Slide background
General Secretary

General Secretary

Genel Sekreterlik Üniversitemiz İdari Birimlerinin koordinasyonundan Rektöre karşı sorumludur.

GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Personel Daire Başkanlığı
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
 • Özel Güvenlik Birimi
 • Sivil Savunma Uzmanlığı
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
 • Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü