Slide background
Department of Biology

Department of Biology

     Biyoloji Bölümü 1992 yılında kurulmuş olup, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine 
başlamıştır. Bölümde dört yıllık lisans eğitimi verilmekte, ayrıca yüksek lisans ve doktora programı 
yürütülmektedir.

Biyoloji bölümünün amacı, hem teorik, hem de uygulamalı biyoloji alanlarında görev yapabilecek bilgi ve 
beceri ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji bölümü öğrencileri, gerekli eğitim formasyonunu 
kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında hizmet verebilirler. Bölümümüzde zorunlu derslerin yanı 
sıra, seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Bu program mezunları KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından biyoloji öğretmeni 
olarak atanabilirler. Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tarım Bakanlığına 
bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi, Milli Parklar, su ürünleri ve zirai mücadele hizmetlerinde, kalite 
kontrol ve AR-GE laboratuarlarında görev alabilirler.

Biyoloji bölümünde 9 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 
18 akademik personel görev yapmaktadır. Bölümde Bitki fizyolojisi, Hayvan fizyolojisi, Moleküler biyoloji, 
Mikrobiyoloji, Hayvan genetiği, Zooloji ve Genetik ve Sistematik Zooloji araştırma laboratuarları 
mevcuttur. Bölümümüz, ERASMUS programı çerçevesinde gerekli koşulları sağlayan öğrencileri yurt 
dışındaki üniversitelere göndererek bilgi, beceri ve tecrübelerinin artmasına katkıda bulunmaktadır.    

Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
28. Binzet, R.; Binzet, G.; Gumus, I.; Turunc, E.; Solmaz, U.; Keskin, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil and Various Extracts of Onosma sieheana Hayek Roots. JOURNAL OF OLEA SCIENCE AND BEARING PLANTS, 2019, 19, 1-11.
https://www.tandfonline.com/loi/teop20
27. Ozay, Y.; Guzel, S.; Gokalp ozkorkmaz, E.; Kumas, M.; Uzun, C.; Yıldırım, Z.; Celik, A.; Camlıca, Y.; Yumrutas, O. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. & Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. INFORMA UK LIMITED, 2019, 0, 1-13.
http://dx.doi.org/10.1080/08941939.2019.1590483
26. Ozay, Y.; Guzel, S.; Gokalp ozkorkmaz, E.; Kumas, M.; Uzun, C.; Yıldırım, Z.; Celik, A.; Camlıca, Y.; Yumrutas, O. Biochemical, Histopathologic, and Genotoxic Effects of Ethanol Extract of Salvia hypargeia (Fisch. & Mey.) on Incisional and Excisional Wounded Diabetic Rats. INFORMA UK LIMITED, 2019, 1, 1-13.
http://dx.doi.org/10.1080/08941939.2019.1590483
25. ısik, Z.; Bilici, Z.; Könen adıgüzel, S.; Yatmaz, H.; Dizge, N. Entrapment of TiO2 and ZnO powders in alginate beads: Photocatalytic and reuse efficiencies for dye solutions and toxicity effect for DNA damage. ELSEVIER BV, 2019, 14, 100358-100358.
http://dx.doi.org/10.1016/j.eti.2019.100358
24. Başer, B.; Fırat, M.; Binzet, R. ULTRASTRUCTURE AND POLLEN MICROMORPHOLOGY OF THREE ENDEMIC BELLEVALIA (ASPARAGACEAE) SPECIES IN TURKEY . FRESSENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2019, 28, 1065-1069.
https://www.prt-parlar.de/
23. Güzel, S.; özay, Y.; Kumaş, M.; Uzun, C.; özkorkmaz, E.; Yıldırım, Z.; ülger, M.; Güler, G.; çelik, A. Wound healing properties, antimicrobial and antioxidant activities of Salvia kronenburgii Rech. f. and Salvia euphratica Montbret, Aucher & Rech. f. var. euphratica on excision and incision wound models in diabetic rats. BIOMEDICINE&PHARMACOTHERAPY, 2019, 111, 1260-1276.
http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2019.01.038
22. Kuru, S.; Karaytuğ, S.; Sönmez, S. A new species of the genus Echinolaophonte Nicholls, 1941 (Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae) from the Aegean Sea coast of Turkey. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2019, 43, 171-184.
https://journals.tubitak.gov.tr/zoology/index.htm
21. Akçin, .; Binzet, R. ANATOMY OF THREE ONOSMA SPECIES FROM TURKEY. BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, 2019, 48, 329-337.
http://www.bdbotsociety.org/journal_home.php
20. Baser, B.; Fırat, M.; Binzet, R. POLLEN MORPHOLOGICAL STUDY ON SOME RARE ALLIUM L. (AMARYLLIDACEAE) TAXA IN TURKEY . BANGLADESH JOURNAL OF PLANT TAXON, 2019, 26, 47-55.
https://www.banglajol.info/index.php
19. çelik, A.; Güler, G.; Aktaş, C.; Yalin, S. Genotoxic action of Luna Experience-SC 400 fungicide on rat bone marrow. BIOMARKERS, 2019, 24, 720-725.
http://dx.doi.org/10.1080/1354750X.2019.1658804
18. Sönmez, S.; Yıldız, .; Karaytuğ, S. . TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 2019, 19, 817-823.
10.4194/1303-2712-v19_10_01
17. Sönmez, S.; Karaytuğ, S. . ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 2019, 71, 9-16.
2018
16. Könen adıgüzel, S.; Ergene, S. In vitro evaluation of the genotoxicity of CeO2 nanoparticles in human peripheral blood lymphocytes using cytokinesis-block micronucleus test, comet assay, and gamma H2AX. TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2018, 0, 0-0.
15. Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdogan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin, H.; Tuncer, M. Genotoxic, cytotoxic, antimicrobial and antioxidant properties of gold nanoparticles synthesized by Nocardia sp. GTS18 using response surface methodology. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 1, 1-1.
DOI: 10.1088/2053-1591/aadcc4
14. Könen adıgüzel, S.; Adıgüzel, A.; Ay, H.; Alpdoğan, S.; şahin, N.; çaputçu, A.; Ergene, R.; Metin gübür, H.; Tunçer, M. . MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 1-14.
10.1088/2053-1591/aadcc4
13. çamlıca, Y.; Bediz, S.; çömelekoğlu, .; Yilmaz, . Toxic effect of acetamiprid on Rana ridibunda sciatic nerve (electrophysiological and histopathological potential). DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018, 1, 1-6.
http://dx.doi.org/10.1080/01480545.2018.1442475
Alıntılanma Sayısı: 2
12. Kahraman, O.; Binzet, R.; Turunc, E.; Dogen, A.; Arslan, H. Synthesis, characterization, antimicrobial and electrochemical activities of zinc oxide nanoparticles obtained from sarcopoterium spinosum (L.) spach leaf extract. MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 115017-115017.
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aad953
11. Binzet, R.; Eren, . Onosma erzincanica (Boraginaceae: Lithospermeae), a new scree species from Turkey. PHYTOTAXA, 2018, 356, 117-130.
http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.356.2.2
10. Everest, Z.; Erdoğan eliuz, E.; De martino, L.; Mancini, E.; Festa, M.; De feo, V. . NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 2018, 8, 1637-1640.
9. Karaytuğ, S.; Koçak, C. Faunistic assessment of the marine Harpacticoida (Crustacea:Copepoda) fauna of Turkey with remarks on harpacticoiddiversity in the eastern Mediterranean Sea. MARINE BIODIVERSITY, 2018, 48, 273-280.
Publications_024.pdf
8. Sönmez, S.; Karaytuğ, S.; Sak, S.; Alper, A. . TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2018, 42, 29-45.
10.3906/zoo-1708-4
7. Könen adıgüzel, S.; Ergene, R. . TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, 2018, 34, 293-300.
10.1177/0748233717753780
6. Karaytuğ, S.; Bozkurt, A.; Sönmez, S. . ZOOSYSTEMA, 2018, 40, 43-58.
10.5252/zoosystema2018v40a2
5. Adıgüzel, A.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, B.; Tunçer, M.; Mazmancı, M. . MATERIALS RESEARCH EXPRESS, 2018, 5, 45402-.
10.1088/2053-1591/aab861
4. Dizge, N.; Akarsu, C.; Ozay, Y.; Gülşen, E.; Könen adıgüzel, S.; Mazmancı, M. Sono-assisted electrocoagulation and cross-flow membrane processes for brewery wastewater treatment. JOURNAL OF WATER PROCESS ENGINEERING, 2018, 21, 52-60.
3. Binzet, R.; Kandemir, .; Orcan, N. NUMERICAL TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS ONOSMA L. (BORAGINACEAE) FROM EASTERN MEDITERRANEAN REGION IN TURKEY. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, 2018, 50, 561-573.
https://www.pakbs.org/pjbot/papers/1518733663.pdf
2. Türkozan, O.; Yılmaz, C.; Uçar, A.; Carreras, C.; Ergene, R.; Aymak, C.; Karaman, S. . OCEAN COASTAL MANAGEMENT, 2018, 153, 70-75.
10.1016/j.ocecoaman.2017.12.011
1. Atalay, H.; çeli̇k, A.; Ayaz, F. Investigation of genotoxic and apoptotic effects of zirconium oxide nanoparticles (20 nm) on L929 mouse fibroblast cell line. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, 2018, 296, 98-104.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cbi.2018.09.017