Slide background
Courses

Courses

1. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5511001 ECZ101 PHYSICS 2 0 2 3
5511006 AIL101 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF REVOLUTION 2 0 2 2
5511007 TD101 TURKISH LANGUAGE 2 0 2 2
5511008 YD101 FOREIGN LANGUAGE 4 0 4 4
5511015 ECZ125 GENERAL CHEMISTRY 4 0 4 5
5511021 ECZ105 MATHEMATICS 2 0 2 3
5511022 ECZ129 GENERAL CHEMISTRY PRACTISE 0 3 2 4
5511025 ECZ133 TIBBİ BİYOLOJİ 3 0 3 3
5511026 ECZ135 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 1 2 2
1. Semester Selective Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5511023 ISG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 2
5511024 IBG101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 2
2. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5512006 AIL102 ATATURK'S PRINCIPLES & HISTORY OF REVOLUTION 2 0 2 2
5512007 TD102 TURKISH LANGUAGE 2 0 2 2
5512008 YD102 FOREIGN LANGUAGE 4 0 4 4
5512013 ECZ120 ANALYTICAL CHEMISTRY I 4 0 4 4
5512018 ECZ130 PUBLIC HEALTH 2 0 2 2
5512022 ECZ126 ANATOMY 2 0 2 3
5512023 ECZ132 BIOSTATISTICS 2 0 2 3
5512024 ECZ128 INTRODUCTION TO PHARMACY PROFESSION AND TERMINOLOGY 3 0 3 4
5512025 ECZ122 ANALYTICAL CHEMISTRY PRACTISE I 0 3 2 4
2. Semester Selective Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5512026 KAI102 KİŞİLERARASI İLETİŞİM 2 0 2 2
5512027 PG102 PAZARLAMAYA GİRİŞ 2 0 2 2
5512028 FOY102 FİNANSAL OKURYAZARLIK 2 0 2 2
3. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5513016 ECZ231 PHYSIOLOGY 3 0 3 2
5513017 ECZ233 ANALYTICAL CHEMISTRY II 2 0 2 3
5513020 ECZ239 ORGANIC CHEMISTRY 5 0 5 5
5513021 ECZ241 IMMUNOLOGY 1 0 1 1
5513025 ECZ221 PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY PRACTISE 0 3 2 3
5513030 ECZ203 PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY 3 0 3 3
5513031 ECZ225 PHARMACEUTICAL BOTANY PRACTISE 0 3 2 3
5513038 ECZ223 PHARMACEUTICAL B 3 0 3 3
5513039 ECZ213 ANALYTICAL CHEMISTRY PRACTISE II 0 3 2 3
3. Semester Selective Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5513032 EFTK201 ECZACILIKTA KULLANILAN BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2 0 2 2
5513033 ETFO201 LABORATUVARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 2
5513034 EBYK201 KAN BİYOKİMYASI 2 0 2 2
5513035 EFMB201 BİYOGÜVENLİK 2 0 2 2
5513036 EEAK201 YAŞAM KİMYASI 2 0 2 2
5513037 EFBT201 GÜZEL KONUŞMA, YAZMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 0 2 2
4. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5514001 ECZ202 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I 3 0 3 3
5514004 ECZ208 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY I 3 0 3 3
5514012 ECZ224 PHARMACOGNOSY I 3 0 3 4
5514014 ECZ228 GENERAL PATHOLOGY 2 0 2 2
5514016 ECZ232 BIOCHEMISTRY 4 0 4 4
5514027 ECZ212 PHARMACOLOGY I 3 0 3 3
5514028 ECZ236 BIOCHEMISTRY PRACTICE 0 3 2 3
5514029 ECZ220 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTICE I 0 3 2 3
5514030 ECZ226 PHARMACOGNOSY PRACTICE I 0 3 2 3
5. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5515003 ECZ305 PHARMACOGNOSY II 3 0 3 4
5515005 ECZ309 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY II 4 0 4 4
5515012 ECZ325 PHARMACOLOGY II 3 0 3 3
5515013 ECZ327 CLINICAL BIOCHEMISTRY 3 0 3 3
5515014 ECZ329 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II 3 0 3 4
5515021 ECZ303 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTICE I 0 3 2 4
5515022 ECZ311 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTICE II 0 3 2 4
5515023 ECZ323 PHARMACOGNOSY PRACTISE II 0 3 2 4
6. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5516001 ECZ302 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY III 3 0 3 5
5516003 ECZ306 PHARMACOGNOSY III 3 0 3 5
5516007 ECZ314 PHARMACOLOGY III 2 0 2 3
5516013 ECZ326 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY III 4 0 4 5
5516021 ECZ304 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTISE II 0 3 2 4
5516022 ECZ312 PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY PRACTISE III 0 3 2 4
5516023 ECZ324 PHARMACOGNOSY PRACTICE III 0 3 2 4
7. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5517003 ECZ405 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 1 0 1 2
5517004 ECZ409 PHYTOTHERAPY 2 0 2 2
5517005 ECZ411 PHARMACOLOGY IV 2 0 2 2
5517006 ECZ417 COSMETOLOGY 1 0 1 1
5517007 ECZ419 COSMETOLOGY PRACTISE 0 2 1 3
5517008 ECZ421 RADIOPHARMACY 1 0 1 1
5517012 ECZ433 PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY PRACTISE 0 2 1 3
5517013 ECZ435 PHARMACOLOGY PRACTISE 0 2 1 3
5517016 ECZ443 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY IV 3 0 3 3
5517017 ECZ437 BIOPHARMACEUTICS 1 0 1 1
5517021 ECZ441 PHARMACEUTICAL CARE-CLINICAL PHARMACY PR 0 2 1 3
5517022 ECZ403 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY PRACTISE III 0 3 2 4
5517023 ECZ439 PHARMACEUTICAL CARE-CLINICAL PHARMACY I 2 0 2 2
8. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5518005 ECZ410 EMERGENCY FIRST AID PRIMARY CARE 2 0 2 3
5518006 ECZ412 NUTRITION AND NUTRACEUTICALS 1 0 1 2
5518010 ECZ420 PHARMACOTHERAPY 2 0 2 3
5518011 ECZ430 PHARMACEUTICAL CARE-CLINICAL PHARMACY II 2 0 2 4
5518015 ECZ422 PHARMACY LAW & ADMINISTRATION 4 0 4 4
5518016 ECZ424 HISTORY OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL D 1 0 1 2
5518019 ECZ428 PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY PRACTISE 0 3 2 3
5518020 ECZ426 PHARMACEUTICAL TOXICOLOGY 4 0 4 5
5518021 ECZ432 PHARMACEUTICAL CARE-CLINICAL PHARMACY PR 0 2 1 4
9. Semester Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5519043 ECZ501 GRADUATION RESEARCH PROJECT-I 1 2 2 10
9. Semester Selective Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5519046 ECZ507 MANAGEMENT OF HOSPITAL PHARMACY 1 0 1 2
5519047 ECZ509 HOSPITAL PHARMACY PRACTICE 1 0 1 2
5519059 EEAK505 SPECTRAL ANALYSIS METHODS 2 0 2 4
5519060 EFMB505 VIRAL DISEASES TRANSMITTED BY BLOOD-BORNE VIRUSES 2 0 2 4
5519061 EFRG501 AROMATHERAPY 2 0 2 4
5519062 EFTK515 NUTRİSYONEL ECZACILIK 2 0 2 4
5519063 EFBT513 KEMOTERAPİ İLE ONKOLOJİ İLAÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA TEKNİKLERİ 2 0 2 4
5519064 EFMK509 ONKOLOJİ ECZACILIĞI 2 0 2 4
5519065 EFTO509 KLİNİK TOKSİKOLOJİ 2 0 2 4
5519066 EBYK507 HASTALIKLARIN BİYOKİMYASAL TEMELİ 2 0 2 4
5519067 EFKI507 HASTANE ECZACILIĞI UYGULAMALARINDA YASAL DÜZENLEMELER 2 0 2 4
9. Semester Selective Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5519048 ECZ511 INDUSTRIAL DRUG MANUFACTURING AND ITS APPLICATIONS 1 0 1 2
5519049 ECZ513 QUALITY ASSURANCE IN INDUSTRIAL PHARMACY 1 0 1 2
5519068 EEAK503 CHROMATOGRAPHIC METHODS 2 0 2 4
5519069 EBYK503 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 2 0 2 4
5519070 EFMB501 MICROBIOLOGICAL CONTROLS IN PHARMACEUTICS AND COSMETICS 2 0 2 4
5519071 EFRG505 HERBAL MEDICINE AND THEIR STANDARDIZATIO 2 0 2 4
5519072 EFTK513 ENDÜSTRİ ECZACILIĞI VE ECZACILIK MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 4
5519073 EFBT511 BİYOBENZER VE BİYOÜSTÜN İLAÇLAR 2 0 2 4
5519074 EFMK511 TÜRKİYE'DE İLAÇ SEKTÖRÜ 2 0 2 4
5519075 EFTO507 FARMASÖTİK NANOTOKSİKOLOJİ 2 0 2 4
5519076 EFKI509 İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 2 0 2 4
9. Semester Selective Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
5519044 ECZ503 MANAGEMENT OF COMMUNITY PHARMACY 1 0 1 2
5519045 ECZ505 COMMUNITY PHARMACY PRACTICE 1 0 1 2
5519050 EEAK501 DRUG ANALYSIS 2 0 2 4
5519051 EBYK501 INTERPRETATION OF BIOCHEMICAL LABORATORY DATA 2 0 2 4
5519052 EFMB503 RULES OF STERILITY, HYGIENITY, AND ASEPSIS IN PHARMACY 2 0 2 4
5519053 EFRG503 MEDICAL TEAS, THEIR PREPARATION TECHNIQU 2 0 2 4
5519054 EFKI503 PHARMACEUTICAL PRODUCT INFORMATION 2 0 2 4
5519055 EFTK517 MAJİSTRAL İLAÇ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 2 0 2 4
5519056 EFBT515 ECZANE MÜHENDİSLİĞİ 2 0 2 4
5519057 EFMK507 PEDİATRİ, GERİATRİ VE GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI 2 0 2 4
5519058 EFTO511 RİSKLİ DÖNEMLERDE GÜVENLİ İLAÇ KULLANIMI 2 0 2 4
Bilimsel Hazırlık Güz Courses
IDCode Code Name Teo. App. Credit ECTS
551A007 ECZ502 GRADUATION RESEARCH PROJECT-II 1 2 2 10
551A008 ECZ504 INTERNSHIP-IV 0 30 15 20