Slide background
Department of Pharmaceutical Biochemistry

Department of Pharmaceutical Biochemistry


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
6. Güzel, S.; şahinoğulları, Z.; canacankatan, N.; Antmen, E.; Kibar, D.; Yılmaz, B. “Potential renoprotective effects of silymarin against vancomycin-induced nephrotoxicity in rats. DRUG CHEM TOXICOL, 2019, 12, 1-7.
2018
5. Uçkun, Z.; Guzel, S.; Canacankatan, N.; Yalaza, C.; Kibar, D.; Yılmaz, B. Potential protective effects of naringenin against vancomycin-induced nephrotoxicity via reduction on apoptotic and oxidative stress markers in rats. DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY , 2018, 27, 1-8.
10.1080/01480545.2018.1512612.
4. eti, C.; Vayısoğlu, .; Kardaş, B.; Bozdogan arpacı, R.; sahin horasan, E.; kanık, A.; eti, N.; Yalın, S.; ümit talas, D. Histopathologic evaluation of Ecballium elaterium applied to nasal mucosa in a rat rhinosinusitis model . EAR NOSE THROAT J. , 2018, 97, 14-17.
3. Poyraz, S.; Canacankatan, N.; Belveren, S.; Yetkin, D.; Kibar, K.; ülger, M.; Sansano , .; özcelik, N.; Yılmaz , . Study of the anti(myco)bacterial and antitumor activities of prolinate and N-amidocarbothiolprolinate derivatives based on fused tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione, bearing an indole ring. MONATSHEFTE FUR CHEMIE, 2018, 149, 2253-2263.
10.1007/s00706-018-2286-8
2. Yaman, S.; çömelekoğlu, .; Değirmenci, E.; Karagül, M.; Yalın, S.; Ballı, E.; Yıldırımcan, S.; Yıldırım, M.; Doğaner, A. . DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018, 41, 465-475.
10.1080/01480545.2017.1384005
1. çömelekoğlu, .; Aktaş, S.; Demirbağ, B.; Karagül, M.; Yalın, S.; Yıldırım, M.; Akar, A.; Korunur engiz, B.; Söğüt, F. . BIOELECTROMAGNETICS, 2018, 39, 631-643.
10.1002/bem.22149