Slide background
Mersin Üniversitesi

  Hayriye Oya Saf
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Architecture .
BIRTH DATE
:
25 September 1979 .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
7719 .
Fax
:
+90-324-3610109 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-06-18 14:02:02 .
Last Modification
:
2020-01-24 14:53:40 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LISANS ARCHITECTURE DOKUZ EYLUL UNIVERSITY 2000
MASTER OF SCIENCE ARCHITECTURE IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2004
PHD ARCHITECTURE IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2011
Doctorate Thesis

1. A Method for the Analysis of Lot-House Relations in Ottoman Housing Pattern, Supervisor: Dr. Prof. Dr. Başak İpekoğlu, Izmir Institute of Technology, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Architecture Department, İzmir, Turkey, 2011.

Master Thesis

1. A Typological Analysis of Parcel-House Relationship in Ottoman Western Anatolian Cities: The Case of Kula, Supervisor: Dr. Yrd. Doç. Dr. Emre M. Ergül, Izmir Institute of Technology, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Architecture Department, İzmir, Turkey, 2004.

Title Institute Year
RESEARCH ASISTANT IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2005-11-01 - 2011-09-16
PART-TIME INSTRUCTOR MERSIN UNIVERSITY 2012-02-06 - 2012-05-16
ASSIST. PROF. DR. MERSIN UNIVERSITY 2012-09-17 - 2018-06-03
ASSIST. PROF. DR. MERSIN UNIVERSITY 2018-03-06 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
PROGRAM KOORDINATORU MIMARLIK KENT VE TASARIM KOORDINATORU MERSIN UNIVERSITY 2015-04-21 - Continue
AKADEMIK TESVIK ON INCELEME HEYETI UYESI MIMARLIK FAKULTESI MERSIN UNIVERSITY 2016-01-21 - 2019-01-21
MIMARLIK BOLUM BASKANI BOLUM BASKANI MERSIN UNIVERSITY 2014-09-17 - 2017-09-17
FAKULTE KURULU UYESI FAKULTE KURULU UYESI MERSIN UNIVERSITY 2014-09-17 - 2017-09-17
International - publications.sections.42 100
2019
1. SAF, H.; ERGÜL, E. The Representation of Ottoman Social Structure on the Urban Layout . SKETCH , 2019, 01, 15-34. 100 + 0
http://sketchjournal.org/tr/journal.aspx?list=inpress

Publications_002.pdf

International - publications.sections.61 100
1. SAF, H. Sürdürülebilir Tasarımdan Terk Edilmişliğe: Foça Club Méditerranée. MIMARLIK, 2019, 406, 67-73. 100 + 0
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=420&RecID=4672

Publications_001.pdf

National - Covered by ULAKBIM 200
2011
1. Saf, H.; Ergül, M. A Methodology for the Development of the Urban Conservation Areas within the Context of Public Interest. TOPLUM VE DEMOKRASI, 2011, 11, 133-154. 200 + 0
http://www.toplumvedemokrasi.org.tr/index.php/tdd/issue/view/10/showToc

National - Chapter(s) in Book 333
1. SAF, H.; TÜRKOĞLU, H.; BALOĞLU, G. Foça’da Nasıl Bir Turizm İstiyoruz? Foca'da Sürdürülebilir Turizmi Tasarlamak, ISBN: 978-605-67819-0-2, Detay Yayıncılık (Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı Yayınları), Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 222 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2017. 83
http://www.detayyayin.com.tr
2. Ergül, E.; Saf, O. İzmir’in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık, ISBN: 978-9944-89-678-0, İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 3200, 8 Page, Turkish, İzmir, Turkey, 2009. 125
http://www.izmimod.org.tr/v2/yayinlar/43-Izmirin-Artalanindaki-Kentlerde-Mimarlik
3. Ergül, Y.; Saf, O. İzmir’in Artalanındaki Kentlerde Mimarlık, ISBN: 978-9944-89-678-0, İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınevi, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 10 Page, Turkish, İzmir, Turkey, 2009. 125
http://www.izmimod.org.tr/v2/yayinlar/43-Izmirin-Artalanindaki-Kentlerde-Mimarlik
International - Full text - Oral 1600

