Slide background
Mersin Üniversitesi

  Professor Nilgün Çıblak Coşkun
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Arts and Science .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3183191 .
Internal
:
14630 .
Created
:
2015-05-25 10:44:46 .
Last Modification
:
2021-09-16 09:49:27 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1993
1995
2001
Doctorate Thesis

1. The Takhtajys of Içel -Their religious beliefs, rituals, folk culture, anonymous folk literature, Supervisor: Dr. Erman Artun, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, Adana, Turkey, 2001.

Master Thesis

1. An investigation About İçel Legendary (Investigation-Text) , Supervisor: Dr. Erman Artun, Çukurova University, Graduate School of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, Adana, Turkey, 1995.

Title Institute Year
RESEARH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 1994-04-06 - 1999-10-25
RESEARCH ASSISTANT CUKUROVA UNIVERSITY 1999-10-26 - 2002-02-19
DR. RESEARCH ASSISTANT MERSIN UNIVERSITY 2002-03-04 - 2002-09-13
DR. LECTURER MERSIN UNIVERSITY 2002-09-13 - 2003-02-06
ASSISTANT PROF. MERSIN UNIVERSITY 2003-02-06 - 2009-11-26
ASSOCIATE PROFESSOR MERSIN UNIVERSITY 2009-11-26 - 2014-09-12
PROF. DR. MERSIN UNIVERSITY 2014-09-12 - Continue
Title Dutie Institution/Other Year
2016-06-26 - 2019-06-26
2014-09-29 - 2017-09-29
2014-02-24 - 2017-02-24
2014-02-24 - 2017-02-24
2014-02-24 - 2017-02-24
2014-02-24 - 2017-02-24
2014-02-11 - 2017-02-11
International - SCI/SCI-Expanded category 0
2013
1. COŞKUN, N. DÂRDAN INDIRME CEM IN TRADITION OF ALEVI-BEKTASHI AND THIS CEM’S IMPORTANCE IN COMMUNITY LIFE. TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELî ARASTIRMA DERGISI, 2013, 65, 271-280. 0 + 0
Publications_008.pdf

International - Covered by Other International Indexes 2400
2016
12. ÇIBLAK COŞKUN, N. The Aşik-Zakir Relations in the Alevi-Bektashi Tradition: The Example Of Asik Ummanî of Sivas . ALEVILIK-BEKTASILIK ARASTIRMALARI DERGISI, FORSCHUNGSZEITSCHRIFT UBER DAS ALEVITENTUM UND DAS BEKTASCHITENTUM, 2016, 14, 19-59. 200 + 0
http://dx.doi.org/10.22520/abked.2016.14.0002

Publications_010.pdf

11. ÇIBLAK COŞKUN, N.; KIRMIZI, Ö. A Local Anectode Type From Region Of Mersin: Mudahhar In Erdemli . KARADENIZ (BLACK SEA), 2016, 31, 27-42. 200 + 0
10.17498/kdeniz.2059

Publications_009.pdf

2014
10. Çıblak Coşkun, N.; Zöhre, H. HALLOWEEN IN TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF SPREAD OF CONSUMPTION CULTURE AND GLOBALIZATION . TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2014, 9/3, 497-506. 200 + 0
Publications_001.pdf

2013
9. Çıblak Coşkun, N. EXAMINATION OF TOMB OF MUĞDAT DEDE WHICH IS IN MERSİN IN THE CONTEXT OF FOLK CULTURE . TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2013, 8, 1205-1219. 200 + 0
8. Çıblak Coşkun, N. FUNCTIONAL APPROACH TO TURKISH LULLABIES. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC, 2013, 8/4, 499-513. 200 + 0
Publications_003.pdf

7. Çıblak Coşkun, N. TAHTACIS AND RESIDENTIAL AREAS OF TRIBES WHICH BELONGS TO TAHTACI ASSOCIATION . TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELî ARASTIRMA DERGISI, 2013, 68, 33-54. 200 + 0
Publications_007.pdf

