Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Yağmur Arınlı
users.ozgecmis
:
Department
:
State Conservatory/Ballet Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
Fax
:
+90-- .
Created
:
2015-11-26 15:37:14 .
Last Modification
:
2021-07-01 10:17:28 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
UNIVERSITY DEGREE PERFORMING ARTS DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 1998
MASTER OF SCIENCE PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MERSIN UNIVERSITY 2013
DOCTOR OF SCIENCE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MERSIN UNIVERSITY 2019
Title Dutie Institution/Other Year
2018-08-14 - 2020-08-14
2018-01-13 - 2021-01-13
2018-01-13 - 2021-01-13
2017-07-12 - 2020-07-12
2015-01-13 - 2018-01-13
2015-01-13 - 2018-01-13
2015-01-13 - 2018-01-13
International - publications.sections.8 300
2021
3. UMUTLU, G.; ARINLI, Y. . INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITIES SPORTS AND HEALTH SCIENCES, 2021, 4, 45-53. 100 + 0
10.33438/ijdshs……..

2019
2. ARINLI, Y. . SOBIDER, 2019, , -. 100 + 0
1. ARINLI, Y. . ASOS JOURNAL, 2019, , -. 100 + 0
International - Full text - Oral 200

1. ARINLI, Y.; PEHLEVAN, Z., Effects of balletic strength and balance training onBalance, strength and ballet performance in ballet students.. CONGRESO MUNDİAL DE INVESTİGACİON EN ARTES DEL ESPECTACULO, 2019-10-24, 2019-10-26, Madrid, Spain, . 200

International - Abstract - Oral 465

6. UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A.; ARINLI, Y.; ACAR, N., SAKATLIK GEÇİREN ADÖLESAN BALE DANSÇILARINDA GÜÇ VE DAYANIKLILIK PERFORMANSINA YÖNELİK SEGMENTAL KAS KUVVET DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ. 17th International Sport Sciences Congress, 2019-11-13, 2019-11-16, , Turkey, . 75

5. OĞUR, C.; SARAÇ, L.; UMUTLU, G.; ACAR, N.; ARINLI, Y., AEROBİK TEST PROTOKOLLERİNE GÖRE ENERJİ TÜKETİMİ VE EPOK DEĞERLERİNİN DİZ VE KALÇA PİK TORK VE KAS FİBRİL TİPİ KESTİRİMİ İLE İLİŞKİSİ. 3. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2019-10-31, 2019-11-02, MERSİN, Turkey, . 50

4. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; İLKİLİROĞLU, E., 13-14 Yaş Bale Öğrencilerinde Farklı Açısal Hızlardaki Bilateral Plantar-Dorsifleksiyon, Diz ve Kalça Ekstansiyon-Fleksiyon Pik Tork Değerlerinin Karşılaştırılması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.sbk2016.org/

3. Arınlı, Y.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E., Comparison of Bilateral Plantar-Dorsiflexion, Knee and Hip Extension-Flexion Peak Torque Values at Different Angular Velocities in 13-14 Years Ballet Students. . 14th International Sport Science Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 100
http://www.sbk2016.org

2. Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Arınlu, Y.; Erdoğan, A., Muscle Fiber Type Distribution, Leg Length and Fatigue Index and Its Relation to Knee Extension-Flexion Peak Torques at Different Angular Velocities. 14th International Sport Science Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, Antalya, Turkey, 2016. 0
http://www.sbk.2016.org

1. Umutlu, G.; Argun, B.; Arınlı, Y.; İLKİLİROĞLU, E., Range of Motion and Its Relation to Absolute and Relative Plantar and Dorsiflexion Peak Torques at Different Angular Velocity.. 14th International Sport Science Congress, 2016-11-01, 2016-11-04, antalya, Turkey, 2016. 75
http://www.sbk2016.org

National - Full text - Oral 240

4. UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A.; ARINLI, Y.; ACAR, N., Sakatlık Geçiren Adölesan Bale Dansçılarında Güç ve Dayanıklılık Performansına Yönelik Segmental Kas Kuvvet Değerlerinin İncelenmesi. 17th International Sport Sciences Congress, 2019-11-13, 2019-11-16, Antalya, Turkey, 2019. 75
http://sbk2019.org/en/

3. Arınlı, Y.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Özoğuz, E.; Erdoğan, A., 15-18 Yas Balerinlerde Kas Fibril Tipi Ve Pik Güç VeYorgunluk İndeksi İliskisi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2016-11-14, 2016-11-16, Mersin, Turkey, 2015. 90
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/8.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kongresi.pdf

2. Aytün, A.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Argun, B.; Demirci, N.; Arınlı, Y.; Erdoğan, A., ERKEK HENTBOLCULARDA BİLATERAL OMUZ EKSTANSİYON VE FLEKSİYON PİK TORK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE KAS FİBRİL TİPİ DAĞILIMLARI İLE İLİŞKİSİ. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2015-11-14, 2015-11-16, Mersin, Turkey, 2015. 30
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/8.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kongresi.pdf

1. Umutlu, G.; Özoğuz, E.; Can, U.; İlkiliroğlu, E.; Arınlı, Y., Bisiklet ve Kosubandi Ergometresi İle Bisikletçilerin VO2maks Değerlerinin Belirlenmesi VE YVK İle Düzeltilmis VO2maksDeğerleri İle İliskisi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2015-05-14, 2015-05-16, Mersin, Turkey, 2015. 45
http://www.sporbilimleri.org.tr/kongre

National - Abstract - Oral 20

1. Özoğuz, E.; Umutlu, G.; İlkiliroğlu, E.; Kesilmiş, İ.; Arınlı, Y.; Demirci, N.; Erdoğan, A., TOHM Sporcularının Vücut Kompozisyon, VO2maks, Anaerobik Güç ve Đzokinetik Kuvvet Parametrelerinin Karsılastırılması. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi , 2016-11-14, 2016-11-16, Mersin, Turkey, 2015. 20
http://www.sporbilimleri.org.tr/media/files/kongre/8.%20Ulusal%20Spor%20Bilimleri%20%C3%96%C4%9Frenci%20Kongresi.pdf

National - Abstract - Poster 25

1. ARINLI, Y.; UMUTLU, G.; ERDOĞAN, A., ,Comparison of muscle fiber type distrubitions of cyclists, ballet dancers and handball players.. 6th TrainingScience Congress, 2015-06-30, 2015-07-02, , Turkey, . 25

National - Researcher 100

2. THE EFFECT OF PARTİCULAR TO BALLETİC STRENGHT AND BALANCE TRAİNİNG ON THE BALANCE, IZOCINETIC STRENGHT, IZOMETRIC STRENGTH AND BALLET PERFORMANCE PARAMETERS OF BALLET STUDENTS AT SECONDARY SCHOOL , BAP, Project Number: 2017-2-TP3-2551, 17822 EUR, Researcher, 2018,Completed. 50

1. ADÖLESAN DÖNEMDEKİ BALE ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ BÜYÜM HORMONU ÜZERİNE ETKİSİ, BAP, Project Number: BAP-EBE BESYO (AD) 2012-2 YL , 10 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