10. SAF, H.; DURMAZ DRINKWATER, B., FOÇA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ DESTİNASYONU OLMA POTANSİYELİ VE KORUMA-GELİŞİM SÜRECİ ÜZERİNE ETKİLERİ . International Aegean Symposiums_Social Science&Humanities, 2020-09-18, 2020-09-20, İzmir, Turkey, 2020. 200
https://www.aegeanconference.com/

9. SAF, H., Kırsal Kalkınmaya Etkisi Bağlamında Tarihi Kent Merkezlerinde Turizm Yoğunluğunun Kırsal Alana Yayılmasının Kentsel Gelişim ve Koruma Açısından Önemi: Foça Kozbeyli Örneği. 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 2019-10-16, 2019-10-18, Ankara, Turkey, 2019. 200
http://www.kentarastirmalari.org/icus2019/

8. SAF, H.; ERGÜL, M., The Social and Cultural Structure of the Ottoman City. 2018 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference in Rome, 2018-11-28, 2018-11-30, Roma, Italy, 2018. 200
http://www.ijbts-journal.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147567899&Ntype=9

7. SAF, H.; TÜRKOĞLU, H., In the Context of Sustainable Tourism, Eco-Tourism Planning in Foça. The 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 2018-04-24, 2018-04-27, İzmir/Çeşme, Turkey, 2018. 200
http://www.icocee.org/

6. ÖZDEMİR, E.; SAF, H.; BAŞARAN, F., Determining Attributes of Public Space for Social Sustainability: The Case Study of Kushimato Street in Mersin Turkey. International Conference for Sustainable Design of the Built Environment SDBE 2017, 2017-12-20, 2017-12-21, Londra, England / United Kingdom, 2017. 200
http://newton-sdbe.uk/wp-content/uploads/2017/12/SDBE2017_-Proceedings-v1.pdf

5. ÖZDEMİR, E.; SAF, H.; BAŞARAN, F., Social Sustainability and Urban Form in Cities of Developing Countries: The Case Study of Mersin. International Conference for Sustainable Design of the Built Environment SDBE 2017, 2017-12-20, 2017-12-21, Londra, England / United Kingdom, 2017. 200
http://newton-sdbe.uk/wp-content/uploads/2017/12/SDBE2017_-Proceedings-v1.pdf

4. ÖZDEMİR, E.; SAF, H.; BAŞARAN, F., Integration of Sustainable Design Education in to Architectural Design Departments and Implementation Proposals in Studio/Project Courses. International Conference for Sustainable Design of the Built Environment SDBE 2017, 2017-12-20, 2017-12-21, Londra, England / United Kingdom, 2017. 200
http://newton-sdbe.uk/wp-content/uploads/2017/12/SDBE2017_-Proceedings-v1.pdf

3. ÖZDEMİR, E.; SAF, H., BIOMIMICRY IN ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO EDUCATION: DESIGN PRODUCTIVITY OF LEARNERS . LIVENARCH V-2017: Rejecting/Reversing Architecture September 28-30, 2017, Trabzon, Turkey, 2017-09-28, 2017-09-30, Trabzon, Turkey, 2017. 200
http://www.livenarch.org/

2. Arkon, A.; Saf, O., Tarihsel Çevre İçinde Yeni Yapı Sorunu ve Sürdürülebilir Mimarlık Yaklaşımları. IInd Turkish Congress of Aesthetics “Changing Geographies, Changing Paradigms”, 2013-10-24, 2013-10-26, Mersin, Turkey, 2013. 0
http://www.mersin.edu.tr/haberler/sanart-ii-turkiye-estetik-kongresi-2013

1. Saf, O.; Ergül, E., New Buildings in Historical Environment Empathy or Apathy Moneo or Gehry. 5 TH International Symposiums on Sinan , 2009-04-02, 2009-04-03, Edirne, Turkey, 2009. 0
https://mimfak.trakya.edu.tr

