Slide background
Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Anabilim Dalı

    Arkeoloji Anabilim Dalı 2002 yılından itibaren Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. İki Profesör, bir Doçent ve iki Yardımcı Doçent’ten oluşan öğretim kadrosu, Klasik Arkeoloji konusunda uzmanlığa sahiptir ve bukonuda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygun şartlara sahiptir. Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı kapsamında, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik bir çalışma programı uygulanır. Bölümün ve özellikle Lisansüstü eğitimin başlaması ile birlikte Kilikia bölgesine olan ilgi artmış ve bölge uluslar arası literatürde daha çok anılmaya başlamıştır. Yüzey Araştırmaları, uluslar arası sempozyumlar ile uluslar arası bilgi akışı hızlanmış, lisansüstü öğrencilerimiz de bu etkinliklerde faal olmuşlardır. Arkeoloji Anabilim Dalı 2006 yılından itibaren Doktora eğitimi vermektedir. İki Profesör, bir Doçent ve iki Yardımcı Doçent’ten oluşan öğretim kadrosu, Klasik Arkeoloji konusunda uzmanlığa sahiptir ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygun şartlara sahiptir. Anabilim Dalı Doktora programı kapsamında, her öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek, yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezde ise
 bilime yenilik getirme,
yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.