International
1. International Dance Competition Citta di Spoleto , SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower Festival, Ardis Tekkanat, 2018-03-18-2018-03-24, 0,48, Spoleto, Italy
2. Coppelia, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 1.07, Almaata, Kazakhstan
3. 3. İnternational Dance Competition Citta di Spoleto, , , , 2018-03-13-2018-03-24, 0.44, Spoleto, Italy
4. MERSİN URAY ART 2019, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, URAY CADDESİ, MEÜDEV.KONS., 2019-05-19-2019-05-19, 3DAK., MERSİN, Turkey
5. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Giselle 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 1.52dak, ALMATY, Kazakhstan
6. ASPAT DANS PLATFORMU, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, BODRUM, ASPAT DANS PLATFORMU, 2010-08-06-2010-08-16, 10 GÜN, BODRUM, Turkey
7. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser Blue Bird, , , , 2018-03-18-2018-03-24, 1.05dak, Spoleto, Italy
8. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” /Eser Sleeping Beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.02 dak., ALMATY, Kazakhstan
9. nternational Dance Competition Citta di Spoleto Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Cansın Kaleci, 2018-03-18-2018-03-24, 1.24dak, Spoleto, Italy
10. ASPAT DANS PLATFORMU, , , , 2010-08-06-2010-08-16, 10 GÜN, , Turkey
11. ASPAT DANS PLATFORMU, , , , 2010-08-06-2010-08-16, 10 GÜN, , Turkey
12. ALİCİA ALONSO MASTER CLASS, , , , 2019-05-17-2019-05-17, 4SAAT, ,
13. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Sleeping Beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.02 dak., ALMATY, Kazakhstan
14. İnternational Dance Competition Citta di Spoleto / Eser Blue Bird, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Eylül Aras, 2018-03-13-2018-03-24, 1.05dak, Spoleto, Italy
15. 3.AÇIK DANS STÜDYOSU, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MEÜ, TORK DANCE MEÜ/ DEVLET KONSERVATUVARI, 2015-04-24-2015-04-28, 4 GÜN, MERSİN, Turkey
16. Flower Festival, , , , 2018-03-18-2018-03-24, , , Italy
17. International Dance Competition Citta di Spoleto / Eser La fille mal gardee, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Berre Öz, 2018-03-18-2018-03-24, 1.18dak, Spoleto, Italy
18. International Dance Competition Citta di Spoleto / Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Yaren Sağdıç, 2018-03-18-2018-03-24, 0.57 sn, Spoleto, Italy
19. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Salsa, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 2.10dak, ALMATY, Kazakhstan
20. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ, , , , 2019-11-03-2019-11-03, 20DAK, MERSİN, Turkey
21. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Sleeping Beauty blue bird, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.05dak, Almaty, Kazakhstan
22. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Diana and Acteon, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.40 dak, ALMATY, Kazakhstan
23. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Diana and Acteon, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.40 dak, ALMATY, Kazakhstan
24. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”,KAZAKİSTAN, , , , 2018-04-04-2018-04-10, , Almaata, Kazakhstan
25. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Sleeping Beauty blue bird, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 1.05dak, ALMATY, Kazakhstan
26. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Karadeniz, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.34dak., ALMATY, Kazakhstan
27. Flower Festival, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 0,48, , Kazakhstan
28. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Karadeniz KAZAKİSTAN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 2.34dak., ALMATY, Kazakhstan
29. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser La corsaire pas de trois 2nd variation KAZAKİSTAN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 0.52sn, ALMATY, Kazakhstan
30. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser La corsaire pas de trois 2nd variation, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 0.52sn, ALMATY, Kazakhstan
31. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Coppelia, Ardis Tekkanat, 2018-04-04-2018-04-10, 1.07, Almaata, Kazakhstan
32. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”/Eser Giselle 1st act KAZAKİSTAN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Sena Önel, 2018-04-04-2018-04-10, 1.52dak, ALMATY, Kazakhstan
33. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower Festival, Oben Tekkanat, 2018-04-04-2018-04-10, 0.44, Almaata, Kazakhstan
34. LA CORSAİRE, , , , 2001-07-16-2001-07-16, 1.30 DAK, , Italy
35. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser La fille mal gardee, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Berre Öz, 2018-03-18-2018-03-24, 1.18dak, Spoleto, Italy
36. Mavi Kuş, , , , 2018-04-04-2018-04-10, 1,02, Spoletto, Italy
37. 3. İnternational Dance Competition Citta di Spoleto, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower festival, Oben Tekkanat, 2018-03-13-2018-03-24, 0.44, Spoleto, Italy
38. Coppelia, , , , 2018-03-18-2018-03-24, 1,07, , Italy
39. International Dance Competition Citta di Spoleto / EserSleeping beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Sena Önel, 2018-03-18-2018-03-24, 2.02dak, Spoleto, Italy
40. . VI International Ballet Schools Competition ”Orleu”, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Flower Festival, Ardis Tekkenat, 2018-04-04-2018-04-10, 0,48sn., Alamaata, Kazakhstan
41. International Dance Competition Citta di Spoleto, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Mavi kuş, Oben Tekkanat, 2018-04-04-2018-04-10, 1.02dak., Spoleto, Italy
42. VI International Ballet Schools Competition, , , , 2018-04-04-2018-04-10, , ALMATY, Kazakhstan
43. International Dance Competition Citta di Spoleto EserSleeping beauty 3rd act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Sena Önel, 2018-03-18-2018-03-24, 2.02dak, Spoleto, Italy
44. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia., Yaren Sağdıç, 2018-03-18-2018-03-24, 0.57 sn, Spoleto, Italy
45. International Dance Competition Citta di Spoleto Eser Don quixote 1st act, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Piazza Sordini 6, 06049 Spoleto, Italia, Cansın Kaleci, 2018-03-18-2018-03-24, 1.24dak, Spoleto, Italy
46. International Dance Competition Citta di Spoleto, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Coppelia, Ardis Tekkanat, 2018-03-18-2018-03-24, 1.07, Spoleto, Turkey
47. VI International Ballet Schools Competition ”Orleu” / Eser Salsa, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Alamty Choreographic College after named Alexander Seleznev, Eylül Aras, 2018-04-04-2018-04-10, 2.10dak, ALMATY, Kazakhstan
National
1. BİNBİRGECE MASALLARI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2009-10-10-2009-10-10, 10, mersin, Turkey
2. MEZUNİYET TÖRENİ, , , , 2019-06-17-2019-06-17, 20 DAK, ,
3. CARMEN, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2009-03-26-2009-03-26, 12dak, mersin, Turkey
4. DANSIN BÜYÜSÜ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2006-01-14-2006-01-14, 15dak, mersin, Turkey
5. SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ AÇILIŞI,, , , , 2019-06-20-2019-06-20, 20 DAK, mersin, Turkey
6. DON KİŞOT, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2010-01-30-2010-02-04, 1.5 saat, mersin, Turkey
7. ŞIMARIK KIZ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2005-03-31-2005-03-31, 1.30 saat, mersin, Turkey
8. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD DALI YILSONU GÖSTERİSİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, Yönetmenlik, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ SAHNESİ, DÜZENLEYEN YAĞMUR ARINLI MEÜ DEV. KONS. BALE ASD ADINA/MEÜ DEV. KONS. BALE ASD HOCALARI/MEÜ DEV KONS.BALE ASD ÖĞRENCİLERİ, 2017-05-14-2017-05-14, 1.30 DAK., MERSİN, Turkey