2010
6. Çıblak Coşkun, N. Tahtacılarda Meydandan Geçme Cemi ve Bu Cemdeki İslamiyet Öncesi İnanç Motifler. ALEVILIK-BEKTASILIK ARASTIRMALARI DERGISI, FORSCHUNGSZEITSCHRIFT UBER ALEVITENTUM UND BEKTASCHITENTUM, 2010, S.2, 101-118. 200 + 0
2007
5. Çıblak Coşkun, N. " Bringing Functionality in Context of Karagöz Karagöz Art Imaginary pun Example Master". FOLKLOR/EDEBIYAT, 2007, C.13, 173-183. 200 + 0
2004
4. Çıblak Coşkun, N. Âşık Devaî From Kahramanmaraş . FOLKLOR / EDEBIYAT, 2004, C.X, 87-104. 200 + 0
3. Çıblak Coşkun, N. Devran Baba; One of Today’s Minstrels (Aşık). MILLî FOLKLOR, 2004, C.8, 77-89. 200 + 0
2003
2. Çıblak Coşkun, N. Terms Tahtacı An Essay in Mersin Culture. FOLKLOR / EDEBIYAT, 2003, C.IX, 217-238. 200 + 3
2002
1. Çıblak Coşkun, N. Rain Making Ceremony in İçel. FOLKLOR / EDEBIYAT, 2002, C/VIII, 93-103. 200 + 0
International - publications.sections.8 500
2019
5. ÇIBLAK COŞKUN, N. Four-Graded Hereafter Brotherhood In Way and Rite of Tahtaci. ALEVILIK-BEKTASILIK ARASTIRMALARI DERGISI, FORSCHUNGSZEITSCHRIFT UBER DAS ALEVITENTUM UND DAS BEKTASCHITENTUM, 2019, 19, 49-80. 100 + 0
https://doi.org/10.24082/2019.19

Publications_011.pdf

2018
4. ÇIBLAK COŞKUN, N. . MOTIF AKADEMI HALKBILIMI DERGISI, 2018, 11, 1-12. 100 + 0
10.12981/mahder.473369

3. ÇIBLAK COŞKUN, N. . KARADENIZ, 2018, 1, 128-140. 100 + 0
10.17498/kdeniz.440184

2017
2. ÇIBLAK COŞKUN, N.; DEGER, M. . TURK KULTURU ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 2, 91-109. 100 + 0
2014
1. ÇIBLAK COŞKUN, N. . FOLKLOR / EDEBIYAT, 2014, 20, 9-28. 100 + 0
National - Covered by ULAKBIM 2900
2011
16. Çıblak Coşkun, N. Mersin’de Doğumla İlgili Âdetlerin Halk Hekimliği Yönünden İncelenmesi”. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI, 2011, 1, 1-12. 200 + 0
2010
15. Çıblak Coşkun, N. Mersin Tahtacılarında İkrar Alma. YOL DERGISI, 2010, 31, 22-31. 200 + 0
2008
14. Çıblak Coşkun, N. Teknoloji Çağında Masal Kültürel Mirasının Korunması. TURKLUK BILIMI ARASTIRMALARI, 2008, S.23, 39-50. 200 + 0
13. Çıblak Coşkun, N. Mersin’deki Tahtacı Yerleşim Merkezleri. YOL, 2008, S.28, 29-62. 200 + 0
2007
12. Çıblak Coşkun, N. Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi. C.U. SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2007, C.16 S.1, 185-196. 200 + 0
Publications_006.pdf

2005
11. Çıblak Coşkun, N. Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri. TURK DILI, 2005, S.639, 279-283. 100 + 0
10. Çıblak Coşkun, N. V. Propp’un Masal Çözümleme Metodu. TURK DILI, 2005, 647, 127-140. 200 + 0
Publications_005.pdf

9. Çıblak Coşkun, N. Mersin’de İnanç Merkezlerine Bağlı Kurban Törenle. TURKLUK BILIMI ARASTIRMALARI, 2005, 17, 155-176. 200 + 0
8. Çıblak Coşkun, N. Çukurova’da Halk Hekimliği ve İlgili Uygulamalarda Eski Türk İnançlarının İzleri”. TURK KULTURU, 2005, XLIII, 507-508. 200 + 0
Publications_004.pdf

