Slide background
İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Bilgi Yönetimi

 

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Program, işletme, iletişim ve bilgisayar bilimleri ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü, disiplinler arası yapısıyla işletmelerin bilgi yönetimi problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

 

Halen kadrosunda 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Okutman ile öğrenimini sürdürmektedir. Dersler Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu dersliklerinde yapılmaktadır. Bilgisayar dersleri yüksekokula ait bilgisayar laboratuarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadır.

 

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunlarının atandığı görevlere atanabilmektedirler. Ayrıca özel sektör işletmelerinde işletme bilgi yöneticisi, yönetici asistanı, yönetici vb. olarak istihdam edilebilecekleri gibi, girişimci olarak kendi işlerini kurabileceklerdir