Slide background
Research and Application Center of Information Processing Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Information Processing Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Information Processing Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Information Processing Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Information Processing Application and Research Center

Meü

Slide background
Research and Application Center of Information Processing Application and Research Center

Meü

Activities

en
 • Üniversitenin ihtiyaçları ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirmek veya imkanları ölçüsünde teminini sağlamak,
 • Üniversite ildiğer Üniversiteler arasında, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilişim alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçleri sağlamak, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,
 • Bölgede bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek,
 • Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ulusal ve/veya uluslararası projeler hazırlamak ve yürütmek.
 • Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 • Merkezin, Üniversitenin ve bölgedeki diğer kurum ve kuruluşların bilgi işlem, iletişim ve bilgi bankası hizmetlerini gerçekleştirmek ve gerekli alt yapısını oluşturmak,
 • Talep edildiğinde her düzeyde eğitim-öğretim programlarında servis dersi vermek veya gerekli desteği sağlamak,
 • Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili konularda nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve/veya sertifika vermek,
 • Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan Merkezin çalışma amacına uygun diğer benzer faaliyetleri gerçekleştirmek.