Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Muhammed Erkam Doğru
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Social Sciences/Economics Graduate Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
5359 .
Created
:
2015-11-18 11:19:21 .
Last Modification
:
2018-12-21 12:34:21 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :
383

Degree Department/Program Institute Year
2005
2012
MASTER DEGREE ECONOMICS MERSIN UNIVERSITY 2016
DOCTORA ECONOMICS MERSIN UNIVERCITY 2020
Master Thesis

1. Inflation dynamics of the Turkish economy: A theoretical and empirical review, Supervisor: Dr. Selim Çakmaklı, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Economics Department, Mersin, Turkey, 2016.

Theses_001.pdf

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2013-12-20 - 2018-01-03
International - Chapter(s) in Book 83
1. Doğru, M.; Coşkun, N.; Değirmen, S. Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, ISBN: 978-1-9997035-5-4, Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 364 Page, Turkish, Kocaeli, Turkey, 2017. 83
http://library.ecoei.org/book/dunden-bugune-ekonomi-yazilari/
International - Abstract - Oral 300

3. Doğru, M., Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksinden Elde Edilen Enflasyon Hesaplamaları Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Turkey, 2017. 100
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9HcjpvWu3lFdnk0N1pDOGE5cGM

2. Doğru, m., Türkiye’de Enflasyon Dinamikleri: Amprik Bir İnceleme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 2017-11-09, 2017-11-11, Ankara, Turkey, 2017. 100
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9HcjpvWu3lFdnk0N1pDOGE5cGM

1. Doğru, M.; Değirmen, S., McKinnon ve Shaw Tamamlayıcılık Hipotezinin Türkiye için Sınanması. Avrupa Ekonomik Konular Kongresi: Kayıtlı Olmayan "Genç" İstihdamı: Etkiler, Politikalar, Çözüm Yolları ve Yerel Uygulamalar, 2017-03-30, 2017-04-01, Kocaeli, Turkey, 2017. 100
http://ecoei.org/wp-content/uploads/2017/04/Abstract-Book.pdf