7. Çıblak Coşkun, N. Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri. C.U. SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2005, C.14 S.2, 201-225. 200 + 0
2004
6. Çıblak Coşkun, N. Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı Uygulamalar. TURKLUK BILIMI ARASTIRMALARI, 2004, 15, 103-125. 200 + 0
5. Çıblak Coşkun, N. Mersin Bilmeceleri. TURK KULTURU, 2004, XLII, 489-512. 200 + 0
2003
4. Çıblak Coşkun, N. Tasavvufî Halk Edebiyatı. TURK DILI, 2003, C.LXXXV, 89-91. 100 + 0
2002
3. Çıblak Coşkun, N. Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı. FOLKLOR / EDEBIYAT, 2002, S.XXIX, 413-414. 100 + 0
2. Çıblak Coşkun, N. Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde Oluşan İnanç ve Pratikler. TURK KULTURU, 2002, 474, 605-614. 200 + 0
1997
1. Çıblak Coşkun, N. İçel Efsaneleri Üzerine. FOLKLOR/EDEBIYAT, 1997, 12, 119-132. 200 + 0
International - Chapter(s) in Book 500
1. ÇIBLAK COŞKUN, N. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağan Kitabı, ISBN: 978-605-2074-27-5, Kömen Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 10 Page, Turkish, KONYA, Turkey, 2019. 500
National - Book 10125
1. Çıblak Coşkun, N. Alevi Cemlerinde Nefesler, ISBN: 978-605-63683-9-4, Otorite Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 271 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2014. 500
2. Çıblak Coşkun, N. Türkçe Ninniler, ISBN: 978-605-63683-4-9, otorite, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 180 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2013. 500
3. Çıblak Coşkun, N. Âşık Devaî, ISBN: 978-605-88945-0-1, Ajansfener, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 222 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2009. 500
4. Çıblak, N. Mersin Tahtacıları, ISBN: 975-6083-07-7, Ürün yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 364 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2005. 500
National - Chapter(s) in Book 10125
1. Çıblak Coşkun, N. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı, ISBN: 978-975-456-111-1, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Enstitüsü Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 510 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2013. 7500
http://www.turkkulturu.org.tr
National - Book Edited 10125
1. ÇIBLAK COŞKUN, N.; DEGER, M. Yeniceli Âşık Sıdkî Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür Sanat Sempozyumu (13-14-15 Ekim 2016), ISBN: 978-605-5274-20-7, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 701 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2017. 125
National - Scientific Book (Excluded Thesis) 10125
1. Çıblak, N. Âşık Şiirinde Taşlamalar, ISBN: 975-6083-94-8, Ürün Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 284 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2008. 500
International - Full text - Oral 1800

11. ÇIBLAK COŞKUN, N., Tahtacı Yol ve Erkânında Dört Kapılı Ahiret Kardeşliği. Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevîlik Sempozyumu, 2018-12-08, 2018-12-10, Ankara, Turkey, 2018. 200

10. Çıblak, N., Türkiye Sahası Âşık Şiirinde Batı Algısı. Doğu Edebiyatında Batı - Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu, 2015-06-25, 2015-06-30, Krakow, Poland, 2015. 0

9. Çıblak Coşkun, N., Alevi Cemlerinde Söylenen Nefeslerde Yol Öğretileri. I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri, 2014-10-13, 2014-10-15, İstanbul, Turkey, 2014. 200

8. Çıblak Coşkun, N., Kent Kültürünün Tanıtımında Yöresel Tatların Önemi: Mersin Halk Kültüründeki Tantuni, Kerebiç ve Cezerye Örneği. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, 2013-10-23, 2013-10-27, Eskişehir, Turkey, 2015. 200

7. Çıblak Coşkun, N., Sosyokültürel Hayattaki Değişimlerin Alevi Cemlerine Etkisi: Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Örneği. II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevîlik Sempozyumu , 2010-10-23, 2010-10-24, Ankara, Turkey, 2012. 200

6. Coşkun, N., Tahtacılarda Ateş ve Ocak Kültü. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 2007-10-17, 2007-10-19, Ankara, Turkey, 2007. 0

5. Çıblak Coşkun, N., Karacaoğlan Çevresinde Oluşturulan Efsaneler ve Bu Efsanelerin Kültürel Hayatımıza Etkisi. Uluslararası 5. Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu, 2006-09-20, 2006-09-20, Tarsus/Mersin, Turkey, 2007. 200

4. Çıblak Coşkun, N., Köy Seyirlik Oyunlarının Korunması Üzerine Tasarım Denemesi. Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu , 2005-12-16, 2005-12-18, Kocaeli, Turkey, 2007. 200

3. Çıblak Coşkun, N., Halk Kültüründe Değişimin Mersin Tahtacıları Halk Kültürü Örneğinde Değerlendirilmesi. Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, 2004-12-17, 2004-12-19, Kocaeli, Turkey, 2004. 200

