Slide background
Mersin Üniversitesi

  Assoc.Professor Tolga Levent
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Architecture .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
7737 .
Created
:
2016-01-12 09:47:36 .
Last Modification
:
2021-01-15 15:21:27 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
BACHELOR CITY AND REGIONAL PLANNING MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 1996
MSC URBAN DESIGN MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 1999
PHD CITY AND REGIONAL PLANNING MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY 2007
Doctorate Thesis

1. Spatial Organization of Service Activities in Ankara, Supervisor: Dr. Baykan Günay, Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Urban And Regional Planning Department, Ankara, Turkey, 2007.

Master Thesis

1. Pedestrian Zones As Communication Environment Case Study: Yüksel Pedestrian Zone - Ankara, Supervisor: Dr. Baykan Günay, Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Urban And Regional Planning Department, Ankara, Turkey, 1999.

International - Covered by Other International Indexes 200
2016
1. Levent, T. RIS-MERSIN PPROJECT: THE FIRST REGIONAL INNOVATION STRATEGY IN TURKEY AND ITS SPATIAL DIMENSIONS. FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA, 2016, 24, 5-16. 200 + 0
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18756/1-005_016-Levent.pdf?sequence=1&isAllowed=y

International - Other 100
2019
1. LEVENT, T. . EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY, 2019, 26, 115-134. 100 + 0
https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.2.06

International - publications.sections.42 200
2018
2. LEVENT, T. . ATHENS JOURNAL OF MEDITERRENEAN STUDIES, 2018, 4, 321-336. 100 + 0
https://doi.org/10.30958/ajms.4-4-4

2016
1. LEVENT, T. . FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA, 2016, 24, 5-16. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.18778/1508-1117.24.01

International - publications.sections.66 100
2015
1. LEVENT, T. . EUROPEAN LAWYER JOURNAL, 2015, 15, 45-60. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 400
2010
2. Levent, T.; Sarıkaya Levent, Y. The Role of Nation-State in Regional Development: An Evaluation through Public Investments between years 1999-2009. MEGARON, 2010, 5, 103-115. 200 + 0
http://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-93023

1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y. . MEGARON, 2010, 5, 103-115. 200 + 0
National - Other 300
2018
3. LEVENT, T. . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2018, 12, 35-50. 100 + 0
2011
2. Levent, T.; Sarıkaya Levent, Y. Globalization, Changes in Spatial Planning Approaches and Public Interest. TOPLUM VE DEMOKRASI, 2011, 5, 53-74. 100 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/article/view/88

2009
1. Levent, T. The Spatiality of an Service Activity: An Empirical Evaluation about Spatial Development of Business Services related to Logistics Sector in Mersin. PLANLAMA, 2009, 3-4, 63-81. 100 + 0
National - publications.sections.42 100
2011
1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y. . TOPLUM VE DEMOKRASI, 2011, 5, 53-74. 100 + 0
National - publications.sections.60 50
2020
1. YOLOĞLU, A.; KURT, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; BURAT, S.; KARACA, S.; GÖKALP, S. . PLANLAMA DERGISI, 2020, 30, 66-88. 50 + 0
10.14744/planlama.2019.29484

National - publications.sections.66 100
2009
2. LEVENT, T. . PLANLAMA, 2009, 2009, 63-81. 100 + 0
2002
1. TANKUT, G.; ÇALIŞKAN, O.; LEVENT, T.; ZORLU, F. . BILIM VE TEKNIK, 2002, , 1-15. 0 + 0
International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. LEVENT, T. Turkey and Turkish Studies, ISBN: 978-960-598-243-0, Athens Institute for Education and Research, Number of print: 1, Total Printing Number: , 16 Page, English, Atina, Greece, 2019. 0
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. LEVENT, T. Kent Planlama Kavramlar, Konular, Güncel Tartışmalar, ISBN: 978-975-533-874-3, İmge Kitabevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 665 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 0
International - Full text - Oral 800