9. Ritmik Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampı Eğitmenliği, Eğitmenlik, Mersin Cimnastik Salonu, Ritmik Cimnastik Milli Takım, 2017-01-20-2017-02-05, 17 gün, MERSİN, Turkey
10. AŞK İKSİRİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2007-01-20-2007-01-20, 20dk, mersin, Turkey
11. Yarı zamanlı dansı, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 6dak55sn, ,
12. Grand pas clssique, , , , 2018-05-26-2018-05-26, 2DAK 17SN, ,
13. DÜNYA DANS GÜNÜ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, 2013-06-29-2013-04-29, 20 DAK, MERSİN, Turkey
14. ŞEHRAZAD 4 KIZ, , , , 2008-02-08-2008-02-08, 1.30, ,
15. Fındıkkıran Pas De deux, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 5 dak.51 sn., Bursa, Turkey
16. ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2017-05-14-2017-05-14, 1.30SAAT, MERSİN, Turkey
17. AŞK İKSİRİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2012-04-27-2012-05-08, 1.30 SAAT, MERSİN, Turkey
18. BASTİEN BASTİENNE, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2007-04-06-2014-04-07, 1.30 SAAT, MERSİN, Turkey
19. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, , , , 2013-06-23-2013-07-09, , ,
20. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, BODRUM, GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, 2013-06-23-2013-07-09, 10 GÜN, BODRUM, Turkey
21. Fındıkkıran, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale ASD Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, 2016-04-25-2016-04-25, 1 saat 30 dak., Mersin, Turkey
22. La Bayadere, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.30sn., Mersin, Turkey
23. DÜNYA DANS GÜNÜ, , , , 2013-04-29-2013-04-29, , ,
24. The Second Waltz, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi/Mersin Devlet Opera ve Balesi, İcracılar MEÜ Yarı Zamanlı Bale öğrencileri, 2017-05-14-2017-05-14, 3dak.39.sn, MERSİN, Turkey
25. Copelia, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi/Mersin Devlet Opera ve Balesi, Sanem Tugay, 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.50sn., MERSİN, Turkey
26. La Bayadere, Koreograflık, Mersin Kültür Merkezi/Mersin Devlet Opera ve Balesi, 13, 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.30sn., MERSİN, Turkey
27. Diana and Acteon, Eğitmenlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Eylük Aras, 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.42sn., MERSİN, Turkey
28. URAY, , , , 2019-05-19-2019-05-19, 3dak18sn, ,
29. Benin koreografi Salsa, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak 31sn, ,
30. maskeli balo, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 4 dak 18 sn, ,
31. Çigan don quixote, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak.28sn., ,
32. Benim koreografim Karadeniz, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak53sn, ,
33. 29 Nisan 2013 Dünya dans günü, , , , 2013-04-29-2013-04-29, , ,
34. DÜNYA DANS GÜNÜ, , , , 2013-04-29-2013-04-29, 14DAK., ,
35. AŞK İKSİRİ, , , , 2012-04-08-2012-04-08, 1.30 DAK, ,
36. Fındıkkıran solo, , , , 2016-04-25-2016-04-25, 2 dak.38 sn., Mersin, Turkey
37. AŞK İKSİRİ, , , , 2012-05-27-2012-05-27, , ,
38. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİİ Eser Giselle, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.52dak, Mersin, Turkey
39. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.30dak, Mersin, Turkey
40. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser Donquixote 2nd act dulcinea, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.58dak, Mersin, Turkey
41. Ritmik Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampı Eğitmenliği, , , , 2017-01-20-2017-02-05, , Mersin, Turkey
42. Grand Pas Classique, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak17sn, ,
43. DonQuixote Rüya, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2dak.17sn, ,
