Slide background
Diş Hekimliği Fakültesi

Meü

Slide background
Diş Hekimliği Fakültesi

Meü

Slide background
Diş Hekimliği Fakültesi

Meü

İdari Personeller

Fakülte Sekreteri


Ayniyat Saymanı


Memur ( Ş )


Bilgisayar İşletmeni


Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


Hemşire


Hizmetli


Hizmetli ( Ş )


Sürekli İşçi ( 696 )