Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer Yusuf Çelik
users.ozgecmis
:
Department
:
Vocational School of Silifke/Organic Agriculture .
Business Address
:
.
Phone
:
+90-- .
Created
:
2019-02-07 12:01:37 .
Last Modification
:
2020-01-11 10:54:27 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

International - Other 290
2018
3. ÇELİK, Y.; YARŞİ, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö. EFFECTS OF SİLİCON APLICATION ON PLANT GROWTH AND CHLOROPHYLL CONTENTOF MELON( Cucumis melo L.) GROWN UNDER SALINITY STRESS. II. INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2018, 1, 211-217. 95 + 0
2. ÇELİK, Y.; YARŞİ, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö. THE EFFECTS OF SILICON APPLICATION ON SOME PLANT NUTRIENTS CONTENT OF GALİA F1 MELON CULTİVAR UNDER THE SALT STRESS CONDITION. II.INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2018, 1, 211-217. 95 + 0
2008
1. Yarşi, G.; Rad, S.; Çelik, Y. Farklı Anaçların Kybele F1 Hıyar Çeşidinde Verim, Kalite ve Bitki Gelişimine Etkisi. AKDENIZ UNIVERSITESI ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, 2008, 21, 27-34. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2019
1. ÖZARSLANDAN, A.; ÖZARSLANDAN, M.; ÇELİK, Y. . DUSTAD – DUNYA SAGLIK VE TABIAT ARASTIRMALARI DERGISI, 2019, 2, 26-36. 200 + 0
National - Other 100
6. YARŞİ, G.; ÇELİK, Y. Problems of Landless Agricultural Enterprises in Silifke Region. ERASMUS SYMPOSIUM, 2019, 1, 135-141. 50 + 0
2017
5. YARŞİ, G. Investigation of Melon Cultivation in Soilless Agriculture by integrated combat method. DEVAM EDIYOR, 2017, 1, 135-141. 0 + 0
2016
4. YARŞİ, G. Grafting Techniques and graft Physiology in Cucurbitaceae. II,ULUSAL BITKI FIZYOLOJISI SEMPOZYUMU, 2016, 1, 001-001. 0 + 0
2008
3. YARŞİ, G. Effect of grafted seedlings on nutritional status in greenhouse cucumber growing. MERSIN SEMPOZYUMU 2008, 2008, 1, 1927-1932. 0 + 0
2007
2. YARŞİ, G.; ÇELİK, Y.; YILDIRIM, N. Environmental Approach to the Use of Grafting Plants in Greenhouse Vegetable Growing in Göksu Plateu. 18-21 NISAN ULUSAL CEVRE SEMPOZYUMU MERSIN UNIVERSITESI CEVRE MUHENDISLIGI BOLUMU, 2007, 1, 1-7. 50 + 0
1. YARŞİ, G.; Rad, S. The Effects of Using Grafted Seedling on the Yield, Quality and Plant growth of cucumber growing in greenhouse. X, 2007, 1, 1-5. 0 + 0
National - Book 7500
1. ÇELİK, Y. City Strategy Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2,, Eğitim Yayınevi,, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 4 Page, English, MERSİN, Turkey, 2017. 5000
2. SAYGIN, M.; ÇELİK, Y. City Strategy Silifke, ISBN: 978-605-9831-93-2, Eğitim Yayınevi,, Number of print: 1, Total Printing Number: 100, 7 Page, Turkish, mersin, Turkey, 2018. 2500
International - Full text - Oral 1830

8. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., MİKORİZALARIN BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mediterranean Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, . 200

7. ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., AMİNOASİTLERİN BİTKİLERDE VERİM VE DAYANIKLILIKMEKANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. 3. ULUSLARARASI Mersin SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, 31 Ekim - 2 Kasım 2019, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, . 190

6. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., YARARLI BAKTERİLERİN (PGPR) BİTKİSEL ÜRETİMDE VERİM VEDAYANIKLILIK MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Turkey, . 200

5. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., MİKORİZALARIN BİTKİLERDE STRES MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ. 2.ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Turkey, . 200

