Slide background
Mersin Üniversitesi

  Mehtap Ergenoğlu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Arts and Science .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-324-3610001 .
Internal
:
14823 .
Created
:
2015-11-27 15:35:54 .
Last Modification
:
2018-12-27 09:30:02 .
Researcher ID :
Scopus ID :
Orcid ID :
Scholar ID :
h-index :
Publons ID :
Point :

Degree Department/Program Institute Year
1993
1996
International - Covered by Other International Indexes 600
2017
5. Ergenoğlu, M.; Sofracı, İ. Manor Implementation As A Revenue Colection Method In The Ottoman Fiscal System: Adana Sanjak Example In The First Years Of The 18th Century. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2017, 5, 181-198. 200 + 0
Publications_001.pdf

2016
4. Sofracı, İ. aa. MKU, SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI, 2016, 16/35, 384-401. 0 + 0
3. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Die Orientalischen Handschriften der Fürstlich Waldeckschen Hofbibbliothek zu Arolsen. ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE, 2016, 51, 175-196. 200 + 0
2014
2. Kayam, M. The Cretan Muslims in the North Africa and in the Middle East . HISTORY STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY, 2014, 2, 91-101. 0 + 0
2010
1. Ergenoğlu, M.; Knüppel, M. Eine Inthronisation-Bekanntgabe“ Sultan Mahmuts II. an das Königreich Westphalen in den Beständen der Kasseler Universitätsbibliothek. JOURNAL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES, 2010, 19, 26-32. 200 + 0
National - Covered by ULAKBIM 200
2016
2. Yorulmaz, Ş. aa. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 3, 107-114. 0 + 0
1. Ergenoğlu, M. aa. CUKUROVA ARASTIRMALARI DERGISI, 2016, 3(2), 181-198. 200 + 0
National - Book 23250
1. Ergenoğlu, 5. Mersin, ISBN: ISBN: 975-6900-18-0, Mersin Üniversitesi, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 239 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2005. 2000
2. Selvi Ünlü, T.; Çelik, M. M. Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar Türkiye'de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı, ISBN: ISBN: 975-8813-35-8, Tarih Vakfı, Number of print: 1, Total Printing Number: 1000, 406 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2006. 10000
National - Chapter(s) in Book 23250
1. ergenoğlu, M. Özer Ergenç'e Armağan Kitabı, ISBN: ISBN: 9786055261849, Bilge Kültür Sanat, Number of print: 1, Total Printing Number: 1, 496 Page, Turkish, İstanbul, Turkey, 2013. 8250
National - Course Book 23250
1. Ergenoğlu, 1. Çağdaş Türkiye Tarihi, ISBN: ISBN:975-6900-11-3, Mersin Üniversitesi Yayınları, Number of print: 1, Total Printing Number: 500, 322 Page, Turkish, Mersin, Turkey, 2002. 3000
International - Full text - Oral 600

4. Akar, T.; Ergenoğlu, M., 19. Yüzyıl Sonlarında Yabancıların Osmanlı Ülkesinde Toprak Mülkiyeti Edinmelerine Bir Kalkan Olarak Toprakların Vakıflaştırılması: Mersin Örneği. II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK), 2018-10-17, 2018-10-20, Tiran, Albania, 2018. 200
https://www.osmanliarastirmalari.org/dokumanlar/OSARK2018_Ozet_Kitabi-Abstract_Book.pdf

3. Beyhan, B.; Ergenoğlu, M., Revival of the Collective Memory with the Help of Cartographic Materials and GIS.. 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CARTOGRAPHY & GIS, 2018-06-18, 2018-06-23, Sozopol, Bulgaria, 2018. 200
https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018%20(3).pdf

2. Sofracı, İ., The Negotiation Methods Between The Tax Farmer And The Public Authorities From XVI to XVIII Centuries: The Example Of Adana Sanjak. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, , 2017.. IV. Eurasian Forum of Social Sciences, 2017-04-20, 2017-04-22, Bishkek, Kyrgyzstan, 2017. 0

1. Çelik, M., Kafkaslar’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Göç Öyküsü. Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi "THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 / 1864 KAFKAS GÖÇÜ, 2010-01-09, 2010-01-11, istanbul, Turkey, 2010. 200

International - Abstract - Oral 100

1. Ergenoğlu, M., XVIII. Yüzyılda Taşrada Ayanların Devlet ve Toplum İlişkilerine Bir Örnek: Adana Sancağı. I. Uluslararası “Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, 2015-04-17, 2015-04-18, Adana, Turkey, 2015. 100

