Slide background
Mersin Üniversitesi

  Specialist PhD Mustafa Zanyar Akkuzu
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
BIRTH DATE
:
23 November 1986 .
Business Address
:
Mersin University Faculty Of Medicine Hospital Campus 33110 Yenişehir / Mersin. .
Phone
:
+90-324-2410000 .
Internal
:
21530 .
Fax
:
+90-- .
Alternative e-mail
:
Created
:
2018-11-06 08:48:46 .
Last Modification
:
2019-05-06 12:26:49 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Degree Department/Program Institute Year
PHD FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF DICLE 2010
MASTER INTERNAL MEDICINE UNIVERSITY OF DICLE 2016
FELLOW GASTROENTEROLOGY MERSIN UNIVERSITESI 2018
Expertise in Medicine Thesis

1. The frequency of the point mutation ( polymorphism) in brca 1 and brca 2, common in breast cancer, Supervisor: Dr. Mehmet Küçüköner, Dicle University, Graduate School of Health Sciences, Oncology Department, Diyarbakır, Turkey, .

International - Scientific Book (Excluded Thesis) 0
1. Akkuzu, M. Güncel Genel DâhiliyeÇalışmaları I, ISBN: 978-605-258-331-9, Akademisyen Kitapevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 133 Page, Turkish, Ankara, Turkey, 2019. 0
2. Akkuzu, M. General InternalMedicine I, ISBN: 978-605-258-339-5, Akademisyen Kitapevi, Number of print: 1, Total Printing Number: , 166 Page, English, Ankara, Turkey, 2019. 0
National - Full text - Oral 75

1. AKKUZU, M.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; YILMAZ, İ.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; SEZGİN, O., Anti HCV Pozitif Saptanıp Takip ve Tedavisiz Kalmış Hastalar: Farkındalığın Arttırılması Gerekli. 35.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 2018-11-21, 2018-11-25, Antalya, Turkey, 2018. 75
Scientific_Meetings_001.pdf

National - Full text - Poster 305

9. ŞEN, Ş.; AKKUZU, M.; YARAŞ, S.; SEZGİN, O.; YILMAZ, İ.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E., Karaciğer Sirozunda Portal Veni Tamamen Tıkamış Yaygın Trombüs Olgusu. 12. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 2019-05-01, 2019-05-05, , Turkey, . 30

8. AKKUZU, M.; SEZGİN, O.; YARAŞ, S.; ÖZDOĞAN, O.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E., Beslenme Yolundaki Yabancı Cisimler Klinik deneyimimizin retrospektif olarak değerlendirilmesi. 5. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ, 2019-04-12, 2019-04-13, İstanbul, Turkey, 2019. 40
Scientific_Meetings_014.pdf

7. AKKUZU, M.; SEZGİN, O.; ÖZDOĞAN, O.; YARAŞ, S.; ÜÇBİLEK, E.; ATEŞ, F.; ALTINTAŞ, E., Koroziv madde alımlarının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi. 5. GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ GÜNLERİ, 2019-04-12, 2019-04-13, İstanbul, Turkey, 2019. 40
Scientific_Meetings_013.pdf

6. AKKUZU, M.; KÜÇÜKÖNER, M.; IŞIKDOĞAN, A.; URAKÇI, Z.; YERLİKAYA, H.; KAPLAN, M., MEME KANSERİNDE BRCA-1 VE BRCA-2 ’ DE SIK GÖRÜLEN POLİMORFİZM MUTASYONLARIN BÖLGEMİZDE GÖRÜLME SIKLIĞI. 13.ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, 2016-09-21, 2016-09-25, , Turkey, . 42

5. Akkuzu, M.; Küçüköner, M.; Yerlikaya, H.; Oruç, Z.; Urakçı, Z.; Kaplan, M.; Işıkdoğan, A., PREVALENCE OF POLYMORPHISM MUTATIONS OF BRCA-1 AND BRCA-2 IN BREAST CANCER. 13th National Medical Oncology Congress, 2016-09-21, 2016-09-25, İzmir, Turkey, 2016. 40
Scientific_Meetings_003.pdf

4. YILDIRIM, Y.; AKKUZU, M.; KADİROĞLU, A.; YILMAZ, M.; KARA, A.; KAYA, M.; YILMAZ, Z., TERAPÖTİK AFEREZ ERKEN DÖNEM SEPTİK ŞOKTA ETKİLİ OLABİLİR Mİ?. 12.ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM TOPLANTISI, 2014-11-12, 2014-11-15, , Turkey, 2014. 35
Scientific_Meetings_011.pdf

3. YILDIRIM, Y.; AKKUZU, M.; KADİROĞLU, A.; YILMAZ, M.; KAYA, M.; YILMAZ, Z.; KARA, A., SEFTRİAKSON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ANAFLAKTİK REAKSİYON. 12.ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, 2014-11-12, 2014-11-15, , Turkey, 2014. 35
Scientific_Meetings_010.pdf

2. Yıldırım, Y.; Kara, A.; Yılmaz, Z.; Ergün, Y.; Akkuzu, M.; Bacaksız, F.; Bardakçı, M., ANAFLACTIC REACTION DEVELOPED BY SEFTRİAKSON. 12th National internal and surgical sciences intensive care congress, 2014-11-12, 2014-11-15, Antalya, Turkey, 2014. 15
http://www.criticalcare2014.com/

1. Yıldırım, Y.; Düzköprü, Y.; Akkuzu, M.; Aktar, G.; Kara, A.; Yılmaz, Z.; Kadiroğlu, A., THERAPEUTIC AFEREZ MAY BE EFFECTIVE IN THE EARLY SEPTIC SHOCK?. 12th National internal and surgical sciences intensive care congress, 2014-11-12, 2014-11-15, Antalya, Turkey, 2014. 27
http://hugepdf.com/download/12-ulusal-dahili-ve-cerrahi-bilimler-youn-bakm-kongresi-4_pdf