Slide background
Department of Archaeology

Department of Archaeology

Arkeoloji Anabilim Dalı 2002 yılından itibaren Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. İki Profesör, bir Doçent 
ve iki Yardımcı Doçent’ten oluşan öğretim kadrosu, Klasik Arkeoloji konusunda uzmanlığa sahiptir ve bu 
konuda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygun şartlara sahiptir. Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 
kapsamında, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama 
yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik bir çalışma programı uygulanır. 
Bölümün ve özellikle Lisansüstü eğitimin başlaması ile birlikte Kilikia bölgesine olan ilgi artmış ve bölge 
uluslar arası literatürde daha çok anılmaya başlamıştır. Yüzey Araştırmaları, uluslar arası sempozyumlar ile 
uluslar arası bilgi akışı hızlanmış, lisansüstü öğrencilerimiz de bu etkinliklerde faal olmuşlardır.
Arkeoloji Anabilim Dalı 2006 yılından itibaren Doktora eğitimi vermektedir. İki Profesör, bir Doçent ve iki 
Yardımcı Doçent’ten oluşan öğretim kadrosu, Klasik Arkeoloji konusunda uzmanlığa sahiptir ve bu konuda 
uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için uygun şartlara sahiptir. Anabilim Dalı Doktora programı kapsamında, her 
öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek, yorum 
yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. 
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezde ise
 bilime yenilik getirme,
yeni bir bilimsel yöntem 
geliştirme ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi 
beklenmektedir.