Slide background
Öğretim Elemanları

  Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Seda Ataol
Özgeçmiş
:
Birim
:
Diş Hekimliği Fakültesi / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı .
İş Adres
:
Mersin Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, 33343, Yenişehir .
Telefon
:
+90-324-3610037 .
Dahili
:
5603 .
Faks
:
+90-324-3610037 .
Diğer e-mail
:
Oluşturma
:
2016-04-11 15:36:12 .
Düzenleme
:
2018-10-14 12:42:39 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
1
ARTICLES WITH
CITATION DATA
1
SUM OF THE
TIMES CITED
5
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
5.00
Researcher ID
Scopus ID
Scholar ID
h-index
1
Puan

Derece Bölüm Üniversite/Kurum Yıl
LİSANS DİŞ HEKİMLİĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011
DOKTORA PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ AD GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016
Doktora Tezi

1. Zirkonya Seramik, Lityum Disilikat Cam Seramik ve Zirkonya İle Güçlendirilmiş Lityum Silikat Cam Seramiklere Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin, Kompozit Rezinlerin Tamir Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi Danışman: Dr. Gülfem Ergün, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 2016.

Theses_001.pdf

Görev Ünvanı Üniversite/Kurum Yıl
DOKTORA ÖĞRENCİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ/DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012-01-27 - 2016-03-16
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2016-07-28 - Devam ediyor
Uluslararası - SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kategorisine giren 3000
2018
4. Ataol, A.; Ergun, G. Repair bond strength of resin composite to bilayer dental ceramics. JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTİCS, 2018, 10, 101-112. 1000 + 0
3. Ergun, G.; Sahin, Z.; Ataol, A. The effects of adding various ratios of zirconium oxide nanoparticles to poly(methyl methacrylate) on physical and mechanical properties. JOURNAL OF ORAL SCİENCE, 2018, 60, 304-315. 1000 + 0
2. Ataol, A.; , G. The effects of surface treatments on repair bond strength of a new CAD/CAM ZLS glass ceramics and two different types of CAD/CAM ceramics. JOURNAL OF ORAL SCİENCE, 2018, 60, 201-211. 1000 + 0
2014
1. Ergun, G.; Yucel, A. Full-Mouth Rehabilitation of a Patient with Severe Deep Bite: A Clinical Report. JOURNAL OF PROSTHODONTICS, 2014, 23, 406-411. 0 + 0
http://dx.doi.org/10.1111/jopr.12113

Publications_002.pdf

Uluslararası - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 0
2018
1. Ergun, G.; Ataol, A. An Interdisciplinary Approach for Hypoplastic Amelogenesis Imperfecta. THE OPEN DENTİSTRY JOURNAL, 2018, 20, 466-475. 0 + 0
Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan 200
2016
1. Ergun , G.; Ataol , A. Seramik Tamir Sistemlerinde Güncel Yaklaşımlar: Derleme. CUMHURİYET DENTAL JOURNAL, 2016, 19 , 87-110. 200 + 0
10.7126/cdj.58140.5000109802

Publications_003.pdf

Ulusal - Diğer 200
2018
2. Ergun, G.; Ataol, A.; Tekli, B. Diş Hekimliğinde Robotik Uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ , 2018, ---. 100 + 0
2015
1. Ergun, G.; Ataol, A. CAD/CAM ile Şekillendirilen Protetik Restorasyonlarda Komplikasyonlar. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 7TEPE KLİNİK DERGİSİ, 2015, 1, 17-30. 100 + 0
Publications_004.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Sözlü 1500

3. Ergun, G.; Ataol, A., Rehabilitation of Lateral Incisors Extracted due to the Impacted Canines. FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi , 2017-08-29, 2017-09-01, Madrid, İspanya, 2017. 500

2. Ergün, G.; Şahin, Z.; Ataol, A., ZrO2 nanopartikül ilave edilmiş PMMA'nın yüzey pürüzlülüğü ve sertliği . FDI World Dental Congress, 2017-08-29, 2017-09-01, Madrid, İspanya, 2017. 500
http://www.world-dental-congress.org/index.php/en/

1. Ataol, A.; Ergün, G., Resin composite's bond strength to CAD/CAM blocks and veneering ceramics. 104th FDI Annual World Dental Congress, 2016-09-07, 2016-09-10, Poznan, Polonya, 2016. 500
Scientific_Meetings_008.pdf

Uluslararası - SCI/SCI-Exp. indexed - Poster 0

1. Ergun , G.; Yucel , A., Full Mouth Rehabilitation of a Patient with Severe Deep Bite: A Case Report. FDI 101st Congress, 2013-08-28, 2013-08-31, İstanbul, Türkiye, 2013. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

Uluslararası - Tam Metin - Sözlü 130

1. Ergün , G.; Orhan, M.; Bozkaya, S.; Ataol, A., Maksiller santral kesici kaybının multidisipliner yaklaşım ile rehabilitasyonu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi -TAOMS, 2018-05-13, 2018-05-17, Girne, KKTC, 2018. 130
http://www.taoms2018.org/index.php?dil=tr

Uluslararası - Özet - Sözlü 655

7. Sahin, Z.; Ataol , A.; Ergün, G., Protez kaide materyallerine farklı formlarda zirkonyum oksit nanopartikül ilavesinin renk stabilitesi üzerine etkisi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018-11-16, 2018-11-17, Ankara, Türkiye, 2018. 100

6. Ergun, G.; Ataol, A.; Genc, R.; Ugur, A.; Sarac, N.; Baygar, T., Protez astarlarına Nano-ZrO2 ilavesinin antibiyofilm özellikleri ve glikoz absorpsiyonu üzerine etkileri. TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2018-10-27, 2018-10-30, Ankara, Türkiye, 2018. 75