4. YARŞI, G.; ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A., TÜRKİYE’DE PEPİNO (SOLANUM MURİCATUM)YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU. ERASMUS II. International Academic Researh Symposium on Sciences, Engineering and Architecture Sciences, 2019-04-05, 2019-04-06, İzmir, Turkey, . 200

3. YARŞI, G.; ÇELİK, Y., Silifkede Topraksız Tarım. ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences, 2019-04-05, 2019-04-06, izmir, Turkey, . 200

2. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö., EFFECTS OF SILICON APPLICATION ON PLANT GROWTH AND CHLOROPHYLL CONTENT OF MELON (Cucumis melo .L) grown under salınıty stress. II.INTERNATIONAL EURASION AGRICULTURE AND NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2018-09-11, 2018-09-15, bakü, Azerbaijan, . 190

1. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; PAKSOY, M.; TÜRKMEN, Ö., EFFECTS OF SILICON APPLICATION ON SOME PLANT NUTRIENTS CONTENT OF MELON (Cucumis melo L.) PLANTS UNDER THE SALT STRESS CONDITION. II.INTERNATIONAL EURASIAN AGRICULTURE NATURAL SCIENCES CONGRESS, 2018-09-11, 2018-09-15, BAKÜ, Azerbaijan, . 190

International - Abstract - Oral 495

3. ÇELİK, Y.; ÖZARSLANDAN, A.; ZULKADİR, G.; Keskin, L., Aminoasitlerin Bitkilerde Verim Ve Dayanıklılık Mekanizması Üzerindeki Etkileri.. 3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium, Bildiri Özetleri Kitabı, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, . 95

2. ÇELİK, Y.; YARŞI, G.; ÖZARSLANDAN, A., Yararlı Bakterilerin (PGPR) Bitkisel Üretimde Verim Ve Dayanıklılık Mekanizması Üzerine Etkileri. 2. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 2. International Mersin Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Turkey, . 100

1. ÖZARSLANDAN, A.; ÖZARSLANDAN, M.; ÇELİK, Y., Muz Alanlarında Toprak Patojenlerine Karşı Yararlı Bakteri Uygulamaları.. 2. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU- 2. International Mediterranean Symposium, 2019-05-23, 2019-05-25, MERSİN, Turkey, . 100

Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall BTP203 Viticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall BTP211 Agricultural Mechanization Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Fall BTP215 Professional Applications Iii Vocational School of Silifke Garden Agriculture 0-4-2
Fall BTP107 Instruction of Horticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-1-3
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 215 Professional Practice 3 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall BTP111 Soil Science Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Fall BTP217 Culture Mushroom Cultivation Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall ORT 223 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 227 Culture Mushroom Cultivation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ORT 216 Professional Working Seminar Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Spring ORT 232 Ornamental Plants Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT 214 Professional Practice 4 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Spring BTP106 General Vegetables Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Spring BTP116 Professional Applications II Vocational School of Silifke Garden Agriculture 0-4-2
Spring BTP206 Horticulture Irrigation Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Spring BTP204 Horticulture Plant Pests Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Spring BTP210 Organic Agriculture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Spring BTP228 Ornamental Plant Growing Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Spring ORT 106 Principles of Vegetative Production Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT118 Organic Vegetable Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT220 Pests of Horticultural Plants Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 227 Culture Mushroom Cultivation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 109 Professional Practice I Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall ORT 215 Professional Practice 3 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 223 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall BTP217 Culture Mushroom Cultivation Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall BTP107 Instruction of Horticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-1-3
Fall BTP203 Viticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall BTP211 Agricultural Mechanization Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Fall BTP111 Soil Science Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT118 Organic Vegetable Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT 112 Professional Practice 2 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 232 Ornamental Plants Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT 216 Professional Working Seminar Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Spring SER222 Plant Breeding Horticultural Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring SER226 Temperate Zone Fruits Vocational School of Silifke Greenhousing 2-1-3
Spring BTP106 General Vegetables Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Spring BTP206 Horticulture Irrigation Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Spring BTP210 Organic Agriculture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Spring BTP228 Ornamental Plant Growing Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall ST201 Internship - I Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall ORT 227 Culture Mushroom Cultivation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall BTP107 Instruction of Horticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-1-3
Fall BTP111 Soil Science Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Fall BTP203 Viticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall BTP205 General Fruit Cultivation Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Fall BTP211 Agricultural Mechanization Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-0-2
Fall BTP217 Culture Mushroom Cultivation Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Fall SER105 Soil Science Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 109 Professional Practice I Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FY 210 Irrigation Methods Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 112 Improvement Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Spring FY 208 Arboriculture Micro Production Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring BTP106 General Vegetables Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Spring BTP112 Fertilizers and Fertilization Vocational School of Silifke Garden Agriculture 3-0-3
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT118 Organic Vegetable Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 232 Ornamental Plants Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT 216 Professional Working Seminar Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall ORT 215 Professional Practice 3 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall FY 105 Seed Science Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall FY 201 Plant Diseases and Struggle Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall FY 215 Perladangan Organik Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall BTP107 Instruction of Horticulture Vocational School of Silifke Garden Agriculture 2-1-3
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 109 Professional Practice I Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-2
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 211 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 223 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ORT 216 Professional Working Seminar Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Spring SER226 Temperate Zone Fruits Vocational School of Silifke Greenhousing 2-1-3
Spring FY 110 Total Wine - Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 112 Improvement Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Spring FY 202 Temperate Fruits Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 208 Arboriculture Micro Production Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 210 Irrigation Methods Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT 112 Professional Practice 2 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Spring ORT118 Organic Vegetable Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Fall FY 209 Pruning Techniques Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall SER213 Irrigation and Drainage In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER219 Climatisation of Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall FY 105 Seed Science Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall FY 111 General Fruit Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall FY 205 Subtropical Fruits Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 3-0-3
Fall FY 207 Outdoor Ornamental Plant Cultivation Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 109 Professional Practice I Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 211 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 215 Professional Practice 3 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FY 210 Irrigation Methods Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring ORT 216 Professional Working Seminar Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Spring FY 208 Arboriculture Micro Production Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring SER226 Temperate Zone Fruits Vocational School of Silifke Greenhousing 2-1-3
Spring SER216 Fertilizers In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring SER112 Physiology of Plants In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring FY 202 Temperate Fruits Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 110 Total Wine - Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 112 Improvement Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall FY 111 General Fruit Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall FY 105 Seed Science Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall FY 207 Outdoor Ornamental Plant Cultivation Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall SER213 Irrigation and Drainage In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER219 Climatisation of Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER109 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall FY 209 Pruning Techniques Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 211 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall FY 205 Subtropical Fruits Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring FY 208 Arboriculture Micro Production Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 204 Product Storage and Market Preparation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring FY 210 Irrigation Methods Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 202 Temperate Fruits Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 106 Plant Nutrition and Fertilizer Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Spring SER226 Temperate Zone Fruits Vocational School of Silifke Greenhousing 2-1-3
Spring SER216 Fertilizers In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring FY 112 Improvement Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 211 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall FY 105 Seed Science Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall FY 205 Subtropical Fruits Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 3-0-3
