Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Ozan Arslan
users.ozgecmis
:
Department
:
Institute of Social Sciences/History .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
14691 .
Alternative e-mail
:
Created
:
2015-11-19 11:42:42 .
Last Modification
:
2021-07-14 23:09:39 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
2010
MASTER HISTORY MERSIN UNIVERSITY 2014
Master Thesis

1. The Electrification History of Eskisehir (1916-1944), Supervisor: Dr. Zafer KOYLU, Mersin University, Graduate School of Social Sciences, Date Department, Mersin, Turkey, .

International - Covered by Other International Indexes 600
2021
3. ASKER, A.; ARSLAN, O. The World Getting Smaller: Shortening Transportation Time Between Mersin And Adana (1852- 1926). TURKISH STUDIES-HISTORICAL ANALYSIS, 2021, Volume 16 Issue 2, 85-103. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.47846/TurkishStudies.49675

2017
2. Arslan, O. Examination of the Development of Civilizations at Different Speeds in Khaldun and Jared Diamond. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMI ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 4, 283-298. 200 + 0
2015
1. Arslan, O. A QUANTIATIVE STUDY ON THE POWER SUPPLIES OF MANUFACTURING PLANTS IN TURKEY ACCORDING TO THE YEARBOOK OF THE STATE OF REPUBLIC OF TURKEY IN 1927-1928. TURKISH STUDIES INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , 2015, 10/9 Summer 2015, 43-58. 200 + 0
International - ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 600
2018
2. Ulutaş, S.; Arslan, O. An Unfinished Urban Modernization Project: Mersin Tramway Line. TARIH INCELEMELERI DERGISI, 2018, 33, 235-260. 300 + 0
2017
1. Arslan, O. A View on History of Tarsus Electrical Infrastructure (1906-1938). TARIH INCELEMELERI DERGISI, 2017, 32, 1-16. 300 + 0
National - Other 100
2018
1. Arslan, O. A Modernisd Port City: Powered Mersin(1914-1939). CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2018, 4, 27-41. 100 + 0
International - Full text - Oral 200

1. Koylu, Z.; Arslan, O., I. Dünya Savaşı Sürecinde Bazı Osmanlı Kentlerinde Elektrikle Aydınlatma Girişimleri. Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, 2014-11-12, 2014-11-15, Antalya, Turkey, 2014. 200

International - Abstract - Oral 300

3. Asker, A.; Arslan, O., Modern Çağda Uzun Mesafeli Ulaşımın Değişimi: İstanbul-Çukurova Örneğinde. 3. Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu , 2020-06-19, 2020-06-20, Adana, Turkey, 2020. 100

2. Arslan, O., Mersin'de Kamu Hizmeti Veren Bir Özel Girişimcilik: Elektrik Şirketi (1924-1939). 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018-05-04, 2018-05-05, Adana, Turkey, 2018. 100

1. Arslan, O., İbn-i Haldûn ve Jared Diamond'da Uygarlıkların Farklı Hızda Gelişmesinin İncelenmesi. ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2017-10-21, 2017-10-23, Antalya, Turkey, 2017. 100

National - Full text - Oral 100

1. Arslan, O., Mersin ve Tarsus'ta Ticari Elektrik Üretim Yöntemleri (1906-1939). 1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu, 2019-11-07, 2019-11-08, Mersin, Turkey, 2021. 100

National - Manager 100

1. Change of distance in case of Cukurova from 19th cuntury to present, BAP, Project Number: 2018-1-TP3-2881, 10000 TL, Manager, Continue... 100