5. LEVENT, T., Türkiye'de Kentsel Planlamanın Yasal ve Yönetsel Yapısındaki Değişmelere bağlı olarak Kentsel Parçalanma. 14th Annual Conference of the International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR), 2020-02-17, 2020-02-21, Ústí nad Labem, Czech Republic, 2020. 200
http://plpr2020.ujep.cz/

4. LEVENT, T., Kentsel Yenileme mi Kenetsel Yozlaşma mı? Türkey'deki Metropollerindeki Kentsel Değişmenin Anlatılmamış Hikayesi. International Conference on Urban Studies and Planning, 2018-06-04, 2018-06-07, Atina, Greece, 2018. 200
https://www.atiner.gr/planning

3. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., Türkiye’nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS Mersin Projesi. I. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, İnönü Üniversitesi, 2011-09-22, 2011-09-23, Malatya, Turkey, . 200

2. Levent, T., Türkiye’nin ilk Bölgesel Yenilik Stratejisi: RIS-Mersin Projesi. 1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 2011-09-22, 2011-09-23, Malatya, Turkey, 2011. 200

1. Ünlü, T., Mersin'de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planı'nın Etkileri. Tarih içinde Mersin: Kolokyum II , 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Turkey, 2005. 0

International - Abstract - Oral 950

10. LEVENT, T., Urban Fragmentation through the Changes in Legal and Institutional Frameworks of Urban Planning in Turkish Case. 14th International Conference on Planning, Law, and Property Rights, 2020-02-17, 2020-02-21, Usti Nad Labem, Czech Republic, . 100

9. LEVENT, T., Urban Regeneration or Urban Degeneration? A Concealed Story of Urban Change in Turkish Metropolitan Cities. 8th Annual International Conference on Urban Studies and Planning, Athens Institute for Education and Research, 2018-06-04, 2018-06-07, Atina, Greece, . 100

8. LEVENT, T., An Ongoing Massive Wave of Immigration to Turkey: Actual and Potential Impacts of Syrians on Turkish Cities and Urban Planning. 12th International Conference on Planning, Law, and Property Rights, 2018-02-19, 2018-02-23, Novi Sad, Serbia, . 100

7. KURT, A.; YOLOĞLU, A.; SARIKAYA LEVENT, Y.; LEVENT, T.; BURAT, S.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Evaluation of Relations between Housing Conditions and Health: The Case of Mezitli District. Congress of Health and Environment, 2017-10-23, 2017-10-25, Adana, Turkey, . 50

6. LEVENT, T., Recent Restrictions on Private Property and Their Implications in Cities and Urban Planning. 10th International Conference on Planning, Law, and Property Rights, 2016-02-17, 2016-02-19, Bern, Switzerland, . 100

5. LEVENT, T., Özel Mülkiyet Haklarındaki Yeni Kısıtlar ve Bu Kısıtların Kentler ve Kent Planlama üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği. Planlama, Hukuk ve Mülkiyet Hakları 10. Konferansı, 2016-02-15, 2016-02-19, Bern, Switzerland, 2016. 100
http://www.geography.unibe.ch/research/urban_amp_regional_planning/plpr_2016_conference/index_eng.html

4. Levent, T., RİS-Mersin Projesi: Türkiye'nin İlk Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Mekansal Boyutları. Yerel Gelişme Örüntüleri ve Yerel Mekansal Siyasalar Konferansı , 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Poland, 2015. 100
http://rllpp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=home-enhttp://

3. LEVENT, T., RIS Mersin Project: The First Regional Innovation Strategy in Turkey and Its Spatial Dimensions. Patterns of Local Development – Local Spatial Policy, 2015-04-16, 2015-04-18, Lodz, Poland, . 100

2. LEVENT, T., Urban Regeneration in Turkish Context: An Evaluation through the Regulations and Legal Frameworks. 9th International Conference on Planning, Law and Property Rights, 2015-02-25, 2015-02-27, Volos, Greece, . 100