Fall FY 215 Perladangan Organik Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall FY 111 General Fruit Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall FY 103 Plant Physiology Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ORT 204 Product Storage and Market Preparation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring SER210 Preservation and Storage of Greenhouse C Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring ORT 112 Professional Practice 2 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT 102 Plant Physiology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 210 Seed Technologies Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring FY 110 Total Wine - Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Spring FY 106 Plant Nutrition and Fertilizer Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 214 Professional Practice 4 Vocational School of Silifke Organic Agriculture 0-4-1
Spring SER224 Pests of Horticultural Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring FY 112 Improvement Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall SER203 Vegetable Production In Greenhouse I Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Fall SER205 Ornamental Plants Production In Greenhou Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall FY 111 General Fruit Growing Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-1-3
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 211 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall SER201 Agricultural Extension and Communication Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall FY 113 Professional Practice - I Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 0-4-1
Fall FY 103 Plant Physiology Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall SER211 Organic Agriculture Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall FY 105 Seed Science Vocational School of Mustafa B... Sapling Breeding 2-0-2
Fall SER213 Irrigation and Drainage In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER219 Climatisation of Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER111 Principles of Production In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 209 Fertilizers and Fertilization Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 105 Climatology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 213 Covered Cultivation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SER216 Fertilizers In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring SER112 Physiology of Plants In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring ORT222 Subtropical Fruits Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring SER114 Nutrition of Plants Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring SER218 Seminars Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Spring ORT 108 Plant Protection Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring ORT 210 Seed Technologies Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring SER108 Vegetable Production Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring SER204 Vegetable Production In Greenhouse II Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring SER102 Agricultural Economics Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring ORT 204 Product Storage and Market Preparation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring SER210 Preservation and Storage of Greenhouse C Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring SER116 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Fall SER203 Vegetable Production In Greenhouse I Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Fall ORT 205 Agricultural Structures and Irrigation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall SER205 Ornamental Plants Production In Greenhou Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall ORT 209 Fertilizers and Fertilization Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall SER213 Irrigation and Drainage In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER219 Climatisation of Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 213 Covered Cultivation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall SER111 Principles of Production In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER211 Organic Agriculture Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER105 Soil Science Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SER210 Preservation and Storage of Greenhouse C Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring MNT218 Introduction To Plant Production Vocational School of Silifke Mushroom Growing 3-0-3
Spring SER112 Physiology of Plants In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring ORT 210 Seed Technologies Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT 104 Basic Principles of Organic Agriculture Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring MNT106 Climate and Flora of Turkey Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Spring MNT208 Agricultural Extension and Communication Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Spring MNT212 Agricultural Marketing Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Spring SER108 Vegetable Production Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring SER114 Nutrition of Plants Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring MNT112 Project and Farm Establishment Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Spring SER218 Seminars Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Spring SER222 Plant Breeding Horticultural Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring ORT218 Organic Fruit Growing Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring MNT204 Mushroom Processing Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Spring SER116 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Spring MNT108 Agricultural Economics Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Spring ORT 108 Plant Protection Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring SER204 Vegetable Production In Greenhouse II Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring MNT110 Soil Science Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Fall ORT 107 Soil Science Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall SER111 Principles of Production In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall MNT217 Climatisation of Mushroom Production Uni Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Fall MNT215 Compost Production Techniques Vocational School of Silifke Mushroom Growing 3-0-3
Fall ORT 203 Business Management Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall SER101 Horticulture Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Fall MNT105 Statistics Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Fall SER203 Vegetable Production In Greenhouse I Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Fall MNT211 Diseases and Pests of Mushroom Vocational School of Silifke Mushroom Growing 2-0-2
Fall ORT 213 Covered Cultivation Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall SER207 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall SER211 Organic Agriculture Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER219 Climatisation of Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER105 Soil Science Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER109 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring SER108 Vegetable Production Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring SER112 Physiology of Plants In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring SER114 Nutrition of Plants Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring SER204 Vegetable Production In Greenhouse II Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Spring ORT 210 Seed Technologies Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Spring ORT 110 Agricultural Mechanization Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Spring ORT 202 Soil and Water Pollution Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring SER208 Practices In Greenhouse Production 4 Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Spring SER210 Preservation and Storage of Greenhouse C Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Spring SER116 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Spring ORT 106 Principles of Vegetative Production Vocational School of Silifke Organic Agriculture 3-0-3
Spring SER218 Seminars Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Fall BZ111 Botany Vocational School of Mut Garden Agriculture 2-0-2
Fall SER203 Vegetable Production In Greenhouse I Vocational School of Silifke Greenhousing 3-0-3
Fall ORT 207 Apiculture and Pollination Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-1-3
Fall SER211 Organic Agriculture Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER219 Climatisation of Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall BZ215 Plant House Vegetable Cultivation Vocational School of Mut Garden Agriculture 2-2-3
Fall SER111 Principles of Production In Greenhouses Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall AİL101 Ataturk's Principles & History of Revolu... Vocational School of Silifke Business Administration Manage... 2-0-2
Fall SER209 Vegetable Diseases and Pests Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 203 Business Management Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall KİM101 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall ORT 103 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Organic Agriculture 2-0-2
Fall SER207 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1
Fall SER109 Agricultural Ecology Vocational School of Silifke Greenhousing 2-0-2
Fall SER113 Practices In Greenhouse Production Vocational School of Silifke Greenhousing 0-4-1