Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer PhD Murat Özdamar
users.ozgecmis
:
Department
:
Vocational School of Social Sciences/Tourism and Hotel Management .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
16935 .
Created
:
2015-11-17 15:13:00 .
Last Modification
:
2019-11-13 12:38:21 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENSE TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT MERSIN UNIVERSITESI 1999
GRADUATE TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT MERSIN UNIVERSITESI 2011
DOCTORATE TOURISM MANAGEMENT MERSIN 2019
Master Thesis

1. A RESEARCH TO IDENTIFY THE PROFILE AND IMPULSE BUYING BEHAVIOURS OF DOMESTIC TOURISTS VISITING ŞANLIURFA VIA TRAVEL AGENCIES WITH CULTURAL TOURISM PURPOSES, Supervisor: Dr. Prof.Dr.A.Celil ÇAKICI, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Tourism Management Department, MERSİN, Turkey, 2011.

Theses_001.pdf

International - Other 100
2018
1. ÖZDAMAR, M.; ÇAKİCİ, A. . NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITESI SBE DERGISI, 2018, 8, 135-159. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.30783/nevsosbilen.399736

National - Covered by ULAKBIM 1200
2019
7. ÇAKİCİ, A.; ÖZDAMAR, M. . BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2019, 17, 287-306. 200 + 0
2018
6. Çakıcı, A.; Özdamar, M. THE MEDIATING ROLE OF TOURISM STUDENTS’ SERVICE ORIENTATION AT THE IMPACT OF THEIR EXTRAVERSION ON HOTEL DEPARTMENT PREFERENCES. NEVSEHIR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITESI SBE DERGISI, 2018, 8, 135-159. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/nevsosbilen

Publications_002.pdf

5. ÇAKİCİ, A.; ÖZDAMAR, M. . TURK TURIZMI ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 2, 42-54. 200 + 0
4. Çakıcı, A. Grouping of The Students Receiving Tourism Education at University by Their Level of Extaversion and Service Orientation. TURK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 2, 42-54. 0 + 0
https://www.tutad.org/cilt-2-sayi-2-2018/

Publications_003.pdf

2014
3. Çakıcı, A.; Özdamar, M. A Survey Research on Impulse Buying Behaviors of Domestic Cultural Tourists Visiting Şanliurfa. BALIKESIR UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2014, 17, 287-305. 200 + 0
2013
2. ÇAKİCİ, A.; ÖZDAMAR, M. . SEYEHAT VE OTEL ISLETMECILIGI DERGISI, 2013, 1, 43-52. 200 + 0
1. Çakıcı, A.; Özdamar, M. An Investigation Profiles of Cultural Domestic Tourists Coming to Şanlıurfa, Reasons Preference to Şanlıurfa and Faced Problems. SEYAHAT VE OTEL ISLETMECILIGI DERGISI, 2013, 10, 43-52. 200 + 0
http://dergipark.gov.tr/soid/issue/11359

Publications_001.pdf

National - SCI/SCI-Expanded category 0
2019
1. ÖZDAMAR, M.; ŞİMŞEK, M. . JOURNAL OF TOURISM THEORY AND RESEARCH, 2019, 5, 250-259. 0 + 0
National - Course Book 0
1. ÇAKİCİ, A.; SALAR, K.; ÖZDAMAR, M. TURİZMİN GELECEĞİ:Yeni Arayışlar, ISBN: 978-605-254-083-1, DETAY YAYINCILIK, Number of print: 1, Total Printing Number: , 20 Page, Turkish, , Turkey, 2019. 0
International - Full text - Oral 800

3. ÖZDAMAR, M.; ŞİMŞEK, M., Mersin’xxi Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Bölge Algıları İle Tavsiye Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. The Second International Congress on Future of Tourism FUTOURISM 2018, 2018-09-27, 2018-09-29, MERSİN, Turkey, . 200

2. Özdamar, M.; Şimşek, M., Mersin’i Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Bölge Algıları İle Tavsiye Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2. Uluslar arası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2018-09-27, 2018-09-29, Mersin, Turkey, 2018. 200
https://www.futourismcongress.com/tr/default.asp?id=2

1. Çakıcı, A.; Eryılmaz, G., Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Y Ve Z Kuşağı Öğrencilerinin Bilgi-Teknoloji Uyumunun Misafirle Doğrudan Ve Dolaylı Departman Tercihine Etkisi. 1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 2017-09-28, 2017-09-30, Mersin, Turkey, 2017. 0