International - Abstract - Oral 200

4. SAF, H.; ERGÜL, M., THE ANALYSIS OF HOUSE-LOT CHARACTERISTICS IN HISTORICAL-URBAN PATTERN OF EDİRNE KALEİÇİ REGION. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, 2017-05-12, 2017-05-13, Kocaeli, Turkey, 2017. 100
http://www.muhendislikmimarliktasarimkongresi.org/

3. ERGÜL, M.; SAF, H., LATİFOĞLU KONAK WITHIN THE DUAL STRUCTURE OF OTTOMAN EMPIRE. 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESIGN, 2017-05-12, 2017-05-13, Kocaeli, Turkey, 2017. 100

2. Ergül, E.; Saf, O., Analysis of House-Lot Interaction in Traditional Urban Pattern of Ottoman-Anatolian City. 7th Annual International Conference on Mediterranean Studies, 2014-04-14, 2014-04-17, Athens, Greece, 2014. 0
http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-MDT.pdf

1. Ergül, E.; Saf, O., Ottoman House Types within the Context of Transformation in Family Type of 19th Century. 3rd Annual International Conferance on Mediterranean Studies, 2010-03-31, 2010-04-01, Athens, Greece, 2010. 0
http://www.atiner.gr/abstracts/2010ABST-MDT.pdf

International - Abstract - Poster 0

1. Saf, O., Problems Experienced for Conservation Practises in Conservation Sites of Foça and Related Considerations. 3rd International Symposium on Sinan, 2007-04-12, 2007-04-13, Edirne, Turkey, 2007. 0
Scientific_Meetings_009.pdf

National - Full text - Oral 400

7. SAF, H.; TÜRKOĞLU, H., SANAYİLEŞME-TURİZM-TARIM ÜÇGENİNDE, MERSİN’DE KARADUVAR VE KAZANLI BÖLGELERİNDE KENTSEL TASARIM SORUNSALI. 26. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu, 2018-05-24, 2018-05-25, İstanbul, Turkey, 2018. 100
https://kentseltasarimsemp.wixsite.com/kts26

6. SAF, H.; TÜRKOĞLU, H., Mimarlık Eğitiminde Kentsel Tasarım Derslerine Ekolojik Planlama Yaklaşımının Entegrasyonu: Mersin Silifke Bölgesinde Sürdürülebilir Turizm Konseptli Kentsel Tasarım Çalışmaları. 26. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu, 2018-05-24, 2018-05-25, İstanbul, Turkey, 2018. 100
https://kentseltasarimsemp.wixsite.com/kts26

5. Saf, H.; ERGÜL, M., Kentsel Morfoloji Çalışmalarının Tarihi Alanlarda Sürdürülebilir Koruma Açısından Önemi: Bir Yöntem Önerisi. Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi 1 "Kuramdan Pratiğe Sürdürülebilirlik", 2016-04-20, 2016-04-21, Eskişehir, Turkey, 2016. 100
http://info@semor.com.tr

4. SAF, H.; ERGÜL, M., OSMANLI KONUT DOKUSUNDA PARSEL - KONUT İLİŞKİLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM ÖNERİSİ. Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu; Temel Yaklaşımlar ve Teknikler, 2015-10-22, 2015-10-23, Mersin, Turkey, 2015. 100
https://kentselmorfolojisemineri.wordpress.com/turkiye-kentsel-morfoloji-arastirma-agi-1-sempozyumu-3/

3. Saf, O.; Akbulut İpekçi, Ö.; Irgat Ergin, B.; Akbaylar Hayreter, İ.; Kibar, A.; İpekoğlu, B.; Tunçoku, S., Muğla’da Naci Karaosmanoğlu Evi’nin Tanıtılması ve Mimari Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Muğla Değerleri Sempozyumu, 2013-09-26, 2013-09-28, Muğla, Turkey, 2013. 0
http://www.mu.edu.tr/etkinlik/tr/il-olusunun-100_-yilinda-mugla-degerleri-sempozyumu-29

