Slide background
Department of Medical Microbiology

Yüksek Lisans Dersi

Department of Medical Microbiology


Son İki Yılda Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019
2. Tezcan ülger, S.; Bekçi, A.; Yılmaz, A.; Aslan, G. . MIKROBIYOLOJI BULTENI, 2019, 53, 297-307.
10.5578/mb.68108
1. Tezcan, S. . CLINICAL LABORATORY, 2019, 65, -.
10.7754/Clin.Lab.2018.180824