Slide background
Mersin Üniversitesi

  Lecturer Servet Karaca
users.ozgecmis
:
Department
:
.
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Bölgesel Izleme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
7753 .
Created
:
2015-05-28 09:55:56 .
Last Modification
:
2019-07-03 14:14:14 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :
840

Degree Department/Program Institute Year
2009
2013
International - Covered by Other International Indexes 200
2017
1. Karaca, S.; Beyhan, D. The Impact Of Multi-Sport Events On The Developmental Dynamics Of Cities: The Case Of Erzurum, Trabzon and Mersin In Turkey. KARE PUBLISHING, 2017, 2017;27(1), 38-56. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.14744/planlama.2016.43534

National - Other 100
2011
1. Karaca, S.; Kiper, N. THE QUEST FOR PUBLİC İNTEREST İN THE URBAN SPACE AND CULTURAL PLANNİNG. TOPLUM VE DEMOKRASI DERGISI, 2011, 11(5), 75-96. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/89

Publications_001.pdf

International - Abstract - Oral 130

2. Kurt, A.; Yoloğlu, A.; Sarıkaya Levent, Y.; Levent, T.; Burat, S.; KARACA, S.; Gökalp, S., Evaluation Of Relatıons Between Housing Conditions and Health: The Case Of Mezitli, Districts . International Congress Of Health and Envıronment , 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Turkey, 2017. 30
http://uscek.org/eng/

1. KARACA, S.; BEYHAN, B., THE IMPACT OF MULTI SPORT EVENTS ON THE DEVELOPMENTAL DYNAMICS OF CITIES THE CASE OF ERZURUM TRABZON AND MERSIN IN TURKEY.. 55th European Regional Science Association Congress, 2015-08-25, 2015-08-28, Lizbon, Portugal, 2015. 100
http://ersa.org/events/55th-ersa-congress/

National - Full text - Oral 300

3. KARACA, S., Kamusal Kültürün Üretim Mekanı Olarak Kent Dogurgan Mekan.. Kentsel ve Bölgesel Arastırmalar 5. Sempozyumu,, 2014-10-16, 2014-10-17, Ankara, Turkey, 2014. 100
https://kbam.metu.edu.tr/sempozyumlar/5-kbam-sempozyumu/

2. KARACA, S., Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 4. Sempozyumu, 2013-11-28, 2013-11-30, Mersin, Turkey, 2013. 100
https://kbam.metu.edu.tr/sempozyumlar/4-kbam-sempozyumu/

1. KARACA, S.; KİPER, N., Kültür Planı ile ÇokKültürlü Kentsel Mekân Arayışı: 1990 Sonrası Avrupa, Amerika ve Avustralya Kentlerinden Örnekler. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu , 2011-12-08, 2011-12-09, Ankara, Turkey, 2011. 100
https://kbam.metu.edu.tr/kbam-yayinlari/

National - Abstract - Oral 110

3. Yoloğlu, A.; Levent, T.; Sarıkaya Levent, Y.; Burat, S.; Kurt, A.; Gökalp, S.; Karaca, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayrımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği . 41. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Turkey, 2017. 10

2. ZORLU, F.; KARACA, S., Sanat Bir Kent için Ne ifade Eder" 2000 Yılı Sonrasında Bazı Kentlerin Sanatla İlişkisi. Sanart 2. Estetik Kongresi, 2013-10-24, 2013-10-26, Mersin, Turkey, 2013. 50

1. KARACA, S.; KİPER, N., Kültürel Planlama Yaklaşımı ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman Üniversitesi,, 2012-04-18, 2012-04-20, Batman, Turkey, 2012. 50

1. “Regional Science Association” (RSA) , Member No: 1, Turkey, 2016-05-13-Continue.
2. , Member No: 4685, Turkey, 2009-12-17-Continue.