44. La Corsaire Pas de Trois 2.variation, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1dak15sn, ,
45. Latin, , , , 2018-05-26-2018-05-26, 2dak30san., ,
46. CHOPİNİANA 11.WALTZ, , , , 2007-02-15-2007-02-15, , ,
47. La Corsaire pas de trois 3.variation, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1dak 31sn, ,
48. CHOPİNİANA 7.WALTZ, , , , 2007-02-15-2007-02-15, 4.46DAK, ,
49. CHOPİNİANA MAZURKA, , , , 2007-02-15-2008-02-15, 2.15DAK, ,
50. KRALİÇE ABA, , , , 2006-04-11-2006-04-11, , ,
51. KAMELYALI KADIN, , , , 2005-12-03-2005-12-03, 1.30 DAK, ,
52. DON KİŞOT, , , , 2010-01-30-2010-01-30, 1SAAT 30 DAK, ,
53. BİNBİR GECE MASALLARI, , , , 2009-04-14-2009-04-14, , ,
54. Esmeralda, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 1dak39sn, ,
55. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2014-05-24-2014-05-24, 1 SAAT, ,
56. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2013-12-28-2013-12-28, 1 SAAT, ,
57. Nevit kodallı kültürmerk.Mezuniyet, , , , 2019-06-17-2019-06-17, , ,
58. Uyuyan Güzel Lilac, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1dak49sn, ,
59. BACH ORYANTAL, , , , 2007-03-23-2007-03-23, , ,
60. DANSIN BÜYÜSÜ, , , , 2006-01-14-2006-10-14, 16.02 DAK, ,
61. Karadeniz Soli Güneş Festivali, , , , 2019-06-20-2019-06-20, , ,
62. VAMPİR, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 5DAK.25SN., ,
63. BEN ÇOCUĞUM, , , , 2019-11-20-2019-11-20, 20 DAK, , Turkey
64. Mersinin Zerafeti Kentin Zerafeti, , , , 2019-09-18-2019-09-22, 4gün, ,
65. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 1 saat, MERSİN, Turkey
66. Dance With me, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 1dak.28.sn, ,
67. Kursiyerdansı, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 2dak, ,
68. Kursiyer dansı2, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 3dak, ,
69. Müzik Kutusu, , , , 2019-05-29-2019-05-29, 2dak47sn, ,
70. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ AÇILIŞI, , , , 2019-04-24-2019-06-24, 20DAK, ,
71. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD DALI YILSONU GÖSTERİSİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1.30 DAK., MERSİN, Turkey
72. KUĞUNUN ÖLÜMÜ, , , , 2013-04-29-2013-04-29, 4DAK 38SN., , Turkey
73. Fındıkkıran pas de deux, , , , 2016-04-24-2016-04-24, 5 dak 57 sn, ,
74. Fındıkkıran kız solo, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 3dak., ,
75. Fındıkkıran, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 1saat 30 dak., Bursa, Turkey
76. ARAP DANSI FINDIKKIRAN, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 3DAK.22SN., , Turkey
77. DANSIN BÜYÜSÜ, , , , 2006-01-14-2006-01-14, 00.23.01-00.27.59 ile00.49.06-00.59.47, ,
78. CARMEN, , , , 2009-03-26-2009-03-26, 12 DAK, ,
79. AŞK İKSİRİ OPERASI, , , , 2007-01-20-2007-01-20, , ,
80. ŞEHRAZAT CHOPİNİANA, , , , 2008-02-08-2008-02-08, 1.30, ,
81. ŞIMARIK KIZ, , , , 2005-03-31-2005-03-31, 1SAAT 30 DAK, ,
82. . BASTİEN BASTİENNE, , , , 2014-04-06-2014-04-06, , ,
83. Uyuyan Güzel Aurora 3.perde., , , , 2017-05-14-2017-05-14, 2dak., Mersin, Turkey
84. Diana and Acteon, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.42sn., Mersin, Turkey
85. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2012-05-22-2012-05-22, , ,
86. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, , , , 2015-05-21-2015-05-21, 1 SAAT, ,
87. Don Kişot 1.perde Kitri, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 56sn, Mersin, Turkey
88. MEÜ Bale ASD Tanıtım Belgeseli Sanatçıyım Ben Programı, , , , 2016-02-21-2016-02-21, 20 dak.süre 4 gün çekim, Mersin, Turkey
89. ESPRİLİ DANS, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 5DAK.81SN., , Turkey
90. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ La Corsaire Pas de trois 3rd variation, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.09dak, Mersin, Turkey
91. BALO, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 4DAK.32SN., , Turkey
92. ARMİDAS PAVİLİON, , , , 2019-06-20-2019-06-20, 1DAK40SN, , Turkey
