Slide background
Department of History

Department of History

         1996-1997 eğitim-öğretim yılında, lisans programına öğrenci alarak Fakültemizin eğitim öğretim sürecine katılan Bölümümüz 3 Profesör, 1 Doçent, 6 Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyesi, ikisi doktorasını tamamlamış 5 Araştırma Görevlisi ve 13/b ile bölümümüzde görevli 1 okutmandan oluşan akademik kadrosu ile lisans, lisans ikinci öğretim, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini yürütmektedir.

          Bölümümüz lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili pedagojik formasyon derslerini aldıkları takdirde öğretmen olarak çalışabilmekte, ayrıca arşiv ve müzelerde araştırmacı olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca tarih araştırmacısı olarak kendi alanlarıyla ilgili kuruluşlarda; gazetelerde çalışabilmekte ve bağımsız olarak yazarlıkla uğra şabilmektedir. Bundan başka üniversite mezunlarının yararlandıkları olanaklardan yararlanabilmektedir.

         Bölümümüz tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine, aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekân, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik vizyonumuzdur. Bilimsel gerçeklerin ışığından içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak temel önceliğimizdir.

        Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, analiz ve sentez yapabilen, demokratik tutum ve davranışlar sergileyen, ulusal ve toplumsal duyarlılığa sahip, bir kaynak dilini (Osmanlıca) kullanabilen, ideolojik saplantıları olmayan, yeteneğini ve sınırlarını bilen, yapacağı araştırma ve çalışmalarda yerel, ulusal ve evrensel dengesini kurabilen mezunlar yetiştirmek bölümümüzün temel vizyon ve misyonunu oluşturmaktadır.