Slide background
Department of Food Processing

Department of Food Processing

Genel Görünüm

Genel bilgiler

Gıda İşleme Bölümü Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun bir bölümü olarak 2008 yılında kurulmuştur. 2008-2009 eğitim-öğretim döneminde öğrenime başlamıştır. Gıda Teknolojisi programından Ön Lisans derecesinde mezun olan öğrenciler “Gıda Teknikeri” unvanını kazanırlar. Gıda Teknolojisi Programına, Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden sınavsız geçiş ile “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” (ÖSYM) sınavında MF puanı ile kayıt gerçekleşmektedir.

 

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. 

 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenci mezun olur.Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK'ün) ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapabilirler.

 

Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile gıda sanayinin üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme, yönetim gibi değişik alanlarında iş olanağı bulabilmektedir.

 


Publications in International Scientific Journals(last two years)

2021
20. Yabalak, E.; Eliuz, E.; Nazlı, M. Evaluation of Citrus reticulata essential oil: Chemical composition and antibacterial effectiveness incorporated gelatin on E. coli and S. aureus. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, 2021, 1, 1-22.
19. özdemir, S.; Yalçın, M.; Kılınç, E. Preconcentrations of Ni(II) and Pb(II) from water and food samples by solid-phase extraction using Pleurotus ostreatus immobilized iron oxide nanoparticles. FOOD CHEMISTRY, 2021, 336, 1-7.
10.1016/j.foodchem.2020.127675
2020
18. özdemir, S.; Kılınç, E.; Poli, A.; Romano, I.; Nicolaus, B.; Demiroglu mustafov, S.; şen, F. Extraction of Cu2+and Co2+ by using Tricholoma populinum loaded onto Amberlite XAD-4. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020, 1, 1-10.
10.1007/s13762-020-02845-3
17. Kılınç, E.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Soylak, M. A new method for the preconcentrations of U(VI) and Th(IV) by magnetized thermophilic bacteria as a novel biosorbent. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, 1, 1-10.
10.1007/s00216-020-03074-w
16. Ağırtaş, M.; Cabir, B.; Yıldıko, .; özdemir, S.; Gonca, S. Synthesis, antioxidant, DNA cleavage and antimicrobial properties of phthalocyanine complexes bearing the poly-hydroxyl groups. CHEMICAL PAPERS, 2020, 1, 1-12.
doi.org/10.1007/s11696-020-01432-7
15. Eliuz erdoğan, E.; Yabalak, E.; Sıcak, Y. CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF ESSENTIAL OIL OF CITRUS SINENSIS: INTERACTION WITH AMPICILLIN AND FLUCONAZOLE. REVUE ROUMAINE DE CHIMIE, 2020, accepted, 1-19.
14. Yabalak, E.; ıbrahim, F.; Erdoğan eliuz, E.; Everest, A.; gizir, M. Evaluation of chemical composition, trace element content, antioxidant and antimicrobial activities of Verbascum pseudoholotrichum. PLANT BIOSYSTEMS, 2020, accepted, 1-34.
13. Agüloğlu fincan, S.; Ozdemir, S.; Karakaya, A.; Enez, B.; Demiroğlu mustafov, S.; Ulutaş, M.; şen, F. Purification and characterization of thermostable α-amylase produced from Bacillus licheniformis SO-B3 and its potential in hydrolyzing raw starch. LIFE SCIENCES, 2020, 1, 1-9.
doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118639
12. Nurol, Y.; Ozdemir, S.; Doluca, O.; Demir, B.; Yalçın, M.; Atabey, H.; Kanat, B.; Erat, S.; Sarı, H. Synthesis, biological properties, and acid dissociation constant of novel naphthoquinone–triazole hybrids. BIOORGANIC CHEMISTRY, 2020, 105, 104441-1.
doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104441
11. Bayramoglu akkoyun, M.; Ozdemir, S.; Kılınc, E.; Birhanlı, E.; Aygün, A.; şen, F. Resistance, removal, and bioaccumulation of Ni (II) and Co (II) and their impacts on antioxidant enzymes of Anoxybacillus mongoliensis. COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY, 2020, 235, 108790-9.
10. Aygün, A.; Ozdemir, S.; Gülcan, M.; Cellat, K.; Sen, F. Synthesis and characterization of Reishi mushroom-mediated green synthesis of silver nanoparticles for the biochemical applications. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2020, 178, 112970-8.
9. özdemir, S.; Kılınç, E.; Yalçın, M.; Soylak, M.; Sen, F. A new magnetized thermophilic bacteria to preconcentrate uranium and thorium from environmental samples through magnetic solid-phase extraction''. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2020, 186, 113315-8.
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113315
8. Bayramoglu akkoyun, M.; özdemir, S.; Kılınc, E.; Birhanlı, E. Investigations of Hg(II) and Pb(II) tolerance, removal and bioaccumulation and their effects on antioxidant enzymes on thermophilic Exiguobacterium profundum. HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2020, 26, 1234-1253.
doi.org/10.1080/10807039.2018.1562882
7. Yalçın, M.; Kılınç, E.; özdemir, S.; Yüksel, U.; Soylak, M. Phallus impudicus loaded with γ-Fe2O3 as solid phase bioextractor for the preconcentrations of Zn(II) and Cr(III) from water and food samples. PROCESS BIOCHEMISTRY, 2020, 92, 149-155.
doi.org/10.1016/j.procbio.2020.03.012
6. Bölgen, N.; Demir, D.; Yalçın, M.; özdemir, S. Development of a Novel Hypericum Perforatum Oil Incorporated Antimicrobial and Antioxidant Chitosan Cryogel as a Wound Dressing Material. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES , 2020, 161, 1581-1590.
doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.056
5. Uyan, A.; Turan, C.; Erdoğan eliuz, E.; Sangün, M. . TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, 2020, 9, 2115-2121.
4. özdemir, S.; Kılınç, E.; şen, F. A Novel Biosorbent for Preconcentrations of Co(II) and Hg (II) in Real Samples. SCIENTIFIC REPORTS-NATURE, 2020, 10, 455-462.
3. Gecgel, C.; şimşek, U.; Turabik, M.; özdemir, S. Synthesis of Titanium Doped Iron Based Metal–Organic Frameworks and Investigation of Their Biological Activities. JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, 2020, 30, 749-757.
https://doi.org/10.1007/s10904-019-01329-3
2. Demir , D.; özdemir, S.; Yalçın, M.; Bölgen, N. Chitosan crygel microspheres decorated with silver nanoparticles as injectable and antimicrobial scaffolds. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS, 2020, 69, 919-927.
doi.org/10.1080/00914037.2019.1631823
1. Erbaş, Z.; Maulana, R.; Yılmaz, E.; özdemir, S.; Kılınç, E.; Soylak, M. Solid phase extraction of copper as 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) chelates on Coprinus atramentaria. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, 100, 992-1003.
doi.org/10.1080/03067319.2019.1646737