93. BALE ASD YILSONU GÖSTERİSİ, , , , 2015-06-05-2015-06-05, 1,5 SAAT, MERSİN, Turkey
94. 3. açık dans stüdyosu TORK DANCEEmbassy of The United States of Amerika desteği ile Bale ASD öğrencilerine yönelik workshop, , , , 2015-04-23-2015-04-28, Günde 4 saat, Mersin, Turkey
95. DANSIN BÜYÜSÜ, , , , 2006-01-14-2006-01-14, 15 DAK, ,
96. The Second Waltz, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 3dak.39.sn, Mersin, Turkey
97. Copelia, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 2dak.50sn., MERSİN, Turkey
98. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ EserGrand pas clssique, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
99. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Don Quixote karakter, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2.25dak, Mersin, Turkey
100. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser gand pas classique, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
101. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ EserLilac fairy, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 1.27dak, Mersin, Turkey
102. Esmeralda variation, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.52sn, Mersin, Turkey
103. DOÇ. MÜRİDE AKSAN MASTERCLASS, , , , 2016-12-07-2016-12-09, , MERSİN, Turkey
104. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR ŞENLİKLERİ AÇILIŞI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ/STADYUM, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, 2019-04-24-2019-04-24, 20 DAK, MERSİN, Turkey
105. MEZUNİYET TÖRENİ , SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, NEVİT KODALLI KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2019-06-17-2019-06-17, 20DAK, MERSİN, Turkey
106. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI, 2012-05-22-2012-05-22, 1.30SAAT, MERSİN, Turkey
107. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜDEVLET KONSERVATUVARI, 2013-12-23-2013-12-28, 1SAAT, MERSİN, Turkey
108. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEVLET KONSERVATUVARI, 2014-05-10-2014-05-10, 1SAAT, MERSİN, Turkey
109. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MEÜ DEV.KONS., 2015-05-21-2015-05-21, 1SAAT, MERSİN, Turkey
110. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ UĞUR ORAL KÜLTÜR MERKEZİ, MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ BALE ASD ETKİNLİĞİ, 2019-05-29-2019-05-29, 1 SAAT, MERSİN, Turkey
111. Don Kişot 1.perde Kitri, Eğitmenlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi/Mersin Kültürmerkezi, Yaren Sağdıç, 2017-05-14-2017-05-14, 56sn, MERSİN, Turkey
112. TRT OKUL SANATÇIYIM BEN PROGRAMI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MEÜ DEVLET KONS. TRT, TRT OKUL SANATÇIYIM BEN PROGRAMI, 2015-04-24-2015-04-28, 4 GÜN, MERSİN, Turkey
113. Don Kişot Kitri 3.perde, Eğitmenlik, Mersin Devlet opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Cansın Kaleci, 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.24sn., MERSİN, Turkey
114. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ La Corsaire Pas de trois 3rd variation, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Yaren Sağdıç, 2018-05-25-2018-05-25, 1.09dak, Mersin, Turkey
115. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser Gran pas clssique, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Sıla Kurtoğlu, 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
116. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ EserLilac fairy, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Yaren Sağdıç, 2018-05-20-2018-05-20, 1.27dak, Mersin, Turkey
117. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser Donquixote 2nd act dulcinea, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Sena Önel, 2018-05-20-2018-05-20, 1.58dak, Mersin, Turkey
118. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİİ Eser Giselle, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Cansın Kaleci, 2018-05-20-2018-05-20, 1.52dak, Mersin, Turkey
119. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Eser gand pas classique, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Cansın Kaleci, 2018-05-20-2018-05-20, 1.56dak, Mersin, Turkey
120. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ Don Quixote karakter, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Lara Doğan, 2018-05-20-2018-05-20, 2.25dak, Mersin, Turkey
121. MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI BALE ASD EĞİTİM ETKİNLİĞİ, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, 2018-05-20-2018-05-20, 1.30, Mersin, Turkey
122. Esmeralda variation, Eğitmenlik, Mersin Devlet opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Sıla Kurtoğlu, 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.52sn, MERSİN, Turkey
123. Uyuyan Güzel Aurora 3.perde., Eğitmenlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi/Mersin Kültür Merkezi, Sena Önel, 2017-05-14-2017-05-14, 2dak., MERSİN, Turkey
124. SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ AÇILIŞI, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MEZİTLİ BELEDİYESİ AÇIKHAVA TİYATROSU, MEZİTLİ BELEDİYESİ /MEÜ, 2019-06-20-2019-06-20, 20DAK, MERSİN, Turkey
125. Dansın Büyüsü, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2006-01-14-2006-01-14, 16,02, MERSİN, Turkey
126. giselle, , , , 2018-05-20-2018-05-20, 2DAK26SN, , Turkey
127. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, , , , 2013-07-29-2013-07-09, 11 GÜN, , Turkey
128. GÜMÜŞLÜK DANS KAMPI, , , , 2013-07-29-2013-07-09, 11 GÜN, , Turkey
129. FINDIKKIRAN KIZ SOLO, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 3DAK., , Turkey
130. FINDIKKIRAN PAS DE DEUX, , , , 2016-04-02-2016-04-02, 5DAK.56 SAN., , Turkey
131. OYTUN TURFANDA GECESİ, , , , 2002-12-25-2002-12-25, , ,
132. KUĞU GÖLÜ PAS DE TROİS, , , , 2007-11-01-2007-11-01, , ,
133. KUĞU GÖLÜ 4 KUĞU, , , , 2007-10-20-2007-10-20, 1 DAK 36 SN, ,
134. Don Kişot Kitri 3.perde, , , , 2017-05-14-2017-05-14, 1dak.24sn., mersin, Turkey
135. TORK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 21.SPOR VE KÜLTÜR ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA MODERN DANS GÖSTERİSİEmbassy of The United States of Amerika desteği ile Bale ASD öğrencilerine yönelik workshop sonucu tork, , , , 2015-04-28-2015-04-28, 3 dak., Mersin, Turkey
136. BACH ORYANTAL, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ, 2007-03-23-2007-03-23, 4 dak, mersin, Turkey
International 0
1. Almaty Choreograpic Collage, 2018-04-10, ALMATY, Kazakhstan. 0
2. VI.INTERNATIONAL BALLET SCHOOLS COMPETITION ORLEU CLASSICAL DANCE NOMINATION , 2018-06-10, Almaty, Turkey. 0
National 25
1. Best Oral Presentation Award Mersin University, 2015-05-14, Mersin, Turkey. 25
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall ŞAN 229 Dance I State Conservatory Singing 1-1-2
Fall ŞAN 327 Motion and Development I State Conservatory Singing 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ŞAN 328 Motion and Development State Conservatory Singing 1-1-2
Spring ŞAN 230 Dance II State Conservatory Singing 1-1-2
Fall ŞAN 229 Dance I State Conservatory Singing 1-1-2
Fall ŞAN 327 Motion and Development I State Conservatory Singing 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ŞAN 328 Motion and Development State Conservatory Singing 1-1-2
Fall ŞAN 429 State Conservatory Singing 1-1-2
Fall ŞAN 327 Motion and Development I State Conservatory Singing 1-1-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ŞAN 430 State Conservatory Singing 0-2-1
Spring ŞAN 328 State Conservatory Singing 0-2-1
Fall ŞAN 327 State Conservatory Singing 0-2-1
Fall ŞAN 429 State Conservatory Singing 0-2-1
Year KOE444 Fencing State Conservatory Singing 2-0-2
Year KOD300 Dance State Conservatory Singing 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring OPR 328 State Conservatory Singing 2-0-2
Fall OPR 327 State Conservatory Singing 2-0-2
Year KOD300 Dance State Conservatory Singing 2-0-2
Year KOE444 Fencing State Conservatory Singing 2-0-2