Slide background
Department of Philosophy

Department of Philosophy

Genel Görünüm

      Bölümümüz  1994-1995 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 1995-1996 Öğretim yılında yüksek lisans, 2008-2009 öğretim yılında doktora programımız açılmıştır.

      Lisans programımızda  varlık felsefesi, bilgi felsefesi, etik, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, din felsefesi ve estetik gibi felsefenin temel disiplinlerine ait derslerin yanı sıra felsefe tarihi ve mantık dersleri bulunmaktadır. Programımız ayrıca sosyoloji ve psikoloji gibi komşu dallardan derslerle de desteklenmiştir. Gerekli akademik başarı kriterlerini yerine getiren öğrencilerimiz bölümdeki lisans öğrenimleri devam ederken; bölüm ve fakülte kurulunun önerisi, üniversite senatosunun onayı ile açılan Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarından yararlanabilirler. 

      Bölümümüzde ‘Sistematik Felsefe ve Mantık’, ‘Felsefe Tarihi’ ve ‘Bilim Tarihi’ olmak üzere 3 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Akademik kadromuz 4 Do&ccediccedil;ent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi’nden oluşmaktadır.

      Mezunlarımız eğitim fakültelerinden pedagojik formasyon almak şartıyla  M. E. B. kadrolarında sınıf öğretmeni, felsefe grubu öğretmeni ya da rehber öğretmen olarak çalışabilirler; ayrıca dershanelerde ve kurslarda alan öğretmenliği  ve rehber öğretmenlik yapabilirler; yoğun bir okuma ve yazma faaliyeti ile geçecek lisans öğrenimleri boyunca edinecekleri beceriler sayesinde basın ve yayıncılık alanlarında çalışabilirler, yüksek lisans ve doktora yaparak bölümdeki akademik faaliyetlerini sürdürebilirler.