Slide background
Mersin Üniversitesi

  Research Assistant Zeynep Altınkaya
users.ozgecmis
:
Department
:
Faculty of Medicine .
Business Address
:
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yenişehir Kampüsü 33160 Yenişehir/ Mersin .
Phone
:
+90-- .
URL
:
.
VCARD
:
Created
:
2015-09-29 06:35:10 .
Last Modification
:
2019-05-28 11:36:33 .
TOTAL ARTICLES IN
PUBLICATIONS LIST
0
ARTICLES WITH
CITATION DATA
0
SUM OF THE
TIMES CITED
0
AVERAGE CITATIONS
PER ARTICLE
0

Degree Department/Program Institute Year
2005
2010
2014
Master Thesis

1. Comparison of Physical Activity Levels and Walking Parameters of Individuals with Different Body Mass Index, Supervisor: Dr. UĞUR DAL, Mersin University, Graduate School of Health Sciences, Physiology Department, MERSİN, Turkey, 2014.

Theses_003.pdf

National - Other 100
2018
1. Altınkaya, Z.; Dal, U.; Yıldırım, D. The effects on Energy Expenditure Measurement of Incorrect Entry of Dead Space Volumes of Apparatuses in Indirect Calorimetry. TURKIYE KLINIKLERI SPOR BILIMLERI DERGISI, 2018, 10, 80-87. 100 + 0
http://dx.doi.org/10.5336/sportsci.2018-61019

International - Abstract - Oral 95

1. ALTINKAYA, Z.; DAL, U.; DAĞ, F.; KOYUNCU, D., Farklı Vücut Kütle İndeksine Sahip Bireylerin İstirahat ve Yürüme Enerji Tüketim Ölçümleri Nasıl Değerlendirilir. . Uluslararası Spor ve Egzersiz Bilimi Kongresi, 2016-06-13, 2016-06-14, Venedik, Italy, 2016. 95

International - Abstract - Poster 100

2. ALTINKAYA, Z.; DAL, U., Farklı Ölü Boşluk Hacimlerinde Kullanılan Maske ve Ağızlığın Enerji Tüketimlerindeki Etkisinin İncelenmesi. FEPS2017, 2017-09-13, 2017-09-15, Viyana, Austria, 2017. 50

1. KOYUNCU, D.; DAL, U.; ALTINKAYA, Z., How the walking dynamics of obese individuals change by low vs fast walking speed with respect to the normal-weight counterparts?. FEPS2017, 2017-09-13, 2017-09-15, Viyana, Austria, 2017. 50

National - Abstract - Poster 48

2. ALTINKAYA, Z.; DAL, U.; DAĞ, F.; TÜRKEGÜN, M., Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesinde Akselometre ve Uluslar Arası Fiziksel Aktivite Anketinin Karşılaştırılması. 42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2016-09-05, 2016-09-08, Düzce, Turkey, 2016. 23

1. ALTINKAYA, Z., Vücut Ağırlığı Normal ve Fazla Olan Bireylerde Yürüme Bazal Enerji Tüketimini Ne Kadar Arttırır?. 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 2013-09-10, 2013-09-14, ANKARA, Turkey, 2013. 25

National - Manager 100

1. The effect of surgical operation of hallux valgus deformity on gait analysis and energy expenditure parameters, BAP, Project Number: 2019-1-TP3-3420, 23712 TL, Manager, Continue... 100

National - Researcher 50

2. Comparison of Physical Activity Levels and Walking Parameters of Individuals with Different Body Mass Index, Select..., Project Number: BAP-SBE FB (ZA) 2012-8 YL, 0 TL, Researcher, Continue... 0

1. The investigation of the effects of different body mass index and walking speeds on gait dynamic, BAP, Project Number: 2015-TP2-1347, 10942 EUR, Researcher, 2017,Completed. 50