2. Saf, O.; Ergül, E., Sedat Hakkı Eldem’in Sofa Merkezli Sınıflandırması Baz Alınarak Yapılan Bir Çalışma; “Osmanlı Dönemi Batı Anadolu Kentlerinde Parsel-Konut İlişkisinin Tipolojik Analizi: Kula Örneği”. Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı Sempozyumu, 2008-11-20, 2008-11-21, İstanbul, Turkey, 2008. 0
Scientific_Meetings_011.pdf

1. Ergül, E.; Saf, O., Tarihsel Çevre İçinde Yeni Yapı ve Dokunma Korkusu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “Korumada 50. Yıl” Sempozyumu, 2005-11-17, 2005-11-18, İstanbul, Turkey, 2005. 0
Scientific_Meetings_004.pdf

International - Researcher 0

1. Link-in-Energy - Efficient Architectural and Cultural Energy-Networks, 2014 Turk-Alman Bilim Yılı kapsamında desteklenen uluslararası proje , Project Number: xxx, 0 TL, Researcher, Continue... 0

International
1. Mimarlık 1. Sınıf Atölye Çalışmaları, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, TÜBİTAK Bilim Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen 117B372 numaralı ”2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Projesi” CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi, Mersin Üniversitesi ve Kent Paydaşları işbirliğinde, 2017-06-07-2017-06-08, 08:30-17:30, Mersin, Turkey
2. “International Mersin Science Night (MERSCIN)”, “Kendi Evimi Tasarlıyorum” Atölye Çalışması- WORKSHOP /Workshop yöneticiliği, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, CNR EXPO Mersin Yenişehir Fuar Merkezi, Avrupa Komisyonu Tarafından yayınlanan H-2020_MSCA-NIGHT-2018 çağrısı kapsamında desteklenen 815725 numaralı Proje, 2018-09-28-2018-09-28, 09:00-24:00, Mersin, Turkey
3. Kendi Evimi Tasarlıyorum Atölyesi WORKSHOP /Workshop yöneticiliği , SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, TÜBİTAK Bilim Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen 117B372 numaralı ”2. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Projesi” CNR EXPO Yenişehir Fuar Merkezi, Mersin Üniversitesi ve Kent Paydaşları işbirliğinde, 2017-06-07-2017-06-08, 08:30-17:30, Mersin, Turkey
4. “3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Projesi”, “Tasarım Topluluğu İle En Yüksek Kuleyi Yapma Yarışması” Atölye Çalışması- WORKSHOP/ Workshop Yöneticiliği, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, CNR EXPO Mersin Yenişehir Fuar Merkezi, TUBITAK 4007_218B791 numaralı Proje, 2018-09-29-2018-09-30, 09:00-17:00, Mersin, Turkey
5. “3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği Projesi”, “Kendi Evimi Tasarlıyorum” Atölye Çalışması- WORKSHOP/ Workshop Yöneticiliği, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, CNR EXPO Mersin Yenişehir Fuar Merkezi, TUBITAK 4007_218B791 numaralı Proje, 2018-09-29-2018-09-30, 09:00-17:00, Mersin, Turkey
6. “International Mersin Science Night (MERSCIN)”, “Tasarım Topluluğu İle En Yüksek Kuleyi Yapma Yarışması” Atölye Çalışması- WORKSHOP/ Workshop Yöneticiliği, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, CNR EXPO Mersin Yenişehir Fuar Merkezi, Avrupa Komisyonu Tarafından yayınlanan H-2020_MSCA-NIGHT-2018 çağrısı kapsamında desteklenen 815725 numaralı Proje, 2018-09-28-2018-09-28, 09:00-24:00, Mersin, Turkey
National
1. “Geleneksel Sokak Oyunları: Çocukların Katılımı ile Mekan Tasarımı Yaz Atölyesi”- WORKSHOP/ Workshop Yöneticiliği, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Yumuktepe Ziyaretçi Merkezi/ MERSİN, Mersin Üniversitesi Tasarım Topluluğu, 2018-06-18-2018-06-28, 17:30-19:30, Mersin, Turkey
2. “Daha İyi Bir Mersin için Mimarlık ve Planlama” Çalıştayı/ Çalıştay Yöneticiliği, SANATSAL FAALİYET TÜRLERİ, Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi Tasarım Topluluğu, 2018-10-01-2018-10-05, 17:30-19:30, Mersin, Turkey
International
1. Bauhaus Universitat Weimar , 2015-01-31 - 2015-02-07, Weimar, Germany.
National
1. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Foça Kazı Başkanlığı , 2014-07-01 - 2014-09-15, İzmir, Turkey.
1. , Member No: 28704, Turkey, 2000-03-06-Continue.
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM313 Urban Design Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall ARCH303 Architectural Design IV Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Fall MİM455 Contemporary Structural Systems Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MİM354 Finishing Systems and Applications Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring ARCH402 Architectural Design - Vii Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Spring MİM452 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Spring ARCH392 Preparation For Professional Life Faculty of Architecture Architecture 2-0-2
