Slide background
Analytical Chemistry Graduate Program

Analytical Chemistry Graduate Program

      Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 1996 yılında eğitime başlamıştır. Kimya Bölümünde, Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında yeterli araştırma olanakları mevcuttur.

      Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Kimya alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

      Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

      Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

       Kimya bölümü yüksek lisans programının amacı, kimya ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yapabilen, alanındaki problemlere çözümler üretebilen uzman kimyagerler yetiştirmektir. Bu amaçla, Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında nitelikli araştırmalar yapılmakta ve yayınlanmaktadır.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
13. Belveren, S.; Poyraz, S.; Pask, C.; ülger, M.; Sansano, J.; Döndaş, H. . INORGANICA CHIMICA ACTA, 2019, 498, 119154-.
10.1016/j.ica.2019.119154
12. Belveren, S.; Larrañaga, O.; Poyraz, S.; Döndaş, H.; ülger, M.; şahin, E.; Ferrándiz-saperas, M.; Sansano, J.; Retamosa, M. . SYNTHESIS, 2019, 51, 1565-1577.
10.1055/s-0037-1611356
11. Döndaş, H.; Retamosa, M.; Sansano, J. . ORGANOMETALLICS, 2019, 38, 1828-1867.
10.1021/acs.organomet.9b00110
10. Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; ülger, M.; şahin, E.; Erat, S.; Seferoğlu, Z. Novel highly functionalized 1,4-naphthoquinone 2-iminothiazole hybrids: Synthesis, photophysical properties, crystal structure, DFT studies, and anti(myco)bacterial/antifungal activity. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2019, 1196, 536-546.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.06.087
2018
9. çalhan, S.; Alaş, M.; Aşık, M.; Kaya, F.; Genç, R. One-pot synthesis of hydrophilic and hydrophobic fluorescent carbon dots using deep eutectic solvents as designer reaction media. SPRINGER NATURE AMERICA, INC, 2018, 53, 15362-15375.
http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2723-4
8. Nural, Y. Synthesis, antimycobacterial activity, and acid dissociation constants of polyfunctionalized 3-[2-(pyrrolidin-1-yl)thiazole-5-carbonyl]-2H-chromen-2-one derivatives. MONATSHEFTE FUR CHEMIE - CHEMICAL MONTHLY, 2018, 149, 1905-1918.
http://dx.doi.org/10.1007/s00706-018-2250-7
Alıntılanma Sayısı: 1
7. Poyraz, S.; Canacankatan, N.; Belveren, S.; Yetkin, D.; Kibar, K.; ülger, M.; Sansano, J.; özçelik, N.; Yılmaz, . . MONATSHEFTE FUR CHEMIE - CHEMICAL MONTHLY, 2018, 149, 2253-2263.
10.1007/s00706-018-2286-8
6. Millington, E.; Döndaş, H.; Fishwick, C.; Kilner, C.; Grigg, R. . TETRAHEDRON, 2018, 74, 3564-3577.
10.1016/j.tet.2018.05.017
5. Nural, Y.; Gemili, M.; Seferoglu, N.; Sahin, E.; Ulger, M.; Sari, H. Synthesis, crystal structure, DFT studies, acid dissociation constant, and antimicrobial activity of methyl 2-(4-chlorophenyl)-7a-((4-chlorophenyl)carbamothioyl)-1-oxo-5,5-diphenyl-3-thioxo-hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-e]imidazole-6-carboxylate. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2018, 1160, 375-382.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2018.01.099
Alıntılanma Sayısı: 5
4. Nural, Y.; Gemili, M.; Yabalak, E.; Coen, L.; Ulger, M. Green synthesis of highly functionalized octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole derivatives using subcritical water, and their anti(myco)bacterial and antifungal activity. ARKIVOC, 2018, 2018, 51-64.
http://dx.doi.org/10.24820/ark.5550190.p010.573
Alıntılanma Sayısı: 2
3. Döndaş, H.; Belveren, S.; Grigg, R.; Kilner, C.; Ferrndizsaperas, M.; Selva, E.; Sansano, J. . TETRAHEDRON, 2018, 74, 6-11.
10.1016/j.tet.2017.11.017
2. Gemili, M.; Nural, Y.; Keleş, E.; Aydıner, B.; Seferoğlu, N.; Sahin, E.; Sarı, H.; Seferoğlu, Z. Novel 1,4-naphthoquinone N -aroylthioureas: Syntheses, crystal structure, anion recognition properties, DFT studies and determination of acid dissociation constants. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2018, 269, 920-932.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molliq.2018.08.054
Alıntılanma Sayısı: 3
1. Nural, Y.; Gemili, M.; Ulger, M.; Sari, H.; De coen, L.; Sahin, E. Synthesis, antimicrobial activity and acid dissociation constants of methyl 5,5-diphenyl-1-(thiazol-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylate derivatives. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, 2018, 28, 942-946.
https://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2018.01.045
Alıntılanma Sayısı: 4