Slide background
Psychology

LİSANS PROGRAMI

Psychology

       Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Psikoloji Bölümü, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır. Başlangıçta 20 olan öğrenci kontenjanı, 2011-2012 öğretim yılı itibarıyla 60'a yükselmiştir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren karma eğitime geçilecek olup, zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin kredi saatlerinin asgari yüzde otuzluk (%30) kısmı İngilizce olarak verilecektir. Bu tarihten itibaren programımıza ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek ve başarmak zorundadırlar. Öğrencinin başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

        Bölümümüzün lisans programı, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki ana grup dersi içermektedir. Ders programları oluşturulurken yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin psikoloji programları dikkate alınmıştır. Dördüncü sınıfta zorunlu derslerin sayısı azaltılmış ve öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak tercih yapabilecekleri seçmeli dersler konulmuştur. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için, gerekli olan yeter sayıdaki kredili derslerde başarılı olabilmelerinin yanında, "bitirme çalışması" hazırlamaları gerekmektedir. Bu uygulamanın temel amacı, öğrencilerimizin, kendilerinin yürütebileceği bir araştırmayı tamamlayıp bilimsel bir rapor şeklinde sunma becerisini kazanarak mezun olmalarını sağlamaktır.

        Psikoloji Bölümünün açık bulunan, Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı mevcuttur. Doktora programı açılması için gerekli çalışmalarımız ise devam etmektedir. Bölümümüz toplam 9 öğretim elemanı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

         Öğretim elemanlarımız, bölüm dersleri ve araştırmaları dışında, üniversitemiz bünyesindeki fakültelerin çeşitli bölümlerine servis dersleri vermekte ve bazı bölümlerin yüksek lisans programlarına verdikleri derslerle de katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca üniversite ile bölge kurum ve kuruluşlarının bütünleşmesi gayesi ile değişik kurum ve kuruluşlardan gelen seminer, danışmanlık vs gibi psikolojik destek taleplerinin de karşılanmasına çalışılmakta ve üretilen psikolojik bilginin toplum için kullanılabilir duruma getirilmesi amacıyla halka yönelik seminerler de düzenlenmektedir.


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
2. Erol korkmaz, H. A Diary Study on Organizational Conflict: Augmenters of the Negative Effects of Conflict. TURK PSIKOLOJI DERGISI, 2019, 34, 20-37.
1. Yıldız çoksan, S.; Aslan, A.; çoksan, S.; Okuyaz, . . EPILEPSY BEHAVIOR, 2019, 95, 95-99.
10.1016/j.yebeh.2019.04.001