Fall MİM313 Urban Design Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM455 Contemporary Structural Systems Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ARCH401 Architectural Design - Vi Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MİM354 Finishing Systems and Applications Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring ARCH104 Introduction To Architectural Design Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Spring ARCH392 Preparation For Professional Life Faculty of Architecture Architecture 2-0-2
Spring MİM452 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall MİM455 Contemporary Structural Systems Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ARCH103 Basic Design Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Fall MİM313 Urban Design Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MİM354 Finishing Systems and Applications Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring ARCH104 Introduction To Architectural Design Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Spring ARCH392 Preparation For Professional Life Faculty of Architecture Architecture 2-0-2
Spring MİM452 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall MİM313 Urban Design Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM455 Contemporary Structural Systems Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ARCH103 Basic Design Faculty of Architecture Architecture 2-8-6
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ARCH104 Introduction To Architectural Design Faculty of Architecture Architecture 4-8-6
Spring MİM452 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ARCH103 Basic Design Faculty of Architecture Architecture 4-8-6
Fall MİM455 Contemporary Structural Systems Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall MİM313 Urban Design Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ARCH104 Introduction To Architectural Design Faculty of Architecture Architecture 4-8-6
Spring MİM452 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Spring MİM354 Finishing Systems and Applications Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring CRP234 Principles and Concepts of Architectural... Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall ARCH103 Basic Design Faculty of Architecture Architecture 4-8-6
Fall MİM455 Contemporary Structural Systems Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring CRP234 Principles and Concepts of Architectural... Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring MİM354 Finishing Systems and Applications Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring MİM254 Faculty of Architecture Architecture 1-2-3
Spring MİM452 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Spring CRP234 Principles and Concepts of Architectural... Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Fall ARCH303 Architectural Design IV Faculty of Architecture Architecture 4-8-6
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM431 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ARCH455 Sustainability In Historic Environments ... Faculty of Architecture Architecture 4-4-6
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MİM354 Finishing Systems and Applications Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring CRP234 Principles and Concepts of Architectural... Faculty of Architecture City and Regional Planning ( E... 3-0-3
Spring ARCH112 Introduction To Architecture II Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall MİM351 Building Technology and Science Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Fall MİM431 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring MİM336 Architectural Technology II Faculty of Architecture Architecture 2-2-3
Spring MIM102 Introduction Architectural Design Faculty of Architecture Architecture 6-8-8
Spring ARCH112 Introduction To Architecture II Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall MİM431 Advanced Construction Techniques Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ARCH111 Introduction To Architecture - I Faculty of Architecture Architecture 3-0-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Architecture Architecture 1-0-1
Fall MIM101 Basic Design Faculty of Architecture Architecture 6-8-8
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring ARCH102 Introduction To Architectural Design Faculty of Architecture Architecture 6-8-8
Spring MİM336 Architectural Technology II Faculty of Architecture Architecture 2-2-3