2. Çıblak Coşkun, N., Şükür Abdal Evlâdına Bektaşî Tarikatından Verilen İcâzetnâme ve Ziyâretnâme Örnekleri. 1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, 2000-04-27, 2000-04-29, Ankara, Turkey, 2000. 200

1. Çıblak Coşkun, N., İçel – Mut / Çömelek Köyü Köy Seyirlik Oyunlarından Saya Oyunu. III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu), 1998-11-30, 1998-12-02, Adana, Turkey, 1999. 200

National - Full text - Oral 300

3. ÇIBLAK COŞKUN, N., KÜLTÜREL MEKÂNLARIN KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA KULLANILMASI: Mersin'in Silifke İlçesindeki Huriler Tepesi Örneği. Yeniceli Âşık Sıdkî Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür-Sanat Sempozyumu Bildirileri, 13-14-15 Ekim 2016 Mersin, 2016-10-13, 2016-10-15, Mersin, Turkey, 2017. 100
http://www2.mersin.bel.tr

2. Çıblak Coşkun, N., Mersinli Bir Karagöz Ustası: Ahmet Aksoy. Mersin Sempozyumu 2008, 2008-11-19, 2008-11-22, Mersin, Turkey, 2008. 100

1. Çıblak Coşkun, N., Halk Kültürü Ürünlerinden Âşıklık Geleneğinin Müzelenmesi Üzerine Bazı Düşünceler. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri, 2004-03-04, 2004-03-06, Ankara, Turkey, 2004. 100

National - Manager 100

1. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim ve Öğretiminin Geliştirilmesi, BAP, Project Number: BAP-FEF TDEB (NÇC) 2014-3 GP, 10 TL, Manager, 2015,Completed. 100

National - Advisor 0

2. Mersin Fıkralarının Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi, BAP, Project Number: BAP-SOBE TDEB (ZİF) 2012-8 YL, 5 TL, Advisor, 2015,Completed. 0

1. HATAY EFSANELERİNİN BAĞLAM MERKEZLİ HALK BİLİMİ KURAMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ, BAP, Project Number: BAP-SOBE TDEB (MBD) 2012-3 YL, 7 TL, Advisor, 2013,Completed. 0

Supervised Undergraduate Theses 0

32. Zeynep Bucaktepe, Mersin'in Gülnar İlçesi Kuskan Köyü Mutfak Kültürü, Others, Mersin University, Completed. 0

31. Seval Genç, Mut Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri, Others, Mersin University, Completed. 0

30. Burcu Taşkan, Mersin İli Toroslar İlçesi Aladağ Köyü Halkbilimi İncelemesi, Others, Mersin University, 2013, Completed. 0

29. Ayşe Uğureli, Osmaniye İli Kadirli İlçesi Kesikkeli Köyü Halk Kültürü İncelemesi, Others, Mersin University, 2013, Completed. 0

28. Şule Kayış, Adana İli Feke İlçesi Akoluk Köyü Halkbilimi İncelemesi, Others, Mersin University, 2013, Completed. 0

27. Merve Emiroğlu, Âşık Beçare, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Others, Mersin University, 2013, Completed. 0

26. Sibel Bitmez, Mardin İli Mutfak Kültürü, Others, Mersin University, 2012, Completed. 0

25. Ramazan Kuş, Mersin İli Mut İlçesi Anlatı Geleneği,, Others, Mersin University, 2011, Completed. 0

24. Sibel Aytumur, Çorum İlinin Sungurlu İlçesine Bağlı Çayyaka Köyü Halkbilimi İncelemesi, Others, Mersin University, 2011, Completed. 0

23. Abdülkadir Önkol, Kahramanmaraş İli Hartlap Köyü Anlatı Geleneği, Others, Mersin University, 2011, Completed. 0

22. Ayşe Mutluay, Mersin İli Atlılar Köyü Halkbilimi İncelemesi, Others, Mersin University, 2011, Completed. 0

21. Gülizar Bereketoğlu, Hatay İli Antakya İlçesi Dursunlu Belediyesi Halk Kültürü Araştırması, Others, Mersin University, 2010, Completed. 0

20. Berna Ay, Tarsus İlçesi Arap Alevilerinde Geçiş Dönemleri ve Yemek Kültürü, Others, Mersin University, 2010, Completed. 0

