Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Nagehan Elemana
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Social Sciences/History Graduate Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
14717 .
Created
:
2015-06-01 07:34:13 .
Last Modification
:
2019-06-20 14:16:15 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2010
2013
Master Thesis

1. Chiefs of Turkish Court of Accounts from Tanzimat to Republic (1862-1961), Supervisor: Dr. Necmi UYANIK UYANIK, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Modern History Department, Mersin, Turkey, 2013.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp">https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

International - Covered by Other International Indexes 600
2019
3. Elemana, N. A North African Sheikh at the Focus of the Western Press: Sheikh Ahmad Sharif Senussi. ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI TARIH DERGISI, 2019, 2, 6-25. 200 + 0
https://dergipark.org.tr/esogutd/issue/46078/539400

2018
2. Elemana, N. SHEIKH AHMED SENUSSI'S, RELIGIOUS LEADER OF THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE, RESIDENCE IN TARSUS AND MERSIN AND DEPARTURE FROM TURKEY. JOURNAL OF UNIVERSAL HISTORY STUDIES, 2018, 1/1, 22-43. 200 + 0
2015
1. Elemana, N. POLITICAL RESOLUTION QUEST IN THE WORLD OF THOUGHT OF INDIAN MUSLIMS. TARIHIN PESINDE ULUSLARARASI TARIH VE SOSYAL ARASTIRMALAR DERGISI, 2015, 7/14, 407-436. 200 + 0
http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi14/M14_16.pdf

Publications_001.pdf

International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 200
2018
1. Elemana, N. SHEIKH AHMED SENUSSI IN TURKISH PRESS (1918-1924). TURKISH STUDIES -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC-, 2018, 13/24, 97-118. 200 + 0
10.7827/TurkishStudies.14524

National - Research Book (Excluded Thesis) 750
1. Yılmaz, N.; Elemana, H. Kuruluşundan Cumhuriyet'e Sayıştay Tarihi 1862-1923, ISBN: 978-975-7590-12-5, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Number of print: 2, Total Printing Number: 2000, 110 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2012. 250
2. Elemana, N. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Divan-ı Muhasebat Reisleri (1862-1961), ISBN: 978-3-639-67140-7, Türkiye Alim Kitapları, Number of print: 5, Total Printing Number: 5, 112 Page, Turkish, Saarbrücken, Germany, 2014. 500
International - Full text - Oral 600

3. ELEMANA, N., Senusiyye Tarikatı’nın İslam Birliği Görüşü ve II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam Siyaseti. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Turkey, 2018. 200
http://akdenizsempozyumu.mersin.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/C%C4%B0LT-2-AKDEN%C4%B0Z-SEMMPOZYUMU-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-TAM-MET%C4%B0NLER%C4%B0-K%C4%B0TABI-G%C3%9CNCEL.pdf

2. ELEMANA, N., Şeyh Senusi’nin Milli Mücadele Dönemi’nde Anadolu’daki Güzergâhı ve Kronolojisi. 3rd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, 2018-06-27, 2018-06-29, Antalya, Turkey, 2018. 200
Scientific_Meetings_003.pdf

1. ELEMANA, N., Ortadoğu’da Kentleşme Süreçleri: Kırsal ve Kentsel Alanlar ve Niteliklerinde Görülen Değişiklikler. Uluslararası II. Ortadoğu Sempozyumu, 2016-05-04, 2016-05-07, Kırıkkale, Turkey, 2016. 200
http://ods2016.org/

International - Abstract - Oral 200

2. ELEMANA, N., Milli Mücadele’nin Dini Önderlerinden Şeyh Ahmed Senusi’nin Mersin ve Tarsus’ta İkametleri ve Türkiye’den Ayrılışı. I. Uluslararası Mersin Sempozyumu, 2018-11-01, 2018-11-03, MERSİN, Turkey, 2018. 100

1. ELEMANA, N., Türkiye Cumhuriyeti’nde Savunma Sanayiinin Gelişimi İle ilgili Sorunlar. Uluslararası Katılımlı 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, 2015-04-09, 2015-04-10, Kırıkkale, Turkey, 2015. 100
http://www.savunmasanayisempozyumu.com/

National - Researcher 50

1. ACTIVITIES OF THE SHEIKH SENUSI IN ANATOLIA BY THE NATIONAL STRUGGLE, BAP, Project Number: 2016-2-TP3-1917, 5000 TL, Researcher, 2019,Completed. 50

International Journal [Year, Count] 4
1. JOURNAL OF UNIVERSAL HISTORY STUDIES , [ 2019 : 1 ] . 4