1. Levent, T., Türkiye Bağlamında Kentsel Dönüşüm: Düzenlemeler ve Yasal çerçeveler Üzerinden Bir Değerlendirme . Planlama, Hukuk ve Mülkiyet Hakları Konferansı, 2015-02-25, 2015-02-27, Volos, Greece, 2015. 100
http://plpr2015.prd.uth.gr/portal/images/uploads/PLPR_2015_Book_of_Abstracts.pdfhttp://

National - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Davetli 0

1. LEVENT, T., Ankara Merkezi İş Alanının Yüzyıllık Dönüşümü: Sorunlar - Olanaklar. Ankara Kentinin Sorunları ve Geleceği Paneli, Çankaya Üniversitesi, 2014-04-30, 2014-04-30, Ankara, Turkey, . 0

National - Full text - Oral 2570

26. LEVENT, T., Kenti ve Kentsel Planlamayı Kitlesel Dış Göç Üzerinden Düşünmek: Mersin Örneği Üzerinden Açılımlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu ”Göç, Mekan, Siyaset”, 2018-11-07, 2018-11-09, Ankara, Turkey, . 100

25. AYDIN, G.; LEVENT, T., İz Öğesi Üzerinden Kentsel İmge Çözümlemesi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Örneği, Mersin. II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2018-10-31, 2018-11-02, İstanbul, Turkey, . 100

24. LEVENT, T., Kent ve Kır Arasında Bir Arayüz Olarak Kırsal-Kentsel Çeper. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu ”Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge”, Selçuk Üniversitesi, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Turkey, . 100

23. YOLOĞLU, A.; LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y.; BURAT, S.; KURT, A.; KARACA, S.; GÖKALP, S., Bütünşehir Yasası Sonrası Kır – Kent Ayırımının Yeniden Tanımlanması: Mezitli Örneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu ”Planlamada Kırsal Alanlar ve Bölge”, Selçuk Üniversitesi, 2017-11-07, 2017-11-09, Konya, Turkey, . 70

22. LEVENT, T., Planlama Eğitiminin Geleceği: Bağlam, Kent ve Planlama Alanlarındaki Değişmelere Bağlı Bir Değerlendirme. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 8. Dünya Şehircilik Kongresi ”Şehircilik ve Eğitimi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2016-11-06, 2016-11-09, Ankara, Turkey, . 100

21. Levent, T., Adana'daki Kentsel Dönüşüm Sürecinde Örgütlü Bir Paydaş Grubu: Sinanpaşa Mahallesi Sakinleri Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu "Müdahale, Mücadele ve Planlama", 2015-11-05, 2015-11-08, Trabzon, Turkey, 2015. 100

20. LEVENT, T., Adana’daki Kentsel Dönüşüm Sürecinde Örgütlü Bir Paydaş Grubu: Sinanpaşa Mahallesi Sakinleri Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu ”Müdahale, Mücadele ve Planlama”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2015-11-05, 2015-11-08, Trabzon, Turkey, . 100

19. Levent, T., Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme: Adana Örneği. Adana Kent Sorunları Sempozyumu III, 2015-05-22, 2015-05-23, Adana, Turkey, 2015. 100

18. LEVENT, T., Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme: Adana Örneği. Adana Kent Sorunları Sempozyumu III, 2015-05-22, 2015-05-23, Adana, Turkey, . 100

17. Levent, T., Mekan Kavramsallaştırmalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Mekansal Çözümleme ve Temsil. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi "Coğrafya: Yeni Yüzyılda Fırsatlar ve Tehditler", 2013-06-19, 2013-06-21, İstanbul, Turkey, 2013. 100

16. LEVENT, T., Mekan Kavramsallaştırmalarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme: Mekansal Çözümleme ve Temsil. Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Fatih Üniversitesi, 2013-06-19, 2013-06-21, istanbul, Turkey, . 100

15. LEVENT, T., Kentsel Dönüşümün Son 30 Yılı: Değişen Niteliklere Bağlı Olarak Bir Alt Dönemleme Çalışması. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu ”Mekânsal Değişim ve Dönüşüm”, Gazi Üniversitesi, 2012-11-07, 2012-11-09, Ankara, Turkey, . 100

