Slide background
Department of Medical Services and Techniques

Department of Medical Services and Techniques

       Ülkemizde ve dünyada son yıllardaki tıbbi gelişmelerle hekimler, hastalıkların tanı ve tedavisinde kaynak aldığı laboratuar çalışmalarına daha çok önem vermektedir. Her geçen gün teknik gelişmelerle birlikte artan ihtiyaç doğrultusunda yetişmiş eleman istemi bilinen bir gerçektir.

       Bu program çerçevesinde; temel laboratuar tekniklerini iyi bilen tıbbi laboratuarların tüm bölümlerinde (biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, endokrinoloji vb) çağdaş teknolojiyi kullanabilen, buna ek olarak yeterli imkanlar olmadığında ellerinde bulunan geçerli yöntemlerle analiz yapabilen laboratuar teknikerleri yetiştirilmektedir.

       Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programının staj ve uygulamaları Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yürütülmektedir.

        Tıbbi Laboratuar Programına Meslek Liselerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedir.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
6. Guzel, S.; Uçkun, Z.; Canacankatan, N.; Antmen, .; Coşkun yılmaz, B.; Kibar, D. . DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019, , -.
2018
5. Bahar, L.; Eralp, A.; Rumevleklioğlu, Y.; Erden ertürk, S.; Yüncü, M. The Effect Of Electromagnetıc Radıatıon On The Development Of Skın Ultrastructural And Immunohıstochemıcal Evaluatıon Wıth P63 . FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018, 27, 1764-1771.
http://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
4. Bayram abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S. . REVISTA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR, 2018, 26, 231-241.
10.2478/rrlm-2018-0017
3. Bayram abiha, G.; Bahar, L.; Utku, S. In Vitro Antimicrobial Activities of6-Substituted-3(2H)-pyridazinone-2-acetyl-2-(substituted/nonsubstituted acetophenone)hydrazone. ROMANIANJOURNAL OF LABORATORY MEDICINE(REVISTA ROMâNă DE MEDICINă DE LABORATOR ), 2018, 26, 241-252.
Publications_021.pdf
2. çömelekoğlu, .; Aktaş, S.; Demirbağ, B.; Karagül, M.; Yalın, S.; Yıldırım, M.; Akar, A.; Korunur engiz, B.; Söğüt, F. . BIOELECTROMAGNETICS, 2018, 39, 631-643.
10.1002/bem.22149
1. Reşitoğlu, B.; çelik, Y.; Kömür, M.; Polat, A.; Erdoğan, S.; Arslanköylü, A.; Beydağı, H. . BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, 2018, 119, 81-85.
10.4149/BLL_2018_015