Slide background
Turkish Language and Literature

Turkish Language and Literature

Üniversitemizin ilk açılan bölümlerinden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1993 yılında kurulmuş, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamış ve ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Öğrencilerin faydalanabildiği zengin bir kitaplığa sahip olan bölümümüz, “Türk Dili ve Türk Edebiyatı” olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Türk Edebiyatı; Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Türk Dili alanında ise, Türkçenin tarihsel dönemleri, Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçeleri üzerinde durulmaktadır. 
 Bölümümüzde lisans programının yanı sıra 1993-1994 öğretim yılından itibaren yüksek lisans programı da yürütülmektedir.
Eğitim-öğretim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olan lisans programında, harfli sınav sistemi uygulanmaktadır ve geçme notu 50 (DD) ve yukarısıdır. Bölüm öğrencilerinin mezun olabilmeleri için 4 yıllık program içerisinde en az 135 kredilik ders almaları ve son sınıfta bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, kendi tercihleri doğrultusunda fazladan alacakları seçmeli derslerle birlikte en fazla 151 kredilik ders alabilmektedirler.
Bölümümüzdeki öğretim elemanı sayısı; 1 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, biri doktorasını tamamlamış 2 öğretim görevlisi ve doktora aşamasında 1 araştırma görevlisi olmak üzere 9'dur.
Bölüm ve Programımızın Amacı 
• Türk Dili ve Edebiyatı ürünlerini öğrencilere tanıtarak bu ürünleri edebî ve filolojik açıdan incelemek. 
• Öğrencilere bu ürünlerin Türk kültürünün tarihî gelişimi içerisindeki önemini kavratmak. 
• Özgün, çağdaş ve bilimsel bilgiler ışığında, akademik ve mesleki açıdan ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmek. 
• Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine ve mezunlarına kazandıkları birikimleri ulusal ve uluslararası alanlarda etkin, verimli ve ileriye dönük bir biçimde kullanmaları konusunda gerekli katkıyı sağlamaktır. 
Diploma ve Çalışma Alanları • Bölüm mezunlarına, Türk Dili ve Edebiyatı lisans diploması verilmektedir. 
• Bölüm mezunları, pedagojik formasyon eğitimi almaları şartıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okul ve dershanelerde Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. 
• Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, TRT’de, basın-yayın organlarında, arşivlerde de uzman olarak çalışabilmektedir.