19. Aliye Önal, Antakya İlçesinde Evlenme Gelenekleri, Others, Mersin University, 2010, Completed. 0

18. Emine Karaarslan, Âşık Mahrumî, Hayatı-Sanatı-Şiirleri, Others, Mersin University, 2008, Completed. 0

17. Fatma Uysal, Karaman Yöresi Mutfak Kültürü, Others, Mersin University, 2008, Completed. 0

16. N. Sultan İkiz, Nevşehir İli Avanos İlçesi Halkbilimi Araştırması, Others, Mersin University, 2008, Completed. 0

15. Özlem Kılıç, Tunceli Alevilerinde Törenler, Others, Mersin University, 2008, Completed. 0

14. Ceren Teltik, Âşık Esrarî, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Others, Others, 2008, Completed. 0

13. Hülya Ekiz, Denizli İli Serinhisar İlçesi Halkbilimi Araştırması, Others, Mersin University, 2007, Completed. 0

12. Zeynep Bireyşoğlu, Hatay İli Mutfak Kültürü, Others, Mersin University, 2007, Completed. 0

11. Hanif Atilla, Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Akçakuşak Köyü Halkbilimi Araştırması, Others, Mersin University, 2007, Completed. 0

10. Çağrı Toğa, Hayalî Ahmet Aksoy, Hayatı-Sanatı- ve Oyunları, Others, Others, 2007, Completed. 0

9. Hamiyet Yiğit, Van İli Erciş İlçesine Bağlı Nişancı Köyü Halkbilimi Araştırması, Others, Mersin University, 2007, Completed. 0

8. Zehra Can, Mersin İli Mut İlçesi Çortak Köyü Halkbilimi Araştırması, Others, Mersin University, 2007, Completed. 0

7. Emran Öztürk, Âşık Ummanî, Hayatı-Sanatı ve Eserleri,, Others, Mersin University, 2006, Completed. 0

6. Seçil Cucu, Adana İli Hadırlı Mahallesi Mutfak Kültürü, Others, Mersin University, 2006, Completed. 0

5. Ufuk Eşberk, Adana Nusayrileri Halkbilimi Araştırmaları, Others, Mersin University, 2006, Completed. 0

4. Adem İnce, Övündük Köyü (Gaziantep) Halk Kültürü Araştırması, Others, Mersin University, 2006, Completed. 0

3. Semiha Sayalı, Tarsus İlçesi İncirlikuyu Köyü Halk Kültürü Araştırması, Others, Mersin University, 2006, Completed. 0

2. Zafer Temiz, Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Torlar Köyü Halk Kültürü Araştırması, Others, Mersin University, 2006, Completed. 0

1. Sönmez Doğan, Mersin Mutfak Kültürü ve Mersin Yemekleri, Others, Mersin University, 2005, Completed. 0

Supervised Master Theses 1800

9. Zeynep İ. Değer, Mersin Fıkralarının Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2016, Completed. 200

8. Berkant Örkün, FISHING IN MERSIN IN THE CONTEXT OF OCCUPATIONAL FOLKLORE, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2016, Completed. 200

7. Ömer Kırmızı, Erdemli Halk Kültürü Araştırması, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2015, Completed. 200

6. Mete Bülent Değer, Hatay Efsanelerinin Bağlam Merkezli Halk Bilimi Yöntemleri Açısından İncelenmesi, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2014, Completed. 200

5. Döndü Can, Mersin Abdalları Halkbilimi Araştırması, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2010, Completed. 200

4. Necla Kayalı, Mersin Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2010, Completed. 200

3. Aslı Ağcalar, Silifke Halk Kültürü Araştırması, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2009, Completed. 200

2. Hülya Öz Yıldırım, Mersin’deki Ziyaret Yerlerinin Halkbilimi Açısından İncelenmesi, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2009, Completed. 200

1. Hasan Yürek, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Modernizmin Yeri, Graduate School of Social Sciences, Mersin University, 2005, Completed. 200

