Slide background
Activities

Activities

Genel Görünüm

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mersin Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı(BIDB), eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, üniversite içi otomasyonu sağlamak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
ME.Ü BİDB 1992 yılında kurulmuştur. Aralık 2014 tarihinden itibaren yeniden yapılanıp faaliyetlerine başlamıştır. BİDB,  Mühendislik Fakültesi B Blok giriş katında hizmet vermektir.
   

VİZYONUMUZ    
e-Üniversite kavramını hayata geçirerek Üniversiteler içinde standartları en yüksek bilişim örgütü olmak.

MİSYONUMUZ
Etkinliğimiz , devingenliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; tüm akademik ve idari birimlerimiz ile öğrencilerimize en gelişmiş bilişim teknolojileri altyapısını sağlayarak katkıda bulunmak ve ürettiğimiz katma değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.     
Bilişim Teknolojilerinin kullanıcısı olarak kalmayıp, çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi bilişim teknolojilerine katma değer eklemeleri için ortam ve destek sağlayarak teşvik etmektir. Toplum ve çevremize katkıda bulunmaktır.


Organizasyon Şeması
Ağ ve İnternet Kullanım Politikası
ePosta Kullanım Politikası

Yapılan Hizmetler

Sağlık Hizmetleri MYO Binası İnternet Altyapısı
Turizm Ek Binası İnternet Altyapısı
8 adet Labaratuvar
 • Sağlık Hizm. MYO Lab (35 Bilg.)
 • Bilgisayar Müh. Lab 1 (25 Bilg.)
 • Bilgisayar Müh. Lab 2 (35 Bilg.)
 • Bilgisayar Müh. Lab 3 (60 Bilg.)
 • Eğitim Fak. Lab 1 (43 Bilg.)
 • Eğitim Fak. Lab 1 (45 Bilg.)
 •    
Mail Sistemi değiştirildi
Sistem Odası yapılandırılması
Kampus Lisans Sistemi  
VOIP Sistemi
Merkezi Antivirüs Sistemi -> Karspersky Antivirüs alınmıştır.
Ana Kapı ve Hastane HGS Sistemi  

Süren Hizmetler

Network Yapılandırması à 2015 yılına kadar alınan 100 MBit switchler yerine 1GBit/10GBit switchler ile yenilenmesi  
Kamera Sistemi à Eski Analog kamera sisteminin ip kamera sistemine geçirilmesi, Kamera ağının tamamen internet ağından ayrılması, Merkezi kayıt sistemine geçilmesi  
EBYS(Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) à Program, Zaman Damgası ve Elektronik imza test sürecinde olup, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren gerçek sisteme geçecektir.  
Merkezi Yazıcı à Üniversite geneli merkezi yazıcı işine geçilmesi ve Kopyabaşı antlaşması yapılması Kablosuz İnternet (Wifi) à Kablosuz internet bağlantı sorunlarının giderilmesi ve kolay yönetilebilir hale getirilmesi, Eskiden alınan home tipi acces pointlerin değiştirilmesi,  
Eduroam à Öğrenci ve personelin dünya genelinde konumdan bağımsız bir şekilde eduroam kablosuz bağlantılarından faydalanabilmesi.  

Yapılacak Hizmetler

 SOME Biriminin Kurulması àUlusal Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında 5 kişilik Siber Olaylara Müdehale Ekibi oluşturulacak. Öğrenci e-posta à Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi ile entegre çalışacak Felaket Kurtarma Senaryoları (Yangın, Deprem, Siber veya Fiziksel Saldırı vs) à ISO-27001 bilgi güvenliği standarlarına uygun güvenlik önlemlerinin alınması    

ePosta Grupları

 • bidb@mersin.edu.tr  à Bütün Bilgi İşlem personellerinin olduğu ePosta grub
 • bidbyonetim@mersin.edu.tr à Daire Başkanı ve 3 Şube müdürünün olduğu ePosta grubu
 • kgs@mersin.edu.tr à KGS Geçiş Sistemleri personellerinin olduğu ePosta grub
 • network@mersin.edu.tr à Network Biriminde çalışan personellerin ePosta grub
 • donanim@mersin.edu.tr  à Teknik Servis Biriminde çalışan personellerin ePosta grub
 • idarihizmet@mersin.edu.tr  à İdari Hizm. Şube Müdürlüğünde çalışan personellerin ePosta grubu 
 • some@mersin.edu.tr   à Siber Olaylara Müdahale biriminin ePosta grubu
 • yazilim@mersin.edu.tr   à Yazılım Hizm. Şube Müdürlüğünde çalışan personellerin ePosta grubu
 • sistem@mersin.edu.tr  à Sunucu ve Sistem biriminde çalışan personellerin ePosta grubu
 • ebys@mersin.edu.tr  à EBYS biriminde çalışan personellerin ePosta grubu  


KOMİSYONLAR

Bilişim Malzemeleri İhtiyaç Belirleme Komisyonu à Kuruluş amacı üniversite personellerine alınması düşünülen Bilişim malzemeleri konusunda ihtiyaçların belirlenmesi, teknik özelliklere karar verilmesi ve bilgisayar tiplerinin netleştirilmesi için kurulmuştur. Yapılan toplantılar sonucunda belirli bir standart bilgisayarlar alınmasına karar verilmiştir. 

Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu à Kuruluş amacı üniversite geneline alınacak Bilişim Malzemelerinin teknik şartnamelerini hazırlamaktır.


Elektronik Belge Yönetim Sistemi Komisyonu
à EBYS satın alınması öncesinde ihtiyaçların belirlenmesi, kurumsal idari altyapının kurulması, sistem bileşenlerine karar verilmesi ve diğer idari-mali süreçlerde çalışmak üzere kurulmuştur. Genel Sekreterlik, Yazı İşleri altında EBYS Birimi kurulmuştur.  


Eğitim Bilişim Materyalleri Değerlendirme Komisyonu
à Kuruluş amacı; eğtimde (dersler, araştırmalar, akademik çalışmalar, laboratuvarlar, vb.) kullanılacak olan bilişim materyalleri ihtiyaçlarının tesbit edilmesi, bütçesel anlamda uygun olup olmadığının belirlenmesi, satın alınmasına karar verilen materyaller ile ilgili ön çalışma yapılmasıdır.


IP Güvenlik Kamerası İşletme Yönergesi Oluşturma Komisyonu
à Kuruluş amacı; sistemin kurumsallaşması ve birimlerimizin sorumluluklarını tespit edilebilmesini teminen bir yönerge hazırlanmasıdır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik şartnameleri hazırlamakta, Genel Sekreterliğe bağlı Güvenlik birimindeki görevli olan personeller yürütülmektedir.