National - Full text - Oral 75

1. Uçar, M.; Naycı, N.; ergenoğlu, M.; Selvi Ünlü, T., Mersin Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışmas. Tarihİçinde Mersin Kolokyum v e Sergisi II, 2018-03-09, 2018-03-09, Mersin, Turkey, 2004. 75

National - Manager 100

1. Management and Organization of Mining Muqata’ah in the Otoman State: The Case of Adana Sanjak in the 18th Century , BAP, Project Number: 2018-2-AP1-2943, 25000 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 250

6. he Place of Foundations in the Urban Spatial Organization", BAP, Project Number: BAP:BAP-MF MB (TA) , 0 TL, Researcher, Continue... 50

5. Science and Society Project Support Program, "I Discover a City I Live A Exploratory", TÜBİTAK, Project Number: TÜBİTAK-4004, 0 TL, Researcher, 2013,Completed. 50

4. Population, Settlement and Economy in İçel (Inner-i) Province in 19th Century, BAP, Project Number: BAP-FEF TB (ŞY), 0 TL, Researcher, 2010,Completed. 50

3. Widespread use of Midilli sherist registers in the 18th century, TÜBİTAK, Project Number: 107K057, 0 TL, Researcher, 2009,Completed. 50

2. Migration Archives in Migration Process (Documents of Immigrants as Portable Cultural Assets), projects.kurumlar.14, Project Number: -, 0 TL, Researcher, 2008,Completed. 0

1. Mersin Colloquium and Exhibition II in International History, Mersin City Center Urban Cultural Heritage Documentation Project I-II ",, BAP, Project Number: -, 0 TL, Researcher, 2008,Completed. 50

International Journal [Year, Count] 8
1. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
2. MERSIN ÜNIVERSITESI TıP FAKüLTESI LOKMAN HEKIM TıP TARIHI VE FOLKLORIK TıP DERGISI , [ 2017 : 1 ] . 4
National Journal [Year, Count] 2
1. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
2. MERSIN UNIVERSITESI TIP FAKULTESI LOKMAN HEKIM TIP TARIHI VE FOLKLORIK TIP DERGISI , [ 2016 : 1 ] . 1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR429 Archive and Archive Research Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR 802 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring SNT 322 Ottoman History Faculty of Arts and Science History of Art 2-0-2
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR232 Ottoman Historical Texts II Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR232 Ottoman Historical Texts II Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR429 Archive and Archive Research Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR113 Introduction To History of Humanity Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Fall TAR113 Introduction To History of Humanity Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR 551 State and Society In The Ottoman Empire ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR631 Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall SEM YL Seminar Institute of Social Sciences Institute of Social Sciences 0-0-0
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR218 Political History of Ottoman Empire Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR232 Ottoman Historical Texts II Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR218 Political History of Ottoman Empire Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Spring TAR 540 Xviii. Century North and West Caucasus Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR417 History of Modern Middle East Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR429 Archive and Archive Research Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR 801 Expertise Field Course Institute of Social Sciences Department of History 4-0-4
Fall TAR 551 State and Society In The Ottoman Empire ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR232 Ottoman Historical Texts II Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR232 Ottoman Historical Texts II Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR 540 Xviii. Century North and West Caucasus Institute of Social Sciences History 3-0-3
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR227 Ottoman Historical Texts I Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall TAR 551 State and Society In The Ottoman Empire ... Institute of Social Sciences History 3-0-3
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Fall TAR411 Completion Thesis I Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History 0-2-1
Spring TAR412 Completion Thesis II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 0-2-1
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring OSD Ottoman Turkish II Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall OSD Ottoman Turkish Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring OSD Ottoman Turkish Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Fall ÜYG101 Introduction To University Life Faculty of Arts and Science History 1-0-1
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR114 History of Seljukian and Pirincipality Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 3-0-3
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Term C.Code Course Faculty/College/Institute Department/Program T-A-C
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR228 Historical Document In The Ottoman Langu Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Spring TAR108 Ottoman Language II Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Spring OSD Ottoman Turkish II Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 2-0-2
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History 4-0-4
Fall TAR107 Ottoman Turkish Language I Faculty of Arts and Science History ( Evening Education ) 4-0-4
Fall TAR223 Historical Texts of Ottoman I Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall TAR105 Introduction To Islamic History Faculty of Arts and Science History 2-0-2
Fall OSD Ottoman Turkish Coordinatorship of Common Sele... 2-0-2