National - Full text - Oral 600

6. ÇAKİCİ, A.; ÖZDAMAR, M., Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dışa Dönüklükleri ve Hizmet Yönelimlerine Göre Kümelendirilmesi. 18. Ulusal Turizm Kongresi, 2017-10-19, 2017-10-22, MARDİN, Turkey, . 100

5. Çakıcı, C.; Özdamar, M., ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DIŞA DÖNÜKLÜKLERİ VE HİZMET YÖNELİMLERİNE GÖRE KÜMELENDİRİLMESİ. 18. ulusal turizm kongresi, 2017-10-18, 2017-10-22, Mardin, Turkey, 2017. 100
http://utk18.artuklu.edu.tr/

4. Çakıcı, A.; Özdamar, M., ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KENDİNİ BEĞENMİŞLİKLERİ İLE HİZMET YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 17. Ulusal Turizm Kongresi, 2016-10-20, 2016-10-23, Muğla, Turkey, 2016. 100
http://utk17.mu.edu.tr/

3. ÇAKİCİ, A.; ÖZDAMAR, M., ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KENDİ BEĞENMİŞLİKLERİ İLE HİZMET YÖNEMLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2016-10-20, 2016-10-23, , Turkey, . 100

2. Çakıcı, C.; Özdamar, M., ŞANLIURFA’YA KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA GELEN YERLİ TURİSTLERİN PROFİLİ, ŞANLIURFA’YI TERCİH NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 2012-12-06, 2012-12-09, Antalya, Turkey, 2012. 100
Scientific_Meetings_001.pdf

1. ÇAKİCİ, A.; ÖZDAMAR, M., Şanlıurfa ya Kültür Turizmi Kapsamında Gelen Yerli Turistlerin Profili Şanlıurfa yı Tercih Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. XIII. ULUSAL TURİZM KONGRESİ, 2012-12-06, 2012-12-09, antalya, Turkey, . 100

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT224 Research Methods and Techniques Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TOT224 Research Methods and Techniques Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT-210 Animation Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 1-2-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT-210 Animaton Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 1-2-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OTL104 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT-210 Animation Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 1-2-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT-210 Animaton Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 1-2-2
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring OTL218 Accomodation Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall OTL201 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT-210 Animation Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 1-2-2
Spring TOT-210 Animaton Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 1-2-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall OTL207 Travel Agency Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall OTL201 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring OTL104 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring OTL218 Accomodation Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-1-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT-212 Housekeeping Control Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring SBM 212 Environmental Protection Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services ( ... 2-0-2
Spring SBM 212 Environmental Protection Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall OTL215 Accomodation & Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall OTL201 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall OTL207 Travel Agency Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall OTL201 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SEY228 Accounting For Travel Agencies Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services ( ... 1-1-2
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring TOT220 Tourism Geography Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT-212 Housekeeping Control Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring OTL218 Accomodation Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Spring OTL204 Food & Beverage Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Spring SEY228 Accounting For Travel Agencies Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services 1-1-2
Spring SBM 212 Environmental Protection Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring SBM 212 Environmental Protection Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services ( ... 2-0-2
Spring TOT226 Current Events of Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT112 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall OTL201 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-1-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall OTL215 Accomodation & Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-203 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT 101 General Tourism Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall OTL207 Travel Agency Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Fall TOT115 General Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Fall TOT-211 Tour Operation and Travel Agency Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Fall OTL201 Tourism Marketing Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Fall OTL207 Travel Agency Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TOT 214 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring SBM 110 Business Management II Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 3-0-3
Spring OTL104 Hotel Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring OTL204 Food & Beverage Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-1-3
Spring OTL204 Food & Beverage Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Spring SBM 212 Environmental Protection Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services ( ... 2-0-2
Spring SEY228 Accounting For Travel Agencies Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services ( ... 1-1-2
Spring OTL212 Human Resource Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-2-3
Spring OTL112 Cleaning Service Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Spring TOT 204 Human Reseource Management Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring TOT-212 Housekeeping Control Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-0-2
Spring SBM 110 Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 3-0-3
Spring TOT-214 Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TOT-212 Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring TOT-204 Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-0-2
Spring SBM 212 Environmental Protection Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services 2-0-2
Spring OTL212 Human Resource Management I Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-2-3
Spring OTL218 Accomodation Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management (... 2-1-3
Spring OTL218 Accomodation Hospitality Services Mana Vocational School of Social Sc... Tourism and Hotel Management 2-1-3
Spring SEY228 Accounting For Travel Agencies Vocational School of Social Sc... Tourism and Travel Services 1-1-2