Slide background
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Slide background
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi

Meü

Geliştirilen Yazılımlar

Genel Görünüm

No Yazılım Adı Açıklama Adresi Mevzuat Linki
1 Akademik Personel Bilgi Sistemi
Akademik personellerin yaptığı yayınlar, makaleler, katıldığı kongre, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmaları saklayan bir uygulamadır.

Bilgiler girildikten sonra, Mersin Üniversitesi şablonunda özgeçmişler oluşturulmakta, bu bilgiler ayrıca üniversite dinamik web portalı tarafından canlı olarak gösterilmektedir.

Sistem ayrıca Akademik Teşvik Ödeneği hesaplarını da girilen bilgiler üzerinden hesaplayabilmektedir.

http://apbs.mersin.edu.tr

Tıklayınız

2 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Sistemi Akademik personellerin bilimsel etkinliklere katılmak için görevlendirme taleplerini denetlemek için geliştirilmiştir. Ücretli veya ücretsiz her türlü akademik çalışma ve görevlendirme talepleri bu sistem üzerinden yürütülmektedir.

http://beds.mersin.edu.tr

Tıklayınız

Tıklayınız

3 Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi
Bilimsel araştırma projelerinin birimine yapılan proje başvurularının süreçlerini takip etmek için geliştirilmiştir.

Proje başvurusu, hakem ataması, hakem değerlenmesi, komisyon değerlendirmesi, proje onay / red / revizyon süreçleri, proje kabulü sonrası avans, satınalma, proje raporu girişleri, proje kapatma vb. süreçler takip edilebilmektedir.

http://bap2.mersin.edu.tr

Tıklayınız

4 Dinamik Web Portalı Personel, birim, yetki ve akademik bilgilerin bağlı olduğu otomasyonlardan otomatik olarak güncellendiği ve yetkililerin dinamik olarak atandığı, yönetilebilir dinamik web portalıdır.

http://www.mersin.edu.tr

 
5 Enstitü Süreç Takip Sistemi Enstitü ile ilgili olarak Seminer, Tez süreçlerinin tabibi için geliştirilmiştir.  

Tıklayınız

6 İdari Personel Bilgi Sistemi
Üniversitemiz akademik birimlerine görevlendirilecek idari personel ihtiyacını belirleyerek, ellerindeki idari personellerin bu pozisyonlara yerleştirilmesini sağlamak için geliştirilmiştir.

Bu yazılım ile, birimdeki fazla personeller tespit edilebildiği gibi belirlenen pozisyonlara personel atanamadığı durumlarda da personel ihtiyacının varlığı da tespit edilebilmektedir..
   
7 Kadro Talep Sistemi
Akademik birimlerin, kadro ihtiyaçlarını talep ve takip edebilmeleri için geliştirilmiştir.
Rektörlük makamında biriken evrak üzerindeki kadro talepleri, otomasyona taşınarak istatistiksel yaklaşımın sağlanması ve veri kaybının önüne geçilmesi sağlanmıştır.
Kadro talep etmeye yetkili merciler, sisteme üzerinden taleplerini ve ilan koşullarını girişini yapmakta, rektörlük oluruna sunulmaktadır.

http://kadrotalep.mersin.edu.tr

Tıklayınız

8 Kontenjan Talep Sistemi
Lisansüstü programların kontenjan ilanları için talep öneri, uygunluk ve ilan süreçlerini takip etmek için geliştirilmiştir. Sonraki sürümünde önlisans ve lisans programlarının kontenjan talep ve takip süreçleri de eklenecektir.

Kontenjan ilanlarında, ilan şartları başvuru koşulları, mülakat tarihi vb. süreçler anabilim dalı başkanı tarafından girilmekte, enstitü müdürü tarafından kontrol edilerek, rektörlük onayından sonra ilan sürecine kadar tamamı otomasyon üzerinden yürütülmektedir.

http://kontenjan.mersin.edu.tr

Tıklayınız

9 Merkezi Kimlik Sunucusu Yazılımı Üniversitemizde geliştirilmekte olan tüm yazılımların tek bir kimlik çatısında toplanarak eposta sisteminde kullanılan kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılmasına imkan tanıyan yazılımdır.  
10 Mersin Üniversitesi Hastanesi Web Portalı Personel, birim, yetki ve akademik bilgilerin bağlı olduğu otomasyonlardan otomatik olarak güncellendiği ve yetkililerin dinamik olarak atandığı, yönetilebilir dinamik web portalıdır.

http://hastane.mersin.edu.tr

 
11 Mersin Üniversitesi Tanıtım Portalı Üniversite tercihleri döneminde Üniversitemizi tanıtımında kullanılan web portalı.

http://tanitim.mersin.edu.tr

 
12 Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, öğrenci ile ilgili anket, ders kaydı, başarı notu vb. her türlü süreçlerin takibi için geliştirilmiştir.

https://oibs.mersin.edu.tr

Tıklayınız

13 Uluslararası Öğrenci Ofisi Yabancı uyruklu öğrencilerin tercih, yerleştirme ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilendirme portalıdır.

http://uluslararasi.mersin.edu.tr

Tıklayınız
14 Akademik Metin Dil Destek Birimi Akademik Dil Destek Birimin temel amacı, Üniversite personelimizin dergi veya kurumlarda yayınlamak üzeri yazmış olduğu İngilizce veya Almanca akademik metinleri dil uzmanları tarafından kontrol ederek ve gerektiğinde düzeltilerek dil desteği sağlamaktır.

http://ddb.mersin.edu.tr

Tıklayınız
15 Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Bilimsel araştırma projelerinin birimine yapılan proje başvurularının süreçlerini takip etmek için geliştirilmiştir.

http://bekap.mersin.edu.tr

Tıklayınız