5. Ergün, G.; Ataol, A.; Eğilmez, F.; Genç, R.; Şahin, Z., Effects of ZrO2 nanoparticle addition on some mechanical properties of various denture liners. 23rd Congress of BaSS, 2018-05-10, 2018-05-12, Iasi, Romanya, 2018. 80

4. Ergün, G.; Ataol, A.; Tekli, B., Diş Hekimliğinde robotik uygulamalar: Bir Literatür Derlemesi. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

3. Ataol, A.; Ergün, G., Diş Hekimliğinin geleceğinde nanoteknolojik uygulamalar. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Türkiye, 2018. 100

2. ERGÜN, G.; ŞAHİN, Z.; ATAOL, A., The Effect of ZrO2 Nanoparticles Addition to Heat-cured PMMA on Transverse Strength and Water Sorption/Solubility. 22nd Congress of BaSS, 2017-05-04, 2017-05-06, Selanik, Yunanistan, 2017. 100

1. Ataol , A.; Ergun, G., Effect of Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Composite to Different Ceramic Types. 21st Congress of BaSS, 2016-05-12, 2016-05-15, Banja Luka, Bosna Hersek, 2016. 100
Scientific_Meetings_007.pdf

Uluslararası - Özet - Poster 97

5. Ataol, A.; Ergün, G.; Çekiç-Nagaş, I.; Genç, R., Some physical properties of florescent carbon nanoparticle added denture liners. 23rd Congress of BaSS, 2018-05-10, 2018-05-12, Iasi, Romanya, 2018. 47

4. Ergun , G.; Ataol , A.; Sahin , Z., Functional and Esthetic Rehabilitation of the Patient with Developmental Disorder of Enamel. 20th UAE International Dental Conference and Arab Dental Exhibition , 2016-02-02, 2016-02-04, Dubai , Birleşik Arap Emirlikleri, 2016. 50
Scientific_Meetings_006.pdf

3. Ergun , G.; Yucel , A., İmplant Üstü Restorasyonlarda Estetik Yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 2013-11-21, 2013-11-23, İstanbul , Türkiye, 2013. 0
Scientific_Meetings_003.pdf

2. Ergun , G.; Egilmez , F.; Yucel , A.; Bozkaya , S., Doğru Konumlandırılmamış İmplantlara Sahip Tam Dişsiz Hastanın Hibrit Protezler ile Tedavisi: Vaka Sunumu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 2013-10-03, 2013-10-05, Rize , Türkiye, 2013. 0
Scientific_Meetings_005.pdf

1. Ergun, G.; Yucel, A.; Cekic-Nagas, I.; Egilmez, F., Anterior Bölgede Estetik Uygulamalar. TDB 19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2012-05-31, 2016-06-02, Ankara, Türkiye, 2012. 0
Scientific_Meetings_001.pdf

Ulusal - Tam Metin - Sözlü 85

1. Ataol, A.; Ergün, G.; Genç , R.; Uğur, A.; SARAÇ, N.; BAYGAR, T., Karbon-Nanopartikül İlavesinin Protez Astarlarının Antibiyofilm ve Glikoz Absorpsiyon Özelliklerine Etkisinin Değerlendirilmesi . TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-30, Ankara, Türkiye, 2018. 85
http://tdbkongreleri.org/index.html

Ulusal - Yürütücü 100

1. Floresan karbon nanopartikül ilavesinin yumuşak astar materyallerinin antimikrobiyal etkinliği, yüzey pürüzlülüğü, glikoz absorpsiyonu ve renk stabilitesi üzerine etkisi, BAP, Proje No: 2017-1-AP1-1964, 29913 TL, Yürütücü, 2018,Tamamlandı. 100

Ulusal - Araştırmacı 100

2. Geleneksel yöntemlerle ve bilgisayar destekli tasarım ile üretilmiş Poli-eter-eter-keton ve poli metilmetakrilat esaslı protez kaide materyallerinin bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi, BAP, Proje No: 2018-1-AP1-2831, 0 TL, Araştırmacı, Devam ediyor... 50

1. Yumuşak astar materyallerine zirkonyum oksit nanopartikül ilavesinin bazı mekanik, fiziksel ve antimikrobiyal özellikler üzerine etkisi, BAP, Proje No: 2017-1-AP3-2181, 19620 TL, Araştırmacı, 2018,Tamamlandı. 50

Ulusal - Bursiyer 0

1. Zirkonya Seramik, Lityum Disilikat Cam Seramik ve Zirkonya İle Güçlendirilmiş Lityum Silikat Cam Seramiklere Uygulanan Farklı Yüzey İşlemlerinin, Kompozit Rezinlerin Tamir Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi’, TÜBİTAK, Proje No: 114S909 , 28800 TL, Bursiyer, 2015,Tamamlandı. 0

Uluslararası 250
1. MERSIN UNIVERSITESI SAGLIK BILIMLERI DERGISI , BOLUM EDITORU, ISSN : 1308-0830, E-ISSN : 1308-0830, 2018-05-02 - Devam ediyor. 250
Uluslararası Dergi [Yıl, Adet] 5
1. JOURNAL OF ORAL SCIENCE , [ 2018 : 1 ] . 5
Ulusal Dergi [Yıl, Adet] 2
1. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ , [ 2017 : 2 ] . 2
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DHF 102 Diş Hekimliği Tarihi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1-0-1
Güz DHF 201 Protetik Diş Tedavisi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-8-6
Güz DHF 101 Diş Anatomisi ve Fizyolojisi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-8-6
Dönem D.Kodu Ders Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm/Program T-U-K
Bahar DHF 102 Diş Anatomisi ve Fizyolojisi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1-8-5
Bahar DHF 102 Diş Hekimliği Tarihi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 2-0-2