International Journal [Year, Count] 81
1. ALEVILIK-BEKTASILIK ARASTıRMALARı DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
2. ALEVILIK-BEKTAşILIK ARAşTıRMALARı DERGISI, FORSCHUNGSZEITSCHRIFT üBER DAS ALEVITENTUM UND DAS BEKTASCHITENTUM , [ 2017 : 1 ] . 4
3. FOLKLOR / EDEBIYAT , [ 2017 : 1 ] . 4
4. FOLKLOR /EDEBIYAT , [ 2016 : 1 ] . 4
5. FOLKLOR/EDEBIYAT , [ 2013 : 1 ] . 4
6. KARADENİZ BLACK SEA – ЧЕРНОЕ МОРЕ , [ 2015 : 1 ] . 4
7. LOKMAN HEKIM JOURNAL OF HISTORY OF MEDICINE AND FOLK MEDICINE , [ 2013 : 1 ] . 4
8. LOKMAN HEKIM TıP DERGISI , [ 2013 : 1 ] . 4
9. MILLI FOLKLOR , [ 2013 : 1 ] . 5
10. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2017 : 1 ] . 4
11. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2013 : 5 ] . 20
12. TURKISH STUDIES- INTERNATIONAL PERIODICAL FOR THE LANGUAGES, LITERATURE AND HISTORY OF TURKISH OR TURKIC , [ 2014 : 1 ] . 4
13. TüRK KüLTüRü VE HACı BEKTAS VELI DERGISI, , [ 2016 : 1 ] . 4
14. TüRK KüLTüRü VE HACı BEKTAş VELI , [ 2014 : 2 ] . 8
15. ÇÜ SOSYAL BILIMLER ENSTITüSü DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 4
1. GAZIOSMANPASA UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU SOSYAL BILIMLER ARASTIRMALARI DERGISI , [ 2015 : 1 ] . 0
2. MUSTAFA KEMAL UNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI , [ 2012 : 1 ] . 1
3. CU SOSYAL BILIMLER ENS. DERGISI , [ 2008 : 2 ] . 2
4. CU SOSYAL BILIMLER ENS. DERGISI , [ 2006 : 1 ] . 1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TDE427 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE 601 Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 557 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 535 Folklore I Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE428 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Spring TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring TDE 536 Folklore II Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring SEM DR Seminar II Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TDE 606 Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 604 Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE427 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 535 Folklore I Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 601 Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 605 Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE312 Turkish Folk Literature IV Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE428 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Spring TDE 536 Folklore II Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 558 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring TDE 534 The Sources of Turkish Folk Literature I... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE427 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Fall TDE 557 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 533 The Sources of Turkish Folk Literature I Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE 535 Folklore I Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE312 Turkish Folk Literature IV Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE428 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE427 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Fall TDE405 Sufistic Turkish Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE428 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Spring TDE312 Turkish Folk Literature IV Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE 558 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 536 Folklore II Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 534 The Sources of Turkish Folk Literature I... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE427 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 535 Folklore I Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TDE 533 The Sources of Turkish Folk Literature I Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Fall TDE 557 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE312 Turkish Folk Literature IV Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE428 Graduation Thesis Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 0-2-1
Spring TDE406 Sufistic Turkish Literature II Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE 558 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Spring TDE 536 Folklore II Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring TDE 534 The Sources of Turkish Folk Literature I... Institute of Social Sciences Turkish Language and Literatur... 3-0-3
Spring SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Spring TDE 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of Turkish Language... 4-0-4
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE405 Sufistic Turkish Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 533 The Sources of Turkish Folk Literature I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE 535 Folklore I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE 557 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE312 Turkish Folk Literature IV Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE406 Sufistic Turkish Literature II Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE 558 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Spring TDE 536 Folklore II Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Spring TDE 534 The Sources of Turkish Folk Literature I... Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE 535 Folklore I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE 557 Turkish Folk Literature Narrative Types ... Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE406 Sufistic Turkish Literature II Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE405 Sufistic Turkish Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE406 Sufistic Turkish Literature II Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE 534 The Sources of Turkish Folk Literature I... Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Spring TDE 536 Folklore II Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE405 Sufistic Turkish Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 535 Folklore I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE 533 The Sources of Turkish Folk Literature I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TD 706 Religious-Mystical Minstrel Poetry II Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 2-0-2
Spring TD 738 Turkish Folk Theatre II Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 2-0-2
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE405 Sufistic Turkish Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE 535 Folklore I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Fall TDE 533 The Sources of Turkish Folk Literature I Gradute School of Social Scien... Turkish Language and Linguisti... 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TDE212 Turkish Folk Literature II Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE312 Turkish Folk Literature IV Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE406 Sufistic Turkish Literature II Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Spring TDE412 Turkish Folk Literature Vi Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE405 Sufistic Turkish Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE411 Turkish Folk Literature V Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE311 Turkish Folk Literature Iii Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2
Fall TDE211 Turkish Folk Literature I Faculty of Arts and Science Turkish Language and Literatur... 2-0-2