. Türkozan, O.; Yılmaz, C.; Uçar, A.; Carreras, C.; Ergene, S.; Aymak, C.; Karaman, S. Local differentiation in the origin of stranded loggerhead turtles, Caretta caretta, within an eastern Turkey foraging area. OCEAN AND COASTAL MANAGEMENT, 2018, 153, 70-75.
Publications_001.pdf
1. Atalay, H.; çeli̇k, A.; Ayaz, F. Investigation of genotoxic and apoptotic effects of zirconium oxide nanoparticles (20 nm) on L929 mouse fibroblast cell line. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 2018, 296, 98-104.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2018.09.017