14. Levent, T., RIS-Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi: Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. TÜCAUM VII. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2012-10-19, 2012-10-19, Ankara, Turkey, 2012. 100

13. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., RIS Mersin Projesi ve Mersin Bölgesel Yenilik Stratejisi Yenilik Üzerine Yerel Bir Değerlendirme. TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 2012-10-18, 2012-10-19, Ankara, Turkey, . 100

12. LEVENT, T., Betimleyici Mekansal Çözümlemeler Üzerine Bir Değerlendirme: Mütekabiliyet Analizi. I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Turkey, . 100

11. Levent, T., Betimleyici Mekansal Çözümlemeler üzerine Bir Değerlendirme: Mütekabiliyet Analizi. I. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu, 2010-11-24, 2010-11-26, İstanbul, Turkey, 2010. 100

10. LEVENT, T., Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Örgütlenmesi: Ankara Örneği. TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 2010-11-03, 2010-11-05, Ankara, Turkey, . 100

9. Levent, T., Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Örgütlenmesi: Ankara Örneği. TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2010-11-03, 2010-11-05, Ankara, Turkey, 2011. 100

8. LEVENT, T., Esnek Planlama Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Bu Yaklaşımların Türkiye Bağlamında Yanılsamaları. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu ”Kentleri Korumak/Savunmak”, Akdeniz Üniversitesi, 2009-11-06, 2009-11-08, Antalya, Turkey, . 100

7. Levent, T., Esnek Planlama Yaklaşımları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme: Bu Yaklaşımların Türkiye Bağlamında Yanılsamaları. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu "Kentleri Korumak/Savunmak", 2009-11-06, 2009-11-08, Antalya, Turkey, 0. 100

6. Levent, T., Kent Araştırma Merkezleri üzerine Kavramsal Açılımlar. Kent Araştırma Merkezleri Sempozyumu: Mersin Deneyimi ve Antalya-Mersin İşbirliği, 2008-12-05, 2008-12-05, Antalya, Turkey, 0. 100

5. Levent, T., 1980'lerden 2000'lere Mersin Ekononomik Yapısındaki Değişmeler. Mersin Sempozyumu, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, 2008. 100

4. LEVENT, T., 1980’lerden 2000’lere Mersin Ekonomik Yapısındaki Değişmeler. Mersin Sempozyumu 2008, Mersin Üniversitesi, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, . 100

3. LEVENT, T., Kent Planlamadan Kentsel Projeciliğe: Değişimin Kamusal Alanda Yarattığı Erozyonlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu "Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler", 2008-11-06, 2008-11-08, İstanbul, Turkey, 2008. 100

2. LEVENT, T., Kent Planlamadan Kentsel Projeciliğe: Değişimin Kamusal Alanda Yarattığı Erozyonlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu ”Kentsel Yeniden Yapılanma: Kazananlar, Kaybedenler”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2008-11-06, 2008-11-08, İstanbul, Turkey, . 100

1. ÜNLÜ, T.; LEVENT, T., Mersin’de Kentsel Mekanın Biçimlenmesinde Jansen Planının Etkileri. Tarih İçinde Mersin: Kolokyum II, Mersin Üniversitesi, 2005-09-22, 2005-09-24, Mersin, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 150

3. LEVENT, T., Kenti ve Kent Planlamayı Kitlesel Dış Göç Üzerinden Düşünmek: Mersin Örneği Üzerinden Açılımlar. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu ”Göç, Mekan, Siyaset”, 2018-11-07, 2017-11-09, İzmir, Turkey, . 50

2. Levent, T., Bölgesel Gelişmede Ulus-Devletin Rolü: 1999-2009 Yılları Arası Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 2010-03-11, 2010-03-12, İstanbul, Turkey, 2010. 50
http://www.bolgepl.yildiz.edu.tr/images/13BB_OZETLER_KITABI.pdf

