Slide background
Analytical Chemistry Graduate Program

Analytical Chemistry Graduate Program

      Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 1996 yılında eğitime başlamıştır. Kimya Bölümünde, Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında yeterli araştırma olanakları mevcuttur.

      Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Kimya alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

      Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

      Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

       Kimya bölümü yüksek lisans programının amacı, kimya ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yapabilen, alanındaki problemlere çözümler üretebilen uzman kimyagerler yetiştirmektir. Bu amaçla, Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimya anabilim dallarında nitelikli araştırmalar yapılmakta ve yayınlanmaktadır.