Slide background
Department of Otorhinolaryngologic Diseases

Department of Otorhinolaryngologic Diseases

       Anabilim dalımız 1998 yılında Dr.Derya Ümit Talas’ın Yardımcı Doçent olarak atanması ile kurulmuştur. 1999 yılında hastanemizin faaliyete başlaması ile bugün 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent öğretim üyesi ile Kulak Burun Boğaz ve işitme-ses hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili hizmet yürütmektedir. Kliniğimizde baş boyun cerrahisi, otoloji, nörootoloji, larengoloji, rinoloji, pediatrik otorinolarengoloji konularında tıbbi ve cerrahi hizmet verilmektedir.

       Poliklinik oda sayımız iki, odyoloji ünitesi bir, BERA ile OAE testlerinin yapıldığı bir ve vestibüler testler ile mikroskopik muayenenin yapıldığı bir olmak üzere 5 oda poliklinik bölümünde yer almaktadır. Ayrıca Odyo-Vestibüler Ünitemizde iki teknisyenimiz çalışmaktadır.