Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Betül Coşkun Önal
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Science/Geological Engineering Graduate Program .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
17328 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-09-03 13:24:54 .
Last Modification
:
2020-10-19 09:15:03 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
LICENSE GEOLOGICAL ENGINEERING SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 2009
MASTER GEOLOGICAL ENGINEERING/GEOCHEMISTRY AND MINERAL DEPOSITS SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 2012
DOCTORATE GEOLOGICAL ENGINEERING MERSIN UNIVERSITY 2015
Master Thesis

1. INVESTIGATION OF GEOLOGICAL, MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND ECONOMIC POTENTIAL OF SÜCÜLLÜ (YALVAÇ-ISPARTA) LATERITIC FE-AL OCCURRENCES, Supervisor: Dr. OYA CENGİZ, Süleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ore Deposits and Geochemistry Department, ISPARTA, Turkey, 2012.

Title Institute Year
RESEARCH ASSISTANT FIRAT UNIVERSITY 2012-09-21 - 2015-03-27
RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2015-03-30 - Continue
International - publications.sections.8 70
2019
1. ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B.; Yılmaz, Y.; Çakır, A.; Demir, A.; Karademir, G.; Satış, İ. . INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH, 2019, 5, 119-134. 70 + 0
10.7176/JSTR/5-5-13

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z. Academic Research in Science and Engineering(Burdur Salda Gölü Güney Bölgesindeki Kaynak Sularının Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi), ISBN: 978-605-7852-58-8, Gece Akademi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 14 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
International - Full text - Poster 100

1. COŞKUN ÖNAL, B.; CENGİZ, O., Mineralogical and geochemical properties of hydrothermal alterations: Darıdere area, Isparta, SW Turkey. 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences GeoConference on Science and Technologies in Geology, 2014-06-17, 2014-06-24, Albena, Bulgaria, . 100

International - Abstract - Oral 500

5. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., Değirmen Dere (Burdur/Yeşilova) Sedimanlarının Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması . V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019) , 2019-12-13, 2019-12-15, Adana, Turkey, 2019. 100
https://www.insackongre.com/

4. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., SALDA GÖLÜ (BURDUR) GÜNEY BÖLGESİNİN BİYOJEOKİMYASAL ANOMALİLERİNİN İNCELENMESİ. 3. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 2019-10-31, 2019-11-02, Mersin, Turkey, 2019. 100
http://akdenizsempozyumu.mersinakademi.com.tr

3. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., Investigation of the Heavy Metal Content of Lake Water and Degirmen Creek in South of Salda Lake (Burdur). Fifth Mediterranean International Congress on Natural Sciences, Health Sciences and Engineering (MENSEC V), 2019-09-10, 2019-09-12, BUDAPEŞTE, Hungary, . 100

2. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., Salda Gölü Güney Bölgesindeki Kaynak Sularının Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi. II. International Science and Academic Congress’xx19, 2019-04-19, 2019-04-20, Konya, Turkey, . 100

1. Karademir, G.; ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B., DİYARBAKIR İLİ MERKEZİNDE İÇME SUYU OLARAK TÜKETİLEN SULARININ İÇİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 2017-10-25, 2017-10-27, Adana, Turkey, . 100

National - Full text - Oral 100

1. COŞKUN, B.; CENGİZ, O., Keçiborlu (Isparta) kükürt sahasından hidrotermal ayrışmaların mineralojik ve jeokimyasal özelliklerine bir örnek.. Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu, 2012-10-18, 2012-10-20, Isparta, Turkey, . 100

National - Abstract - Oral 210

5. COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., SALDA GÖLÜ (BURDUR) GÜNEY BÖLGESİ GÖL, KAYNAK VE DERE SULARININ ELEMENT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, 2018-05-02, 2018-05-06, Antalya, Turkey, . 50

4. Yılmaz, Y.; Satış, İ.; ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B.; Demir, E.; KURT, M., SAMSUN MERKEZ BÖLGESİNDE İÇME SUYU OLARAK TÜKETİLEN ŞİŞE, KUYU VE ŞEBEKE SULARININ TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2016-04-11, 2016-04-15, Ankara, Turkey, . 27

3. Çakır, A.; ÖZDEMİR, Z.; Demir, E.; COŞKUN ÖNAL, B., BALIKESİR/ERDEK BÖLGESİNDE TÜKETİLEN İÇME SULARININ TIBBİ JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 2015-11-12, 2015-11-15, Konya, Turkey, . 32

2. COŞKUN ÖNAL, B.; CENGİZ, O., Sücüllü (Yalvaç-Isparta) bölgesindeki lateritik oluşumlarının element içerikleri. 6. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumıu, 2014-05-14, 2014-05-17, Mersin, Turkey, . 50

1. COŞKUN, B.; CENGİZ, O., Sücüllü (Yalvaç-Isparta) Laterit Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013-04-01, 2013-04-05, Ankara, Turkey, . 50

National - Abstract - Poster 68

3. Ertaş, A.; COŞKUN ÖNAL, B.; ÖZDEMİR, Z., KARTALKAYA TEPESİ MERMER OCAĞI’ NIN GENEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2017-04-10, 2017-04-14, Ankara, Turkey, . 25

2. Demir, A.; ÖZDEMİR, Z.; COŞKUN ÖNAL, B.; Demir, E., KARADUVAR-DAVULTEPE (MERSİN) KIYI ŞERİDİ BOYUNCA KUYU SULARININ İÇİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumju, 2016-05-16, 2016-05-18, Antalya, Turkey, . 18

1. COŞKUN, B.; CENGİZ, O., Isparta bölgesindeki Darıdere, Yakaören ve Keçiborlu çevresinde yüzeyleyen hidrotermal ayrışma alanlarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010-04-05, 2010-04-09, Ankara, Turkey, . 25

National - Manager 200

2. CREATED BIOGEOCHEMICAL MAPS BY INVESTIGATION OF BIOCHOCHEMICAL ANOMALIES IN THE SALDA LAKE (BURDUR) SOUTHERN REGION, BAP, Project Number: 2018-2-TP3-2965, 20977 TL, Manager, Continue... 100

1. -, TÜBİTAK, Project Number: BİDEB / 2209, 1500 TL, Manager, 2009,Completed. 100

National - Researcher 50

1. INVESTIGATION OF GEOLOGICAL, MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND ECONOMIC POTENTIAL OF SÜCÜLLÜ (YALVAÇ-ISPARTA) LATERITIC FE-AL OCCURRENCES, BAP, Project Number: 2634-YL-11 , 5000 TL, Researcher, 2012,Completed. 50

National 0
1. , 2010-04-05, Ankara, Turkey. 0
1. - , Member No: 13709, Turkey, 2009-11-12-Continue.