1. LEVENT, T.; SARIKAYA LEVENT, Y., Bölgesel Gelişmede Ulus Devletin Rolü: 1999 2009 Yılları Arasında Kamu Yatırımları Üzerinden Bir Değerlendirme. 13. Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010-03-11, 2010-03-12, İstanbul, Turkey, . 50

Supervised Master Theses 400

2. Gizem Aydın, An Assessment on Paths as an Urban Element: Gazi Mustafa Kemal Boulevard Case, Mersin , Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

1. Barbaros Bektaş, The Use of Common Spaces in Gated Commmunities: Mersin Case, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin University, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 5
1. METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE , [ 2016 : 1 ] . 5
National Journal [Year, Count] 0
1. TUBITAK 2209 UNIVERSITE OGRENCILERI YURT ICI/YURT DISI ARASTIRMA PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMI , [ 2014 : 6 ] . 0
2. TUBITAK 2214-A YURT DISI ARASTIRMA BURS PROGRAMI (DOKTORA OGRENCILERI ICIN) , [ 2013 : 1 ] . 0
3. TUBITAK 3501 ULUSAL GENC ARASTIRMACI KARIYER GELISTIRME PROGRAMI , [ 2013 : 3 ] . 0
4. TUBITAK PROJE ONERISI , [ 2013 : 2 ] . 0
5. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2016 : 2 ] . 0
6. TOPLUM VE DEMOKRASI , [ 2011 : 2 ] . 0
National
1. Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, , , , 2016-10-07-2016-10-09, , Adana, Turkey
National 25
1. , 2011-05-13, Samsun, Turkey. 25
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall CRP301 Planning Studio V Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP455 Theories of Spatial Organization Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP302 Planning Studio Vi Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Spring CRP334 Problems and Proposals In Urban Design Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring ŞBP 508 508 Theoretical and Practical Discussion... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Fall CRP455 Theories of Spatial Organization Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP301 Planning Studio V Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP333 Visual Communication In Urban Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP302 Planning Studio Vi Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Spring CRP334 Problems and Proposals In Urban Design Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 592 Planning Studio II Institute of Science Department City and Regional P... 2-4-3
Fall CRP301 Planning Studio V Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP455 Theories of Spatial Organization Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall ŞBP 591 Planning Studio I Institute of Science Department City and Regional P... 2-4-3
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP334 Problems and Proposals In Urban Design Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Spring CRP402 Planning Studio Viii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Spring ŞBP 508 508 Theoretical and Practical Discussion... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP401 Planning Studio Vii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-8-6
Fall CRP455 Theories of Spatial Organization Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP333 Visual Communication In Urban Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall MKK 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP334 Problems and Proposals In Urban Design Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Spring CRP 402 Planning Studio Viii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring ŞBP 508 508 Theoretical and Practical Discussion... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring MKK 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall CRP333 Visual Communication In Urban Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Fall CRP 401 Planning Studio Vii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Fall CRP455 Theories of Spatial Organization Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Fall ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Fall SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Fall ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP 402 Planning Studio Viii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Spring CRP334 Visual Communication In Urban Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 2-1-3
Spring SEM DR Seminar I Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring ŞBP 801 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring ŞBP 802 Special Topics In Urban and Regional Pla... Institute of Science Department City and Regional P... 4-0-0
Spring MKK 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Media, Culture a... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Science Institute of Science 0-0-0
Spring ŞBP 508 508 Theoretical and Practical Discussion... Institute of Science Department City and Regional P... 3-0-3
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP 401 Planning Studio Vii Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 4-8-6
Fall CRP455 Theories of Spatial Organization Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP102 Planning Studio II Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 6-6-8
Fall CRP101 Planning Studio I Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 6-6-8
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP102 Planning Studio II Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 6-8-8
Fall CRP101 Planning Studio I Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 6-8-8
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP102 Planning Studio II Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 6-8-8
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall CRP101 Planning Studio I Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 6-8-8
Fall ŞBP-503 Planning Theory Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall CRP111 Introduction To City Planning Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall ŞBP-551 Urban Conservation Theories and Practice... Gradute School of Natural and ... Urban and Regional Planning 3-0-3