Slide background
Department of Biostatistics and Medical Informatics

Department of Biostatistics and Medical Informatics

      Anabilim Dalımız 2 Şubat 2000 tarihinde E. Arzu KANIK'ın yardımcı doçent olarak göreve başlamasıyla kurulmuştur. Halen Anabilim Dalımız 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ve 4 yüksek lisans öğrencisi ile çalışmalarını yürütmektedir. Anabilim Dalımızda MEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak; Eylül 2000'den itibaren Yüksek Lisans, Şubat 2004'ten itibaren Doktora programı açılmıştır. 2012-2013 eğitim yılı itibariyle 9 yüksek lisans mezunu ve 5 doktora mezunu vardır. 2012-2013 Bahar Yarıyılı itibariyle 2 öğrencimiz doktora, 4 öğrencimiz de yüksek lisans eğitimine devam etmektedirler.

      Anabilim dalımız tarafından Mersin Üniversitesi'nin çeşitli bölümlerine, Anabilim Dalımızın Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde bulunan 48 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuarında uygulamalı olarak lisans ve yüksek lisans dersleri verilmektedir

      Anabilim dalımız tarafından Üniversitemizde sağlık bilimleri alanında yürütülen bilimsel araştırmalara ve tezlere ücretsiz olarak biyoistatistik danışmanlığı verilmektedir.