Slide background
English Language and Literature Department

English Language and Literature Department

         İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Mersin Üniversitesinde eğitim-öğretime başlayan ilk bölümlerden biridir. Bölüm, diğer üniversitelerin aynı addaki bölümleri gibi, kuruluş aşamasında edebiyat ve kültür çalışmalarına dayalı bir program yürütürken, akademik kadrosundaki hızlı gelişme ve değişmeye bağlı olarak 1999-2000 akademik yılından başlayarak, dilbilim programı yürütmeye başlamıştır. Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlara İngiliz Dilbilimi alanında lisans diploması verilir. Lisans programı için adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından o yıl için öngörülen yeterli dil puanını almış olması gerekir. Lisans programı hazırlık sınıfı için, her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Hazırlık muafiyet sınavına giren öğrencilerden başarılı olanlar hazırlık programındaki derslerden muaf olurlar.

        Ayrıca, YÖK tarafından tanınan dil sınavlarından birinden denklik tablosunca öngörülen puanı almış olmak hazırlık muafiyeti için yeterlidir. Programın amacı, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere, doğal dillerdeki dilsel yapıları dilbilimin tüm alt alanları çerçevesinde eşzamanlı ve artzamanlı olarak çözümleyebilme yetisine sahip; ayrıca dilbilim bilgisini disiplinlerarası çalışma alanlarında kullanabilen ve dil öğretim ortamlarında özgün ve eleştirel yaklaşımlar ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmektir. Temel amaç, akademik güdülenmesi yüksek, alana ilişkin gelişmeleri takip eden, edindiği bilgiyi sorgulayabilen ve bilişim araçlarını etkin biçimde kullanarak bilgi üretebilen; hem İngilizceyi doğru ve akıcı biçimde kullanabilen hem de bu dilde, bilimsel yöntemleri kullanarak dilbilim alanında özgün çalışmalar ortaya koyabilen, sonuç olarak dilbilime hem Türkçe hem de evrensel bağlamda katkı sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.

        Bu program mezunları, dilbilim bilgisi gerektiren tüm alanlarda çalışabilmektedir. Konuşma bozuklukları tedavisinden, adli tıp uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede istihdam edilebilirler. Anadili – yabancı dil eğitim-öğretim malzemeleri ve programları geliştirmede ve uygulamada, her türlü dil öğretim programının düzenlenmesinde, anadili-yabancı dil öğretmenleri yetiştirmede, sözlük ve ders kitabı yazımında uzman kişiler olarak görev alabilir, danışmanlık hizmeti verebilirler. Doğal dil işlemleme yazılımlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında görev alırlar. Ayrıca, öğretmenlik sertifikası almış olanlar, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından İngilizce öğretmeni olarak atanmaktadır.

        Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve KPDS sınavlarından geçerli not almaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla lisansüuuml;stü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler. Bölümümüzde 2 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi ve 2 okutman olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ana kütüphanede hızla gelişen bir dilbilim bölümüne ek olarak, bölümde kendine ait bir kaynak kütüphanesi vardır. Sekiz dönemlik bölüm programı dilbilimin temel alanlarını kapsayan geniş kapsamlı dilbilim dersleri sunar. TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen Türkçe Ulusal Dil Derlemi oluşturma projesi bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerinin katılımıyla tamamlanmıştır.